Курсові та дипломні купляють тут

Суть поняття менеджменту

ПЛАН   Вступ 1.     Суть поняття менеджменту 2.     Вплив менеджменту на сучасне суспільство Висновки Використана література Вступ   Перехід до ринкових відношень вимагає трансформації  системи управління. Таким чином необхідний розгляд нової системи управління, адекватної тій, яка склалась. Ринок потребує, як продуманої господарської роботи, так і надійної теоретичної основи. Особливу актуальність мають питання менеджменту теоретичні та […]

Які посади складають систему державних посад

ЗМІСТ1. Які посади складають систему державних посад?2. Роль і місце контролю в системі Державного управління України3. Об’єктивні фактори що обумовлюють зміст системи державного управління

Системний підхід як методологія державного управління і методи його впровадження

ЗМІСТ1. Системний підхід як методологія державного управління і методи його впровадження2. У чому полягають труднощі становлення та розвитку державної служби в Україні3. Загальне визначення ефективності державного управління: поняття, види та категоріїВисновкиВикористана література Вступ   У вітчизняній та зарубіжній літературі ще не склалося сталого й загальновизнаного поняття державного управління. Одні його трактують з точки зору суті, […]

Сучасний монетаризм

ЗМІСТ   Вступ 1.     Сучасний монетаризм 2.     Сучасний монетаризм і його вплив на грошово – кредитну політику Висновки Список використаної літератури Вступ   Сучасний монетаризм як один з напрямів економічної думки виник у 60-х роках XX ст. у зв’язку з пошуком шляхів подолання інфляції, тривале зростання якої ставилося за провину економічній політиці, що проводилася за […]

Економічна суть та походження грошей

ЗМІСТ   Вступ 1.     Економічна суть та походження грошей Висновки Вступ   У ринковій економіці грошам належить визначне місце. Вони забезпечують життєдіяльність суб’єктів держави, огортаючи всі клітини системи виробничих відносин. Справді, величезна кількість людей у світі щоденно розраховуються грошима за придбані товари чи послуги. Проте не кожна людина задумується про те, яке важливе значення мають […]

Поняття податкової системи та принципи її побудови

Зміст   Вступ 1.     Поняття податкової системи та принципи її побудови 2.     Загальна характеристика податкової системи України 3.     Сучасні проблеми податкової системи України Висновки Список використаної літератури Вступ   Протягом останніх років у сфері податкової реформи в Україні відбулося багато позитивних зрушень. Деякі з прийнятих Верховною Радою України законів, постанов Кабінету Міністрів України і нормативних […]

Платоспроможність підприємства та резерви її підвищення

План Вступ. 3 1. Сутність, значення та роль платоспроможності в забезпеченні ефективного функціонування підприємства в умовах ринку. 5 2. Фактори, що визначають платоспроможність підприємства. 8 3. Методи оцінювання платоспроможності підприємства. 12 4. Діагностика платоспроможності підприємства на прикладі ТОВ «Клайн”. 22 5. Резерви покращення платоспроможності 38 Висновки. 41 Список використаної літератури. 43 Додатки. 45 Вступ   […]

Природа і форми міжнародного кооперування

ПЛАН   Вступ 1.     Природа і форми міжнародного кооперування 2.     Сучасні особливості міжнародного кооперування Висновки Використана література Вступ   За визначенням В. Новицького «зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) уявляє собою таку форму господарювання, яка виходить за межі національних кордонів і пов’язана з залученням до багато етапного циклу економічних відносин різнонаціональних їхніх суб’єктів.» Як відомо, цикл суспільного виробництва […]

Функції і структура теорії прийняття рішень

Зміст   1.     Функції і структура теорії прийняття рішень 2.     Аналіз виявлених проблем і їхня оцінка 3.     Інвестиційна політика підприємства      Список використаної літератури 1.     Функції і структура теорії прийняття рішень   Необхідність прийняття управлінських рішень постає у зв’язку з виникненням проблемних ситуацій перед ОПР. Нею може бути окремий менеджер або колективний орган (рада директорів […]

Суть фінансової політики та її зміст

ПЛАН 1.Суть фінансової політики та її зміст 2. Основні чинники впливу фінансової політики на економіку держави 3. Принципи формування фінансової політики та її завдання 4. Основні елементи фінансового механізму і його складові частини 5. Вплив елементів фінансового механізму на економічне становище суспільства 6. Сучасні концепції фінансової політики 7. Огляд статей по формуванню і розробці фінансової […]

Промисловий маркетинг

ПЛАН   Вступ. 3 1. Фактори та умови ціноутворення. 5 2. Суть та цілі ціноутворення на промислові товари. 9 3. Методи формування цін. 13 4. Аналіз цін і товарів конкурентів та інших зовнішніх факторів. 17 Висновки. 22 Використана література. 24 Вступ   Всі товари та послуги мають як ціну, так і вартість. Більшість некомерційних та […]

Шляхи підвищення ефективності з точки зору країни

1.     Шляхи підвищення  ефективності з точки зору країни 2. Шляхи підвищення  ефективності з точки зору інвесторів. Політика стимулювання Іноземні інвестиції є однією з поширених форм міжнародного руху капіталів. У зв’язку з тим, що головною економічною передумовою цього руху є різниця в нормі прибутку, яка може бути одержана в різних країнах світу, цей процес набув значного […]