Курсові та дипломні купляють тут

Податкова система

Ессе: Становлення і розвиток податкової служби України 1. Способи сплати податкових платежів та їх характеристика 2. Елементи податку, їх характеристика 3. Зміст, значення та необхідність єдиного податку. Групи платників податку та ставки Задача Робітник (батько-одинак, 1 дитина) за квартал по основному місцю роботи мав такі доходи: — заробітна плата за січень – 1750 грн., за […]

Податкова система

Ессе: Аналіз причин ухилення від сплати податків в Україні 1. Суб’єкт оподаткування та його характеристика 2. Непрямі податки, їх характеристика, ознаки, переваги та недоліки 3. Податок на доходи фізичних осіб та його характеристика Задача Підприємство для власних потреб придбало у Німеччині легковий автомобіль за контрактною ціною у €7000. Об’єм циліндрів двигуна внутрішнього згорання – 2500 […]

Податкова система

Перша частина контрольної роботи – Ессе на тему «Напрямки підвищення ефективності податкової політики України» Вступ Основна частина Висновки 1. Передумови виникнення та розвитку податків 2. Місцеві податки та збори їх характеристика 3. Податок на додану вартість: його сутність та особливості Практичне завдання Виробником тютюнових виробів на початок звітного місяця були встановлені наступні максимальні роздрібні ціни: […]

Податкова система

Ессе на тему: Передумови та необхідність виникнення податків Вступ Основна частина Висновки Теоретичні питання 1. Податок та його сутність, ознаки, функції 2. Загальнодержавні податки їх характеристика та види 3. Податок на прибуток: його сутність та елементи Задача Фізична особа – найманий працівник за результатами року подає річну декларацію про майновий стан та доходи з метою […]

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

1. Правила фінансування та їх врахування при розробці та виконанні бюджетів 2. Лізингове фінансування як джерело довгострокового позикового капіталу 3. Корпоративні операції з цінними паперами власної емісії 4. Переважне право на придбання нових акцій Висновки Список використаних джерел

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

1. Сутність, необхідність та завдання фінансового контролінгу 2. Операційний контролінг та його функціональні завдання 3. Фінансово-правові аспекти реорганізації підприємств шляхом розкрупнення 4. Ліквідація як форма реорганізації Висновки Список використаних джерел

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

1. Сутність, необхідність та завдання фінансового контролінгу 2. Операційний контролінг та його функціональні завдання 3. Фінансово-правові аспекти реорганізації підприємств шляхом розкрупнення 4. Ліквідація як форма реорганізації Висновки Список використаних джерел

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

1. Правила фінансування та їх врахування при розробці та виконанні бюджетів 2. Лізингове фінансування як джерело довгострокового позикового капіталу 3. Корпоративні операції з цінними паперами власної емісії 4. Переважне право на придбання нових акцій Висновки Список використаних джерел

Бюджетна система

1. Зміст та характеристика доходів бюджету 2. Порядок визначення витрат на медикаменти в медичних закладах 3. Завдання казначейства з касового виконання державного бюджету України Висновки Список використаних джерел

Страхування

1. Необхідність і особливості страхування морських ризиків. Види страхування 2. Страхування морських суден 3. Страхування вантажів, які перевозяться морським транспортом 4. Страхування відповідальності власників суден Тести 6. Франшиза — це: а) форма договору страхування; б) додаткова плата за страхування; в) частка збитку, яка не відшкодовується страховиком. 16. При укладенні договору довічного страхування враховується: а) вік […]

Страхування

1. Економічна необхідність і розвиток особистого страхування 2. Характеристика форм та видів особистого страхування 3. Сучасний стан та напрями удосконалення особистого стра¬хування в Україні Тести. 4. Зміст договору страхування: а) регламентується законодавством; б) визначається за згодою сторін; в) вірно «а» і «б». 17. Страхова сума за договором довічного страхування виплачується: а) при дожитті до закінчення […]

Бюджетна система

Вступ 1. Розподіл доходів і видатків між ланками бюджетної системи 2. Бюджетні системи зарубіжних країн (США, Великобританія, Німеччина та ін.) 3. Фінансові та політичні спекти видатків бюджету на оборону Висновки Список використаних джерел