Курсові та дипломні купляють тут

Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання інформатики

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ 1.1. Психолого-педагогічні погляди на проблему творчості дітей 1.2. Творчий розвиток учнів у процесі навчання інформатики 1.3. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики через організацію проектної діяльності РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ 2.1. Методика дослідження […]

Соціально-психологічний портрет дітей-сиріт.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ ДІТЕЙ-СИРІТ 1.1. Соціально-психологічна характеристика дітей-сиріт 1.2. Особливості формування Я-образу в дітей-сиріт 1.3. Особливості психологічного статусу дітей-сиріт РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ ДІТЕЙ-СИРІТ 2.1. Організація та технологія дослідження соціально-психологічного портрету дітей-сиріт 2.2. Аналіз результатів дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Теорія і практика психотренінгу

Вступ 1. Групи тренінгу навичок переговорів і вирішення конфліктів: зміст і вимоги 2. Розробити список вимог та рекомендації для проведення психологічного тренінгу за такою структурою: основні вимоги до тренера який проводить психотренінги; рекомендації психологам-ведучим психологічних груп щодо організації та проведення психологічного тренінгу Висновки Список літератури

Політичні маніпуляції в теле-радіо рекламі

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти політичної маніпуляції 1.1. Поняття політичної реклами 1.2. Сутність політичної маніпуляції Розділ 2. Аналіз основних прийомів та способів політичного маніпулювання в теле-радіо рекламі 2.1. Основні прийоми маніпуляції 2.2. Особливості використання способів і технологій політичного маніпулювання Розділ 3. Дослідження політичної маніпуляції в теле-радіо рекламі 3.1. Поширення політичного маніпулювання в в теле та […]

Господарський договір

Вступ 1. Становлення інституту господарського договору 2. Поняття господарського договору 3. Класифікація господарських договорів 4. Функції господарського договору Висновки Список літератури

Григорій Сковорода та святе життя

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти спадщини Григорія Сковороди 1.1. Життя і творчість Григорія Сковороди 1.2. Практичне розуміння християнського життя Розділ 2. Дослідження поглядів Г. Сковороди на святе життя 2.1. Погляди Г. Сковороди на Закон Божий 2.2. Внесок Григорія Сковороди в народну освіту Висновки Список літератури

ВВП як узагальнюючий показник економічної активності

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади ВВП як узагальнюючого показника економічної активності Розділ 2. Аналіз динаміки ВВП України Розділ 3. Перспективи зростання валового внутрішнього продукту Висновки Список використаної літератури

Ювелирные изделия в стиле Ар деко, характерные виды обработки металла

Введение Раздел 1. Теоретические аспекты исследования ювелирных изделий в стиле Ар деко 1.1. История и сущность стиля Ар деко 1.2. Методологические основы исследования ювелирных изделий в стиле Ар деко Раздел 2. Анализ ювелирных изделий в стиле Ар деко и основные виды обработки металлов 2.1. Основные черты ювелирного стиля Ар деко 2.2. Особенности ювелирных изделий в […]

Фактори формування доходів в Україні та забезпечення соціальної справедливості в їх розподілу

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ 1.1. Суть та основні форми розподілу доходів у перехідних економіках 1.2. Основні фактори, що вливають на формування доходів 1.3. Макроекономічні інструменти дослідження розподілу доходів у трансформаційних економіках РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ЇХ РОЗПОДІЛУ 2.1. Динаміка заробітної плати […]

Формування культури музичного сприймання молодших школярів у позаурочній виховній роботі

Розділ дипломної роботи Розділ 2. Дослідження формування культури музичного сприймання молодших школярів у позаурочній виховній роботі 2.1 Методика проведення культурно-масових заходів у позаурочній діяльності у початковій школі. 2.2 Аналіз експериментальної роботи Список літератури

Форми і типи організації спільної діяльності

Вступ 1. Форми і типи організації спільної діяльності 2. Послідовна спільна діяльність та її психологічні особливості 3. Спільна діяльність типу кооперація 4. Вплив форми і типів організації спільної діяльності на досягнення її мети 5. Фактори успішності спільної діяльності, вплив мети на спільну діяльність Висновки Список літератури

Жанр героїко-комічної поеми на основі творчості Дж Драйдена (Мак флекно) та А Поупа (Викрадення кучера)

Вступ 1. Героїко-комічна поема Джона Драйдена «Мак Флекно»: історико-літературний контекст і поетика 2. Художня своєрідність поеми «Мак Флекно» 3. Особливості героїко-комічної поеми А. Поупа «Викрадення кучеря» Висновки Список літератури