Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

Задача 1.
За результатами групування проведіть порівняльний аналіз розподілу за рівнем прибутковості активів на початок і кінець року. З цією метою перегрупуйте обидва ряди розподілу, виділивши чотири групи: 1) до 10%; 2) 10-15%; 3) 15-20%; 4) 20% і більше. Зробіть висновки про структурні зрушення.


пор. Прибутковість активів, % №
пор. Прибутковість активів, %
На початок року На кінець року На початок року На кінець року
1 4,2 9,4 16 13,2 9,8
2 20,1 23,2 17 8,4 14,3
3 16,5 18,5 18 14,8 20,2
4 7,6 14,3 19 6,9 19,6
5 10,3 16,7 20 12,3 15,8
6 18,4 17,4 21 10,6 13,7
7 12,7 15,3 22 17,4 26,0
8 21,5 25,2 23 11,7 13,2
9 12,8 12,8 24 14,2 18,4
10 17,2 19,4 25 22,3 21,7
11 3,0 6,0 26 9,7 8,3
12 9,4 13,5 27 16,4 19,2
13 18,3 24,9 28 13,6 15,9
14 13,6 18,7 29 5,9 11,7
15 23,0 22,4 30 8,7 12,4

Задача 4. Електробаланс народного господарства регіону характеризується такими даними, млрд кВтгод:
Вироблено електроенергії 156
Спожито 128
У тому числі:
промисловістю 72
сільським господарством 19
транспортом 14
іншими галузями 23
Експорт електроенергії 20
Визначте:
а) втрати електроенергії у мережі загального користування;
б) частку втрат та частку експортованої електроенергії;
в) структуру та співвідношення електроенергії, спожитої галузями народного господарства.

Задача 9. Упродовж доби у двох цехах фірми працювало 70 одиниць вироб¬ничого устаткування з різною змінністю:

Режим роботи устаткування Кількість одиниць виробничого устаткування
Цех № 1 Цех № 2
Одна зміна
Дві зміни
Три зміни 7
18
15 10
13
7
Визначте за даними середню змінність роботи устаткування в кожному цеху. Поясніть розбіжності в обчислених середніх.

Задача 14. 3а результатами перевірки цукристість буряків характери¬зується такими даними, %:
Кількість проб
12–14 1
14–16 4
16–18 3
18 і вище 2
Разом 10
Визначте середній рівень та дисперсію цукристості буряків, частку проб цукрових буряків з найвищою цукристістю та дисперсію частки.

Задача 19. У результаті повторної вибірки взято 200 одиниць продукту. Середня маса 9 кг, середнє квадратичне відхилення 1,2 кг. З імовірністю 0,954 визначте границі, в яких знаходиться середня маса у всій партії.

Задача 24. Проаналізуйте динаміку вантажообігу району за 2005–2009 рр. Визначте:
– базисні темпи зростання та приросту вантажообігу;
– ланцюгові темпи зростання та приросту вантажообігу;
– середньорічні темпи зростання та приросту вантажообігу.
Проаналізуйте:
– зміни вантажообігу по відношенню до минулого року;
– зміни вантажообігу по відношенню до базисного року.
Рік Обсяг перевезень, гр. од. Рік Обсяг перевезень, гр. од.
2010 85,2 2013 65
2011 72 2014 59,6
2012 70

Задача 29. Дайте оцінку рівню собівартості за періоди по окремих виробах та в цілому.
Розрахуйте індекси собівартості постійного складу, змінного складу, структурних зрушень. Проаналізуйте:
– зміну собівартості в цеху за рахунок структурних зрушень в асортименті;
– зміну собівартості за рахунок зміни собівартості окремих виробів;
– зміну собівартості за рахунок спільного впливу двох вищезазначених факторів.

Вид продукції 2013 р. 2014 р.
Кількість, натур. од. Собівартість одиниці продукції, гр. од. Кількість, натур. од. Собівартість одиниці продукції, гр. од.
Папір 820 26 800 35
Картон 450 37 540 42

Задача 32. Вихідні дані:
Вид продукції 2013 р. 2014 р.
Кількість, натур. од. Ціна, гр. од. Кількість, натур. од. Ціна, гр. од.
Мінеральна вода 100 40 120 51
Фруктова вода 200 50 180 39

1. Проаналізуйте зміни обсягу продукції в цілому та по окремих виробах; зміни ціни й товарообігу.
2. Визначте індекси фізичного обсягу продукції, цін на продукцію, товаро¬обігу.
3. Здійсніть аналіз:
— зміни фізичного обсягу по кожному виробу та за двома виробами у цілому;
— зміни ціни кожного виробу та за двома виробами у цілому;
— зміни обсягу товарообігу в цілому та за окремими факторами.

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна робота

Кількість сторінок: 7

Рік захисту: 2018

Ціна: 250 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: 095-791-46-13

E-mail: k_alena_@list.ruЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.