Курсові та дипломні купляють тут

Страхування

1. Економічна необхідність і розвиток страхування засобів транспорту, які належать громадянам 2. Організація роботи страхової компанії щодо страхування транспортних засобів громадян. Умови страхування 3. Досвід страхування засобів транспорту громадян в зарубіжних країнах та оцінка можливості його використання в Україні 4. Тести: 3, 12, 22, 32, 42 3. Аквізитор — це: а) спеціаліст, який обчислює страхові […]

Страхування

1. Необхідність і особливості авіаційного страхування. Види страхування 2. Страхування повітряних суден 3. Страхування відповідальності власників повітряних суден 4. Страховий захист громадян від нещасних випадків на повіт¬ряному транспорті 5. Тести: 7, 17, 30, 40, 50 7. У яких із перелічених випадків страховик може відмовити страхувальнику у виплаті страхового відшкодування по страхуванню майна: а) збитки завдані […]

Страхування

1. Економічна необхідність і сутність страхування вантажів 2. Організація роботи страхової компанії щодо укладення і обслуговування договорів страхування вантажів 3. Проблеми і перспективи розвитку страхування вантажів в Україні 4. Тести: 4, 14, 27, 37, 47 4. Зміст договору страхування: а) регламентується законодавством; б) визначається за згодою сторін; в) вірно «а» і «б». 14. При укладенні […]

Страхування

1. Економічні завдання страхового захисту в сільському господарстві 2. Розвиток і сучасний стан страхування майна виробників сільськогосподарської продукції в Україні. Форми страхування 3. Обов’язкове страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень 4. Тести: 9, 22, 27, 33, 41 9. Страхова виплата — це: а) плата за страхування; б) компенсація збитків; в) комісійні страхового агента. 22. […]

Податкова система

Ессе: Еволюція розуміння сутності та призначення податків Вступ Основна частина Висновки Контрольні завдання 1. Перекладання податкових платежів та його характеристика 2. Ухилення від оподаткування: причини, способи, наслідки 3. Порядок розрахунку та сплати мита в Україні Практичне завдання Протягом звітного періоду лікеро-горілчаний завод планує виробити горілку в обсязі 3 млн. пляшок ємністю 0,5 л., з яких […]

Бюджетна система

1. Характеристика нормативних актів, які регулюють бюджетні відносини у суспільстві 2. Особливості складання кошторису бібліотек, будинків культури та інших культурно-освітніх закладів 3. Склад і структура доходів бюджету України, їх класифікація Висновки Список використаних джерел

Економічний аналіз

Завдання 1 Необхідно: Вихідні дані: а) визначити невідомі показники; пояснити порядок їх розрахунку; назвати можливі причини змін, що відбулися, їх вплив на результати господарської діяльності підприємства; б) зробити відповідні висновки за результатами проведеного дослідження. Вихідні дані: По підприємству ТзОВ «Атлант» є наступні дані: № з/п Показники Одиниця виміру Джерела інформації І півріччя ІІ півріччя 1 […]

Основи підприємницької діяльності

В перший місяць підприємець планує витратити 1,5 млн. грн., у другий — 1,9 млн. грн., в третій – 1,4 млн. грн., в четвертий — 1,1 млн. грн., а починаючи з п’ятого — по 0,8 млн. щомісяця. Перша продукція буде реалізована вже в третьому місяці, за яку після сплати податків надійде 0,7 млн. грн.. В четвертому […]

Управлінський облік

1. Необхідно: провести аналіз ситуації на основі калькулювання змінних витрат; з’ясувати, який внесок у покриття постійних витрат підприємства здійснює виробництво збиткових виробів; дати рекомендації керівництву підприємства щодо збільшення загального прибутку фірми. Дані для виконання завдання: Фірма “Бета” займається виробництвом меблів. Розрахунок прибутку за 1-ше півріччя ц.р. було зроблено шляхом калькулювання повних витрат. Розрахунок прибутку підприємства […]

Облік і звітність в оподаткуванні

Завдання 6. Необхідно: заповнити фрагмент книги обліку доходів та визначити величну ЄП, яку має сплатити ПП «Остапенко» за 1 квартал 20ХХ року. Дані для розрахунку: ПП «Остапенко» — платник ЄП третьої групи, неплатник ПДВ, займається роздрібною та оптовою торгівлею (у т. ч. за договорами комісії). У штаті у нього працює 3 реалізатори. У березні 20ХХ […]

Основи підприємницької діяльності

Трьома фізичними особами (А, Б і В) прийнято рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю. Формування стартового капіталу ТОВ характеризується такими даними: зазначена в установчих документах частка окремих учасників у статутному капіталі становить: А — 50 %; Б — 30 %; В — 20 %; на момент реєстрації ТОВ учасник А вніс 20 тис. грн, […]

Економічний аналіз

Завдання 1 Необхідно: визначити невідомі показники; пояснити порядок їх розрахунку; назвати можливі причини змін, що відбулися, їх вплив на результати господарської діяльності підприємства; зробити відповідні висновки за результатами проведеного дослідження Вихідні дані: По підприємству ВАТ «Віват» є наступні дані: № з/п Показники Од виміру Звітний рік І півріччя ІІ півріччя 1 Валовий прибуток тис. грн […]