Курсові та дипломні купляють тут

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 1.1. Поняття та види релігійних організацій 1.2. Ознаки релігійних організацій як юридичних осіб РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1. Створення та реєстрація релігійної організації 2.2. Особливості правоздатності та дієздатності релігійної організації 2.3. Припинення діяльності релігійної організації РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ РЕЛІГІЙНИХ […]

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 1.1. Сутність та правова регламентація роздрібної торгівлі 1.2. Поняття та істотні умови договору роздрібної купівлі-продажу 1.3. Порядок укладення договору роздрібної купівлі-продажу РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 2.1. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк 2.2. Продаж товару за зразками 2.3. Продаж товарів […]

СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ АГРАРНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА, ОСОБЛИВА ТА СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНИ АГРАРНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

УЧАCТЬ ГЕТЬМАНА ІВАНА CАМОЙЛОВИЧА В МІЖНАPОДНІЙ ДИПЛОМАТІЇ

ВCТУП PОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ CТАНОВИЩА ГЕТЬМАНАТУ НА 1672 p. 1.1. Міжнаpодне cтановище Гетьманату на 1672 p. 1.2. Зміна оpієнтиpів у pоcійcькій зовнішній політиці і обpання гетьманом І.Cамойловича PОЗДІЛ 2 УЧАCТЬ І.CАМОЙЛОВИЧА У PОCІЙCЬКО-ПОЛЬCЬКИХ ВІДНОCИНАХ 2.1. Укpаїнcьке питання у pоcійcько-польcьких відноcинах 1672-1685 pp. 2.2. Вічний миp та його наcлідки для Укpаїни 21 PОЗДІЛ 3 УЧАCТЬ […]

Смертна кара в історії кримінального права України

ВСТУП РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ІНСТИТУТУ СМЕРТНОЇ КАРИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ЧАСІВ ФЕОДАЛІЗМУ 1.1. Смертна кара в Київській Русі 1.2. Смертна кара на українських землях у складі Великого князівства Литовського РОЗДІЛ 2. СМЕРТНА КАРА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В НОВИЙ ЧАС 2.1. Смертна кара у Запорізькій Січі та козацько-гетьманській державі 2.2. Смертна кара на українських землях […]

Спадковий договір

ВСТУП Розділ 1. Загальна характеристика спадкового договору 1.1. Поняття та особливості спадкового договору 1.2. Історичні аспекти розвитку спадкового договору 1.3. Відмежування спадкового договору від суміжних конструкцій Розділ 2. Зміст спадкового договору 2.1. Сторони спадкового договору 2.2. Предмет та форма договору 2.3. Інші істотні умови договору Розділ 3. Виконання та припинення спадкового договору 3.1. Виконання спадкового […]

Сутність держави

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО СУТНОСТІ ДЕРЖАВИ 1.1. Поняття категорії «сутність держави» 1.2. Основні підходи до критеріїв визначення сутності держави РОЗДІЛ 2. КЛАСОВА (АНТАГОНІСТИЧНА) СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ 2.1. Марксистсько-ленінське розуміння сутності держави 2.2. Елітарна сутність держави 2.3. Сутнісна характеристика технократичної теорії держави 2.4. Етатична сутність держави 2.5. Сутнісні характеристики фашистської держави РОЗДІЛ 3. […]

СУТНІСТЬ, ПPИНЦИПИ ТА ЗАСОБИ МІЖНАPОДНОГО ПPАВОТВОPЧОГО ПPОЦЕСУ

В С Т У П Pозділ 1 Загальна хаpактеpистика міжнаpодного пpавотвоpчого пpоцесу 1.1. Поняття міжнаpодного пpавотвоpчого пpоцесу 1.2. Міжнаpодна пpавотвоpчість як ознака міжнаpодної пpавосуб’єктності Pозділ 2 Pоль суб’єктів міжнаpодного пpава в пpавотвоpчому пpоцесі 2.1. Pоль деpжави в міжнаpодному пpавотвоpчому пpоцесі 2.2. Pоль міжнаpодних оpганізацій у міжнаpодній пpавотвоpчості 2.3. Участь гpомадськості в міжнаpодному пpавотвоpчому пpоцесі Pозділ […]

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 1.1. Поняття та ознаки ТОВ 1.2. Правовий статус учасників ТОВ РОЗДІЛ 2. ЗАСНУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 2.1. Заснування товариства з обмеженою відповідальністю 2.2. Управління товариством з обмеженою відповідальністю 2.3. Ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Участь адвоката в адміністративному процесі України

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ АДВОКАТА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 1.1. Генеза дослідження адміністративно-правового статусу адвоката 1.2. Право на захист як передумова участі адвоката у судах адміністративної юрисдикції 1.3. Завдання та функції адвоката у адміністративному судочинстві РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОДІЯ АДВОКАТА З ДЕРЖАВНИМИ СТРУКТУРАМИ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 30 2.1. Діяльність адвоката при порушенні […]

ФІНАНСОВЕ ПРАВО У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 1.1. Генезис становлення та контролю фінансового права в Україні 1.2. Наукові дискурси щодо місця фінансового права у правовій системі України 1.3. Система фінансового права України РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 2.1. Наукові погляди щодо визначення змісту поняття «фінансове право» 2.2. […]

Характеристика цивільно-правового договору

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ 1.1. Поняття та функції цивільно-правових договорів 1.2. Види договорів РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ 2.1. Зміст договору 2.2. Порядок і способи укладення договору 2.3. Характеристика стадій укладення договору (оферта та акцепт) РОЗДІЛ 3. Зміна та розірвання цивільно-правових договорів 3.1. Зміна договору 3.2. Особливості розірвання договору […]