Курсові та дипломні купляють тут

Суть та значення депозитів

ПЛАН   Вступ 1.     Суть та значення депозитів 2.     Депозити як головне джерело формування банківських ресурсів Висновки Використана література Вступ   У колишньому Союзі РСР у банківській практиці під терміном «депозит» розуміли лише строкові внески. Міжнародна банківська практика розглядає депозити набагато ширше — як всі можливі види і форми внесення (залучення або розміщення) грошових коштів […]

Становлення та розвиток правових регуляторів міжнародних ділових відносин

ЗМІСТ   Вступ 1.     Становлення та розвиток правових регуляторів міжнародних ділових відносин Висновки Використана література Вступ   Питання про шляхи і способи регулювання міжнародних відносин завжди було актуальним як для політичної теорії, так і для зовнішньополітичної практики більшості держав миру. З глибокої старовини і до наших днів вибирання засобів такого регулювання було невелике — ними […]

Галузева та регіональна структура економіки

ЗМІСТ                                                         Варіант 2   Вступ 1.     Галузева та регіональна структура економіки 2.     Сутність підприємництва та його види 3.     Шляхи підвищення ефективності підприємництва 4.     Складові стратегії Висновки Використана література Вступ   Я вважаю, що проблема створення ефективної галузевої структури економіки України на сьогоднішній день є однією з найактуальніших. Після розпаду СССР економіка України успадкувала неефективну […]

Ресурси та їхні види

ЗМІСТ   Вар 1.   Вступ 1.     Ресурси та їхні види 2.     Технічний та організаційний рівень виробництва 3.     Види договорів підприємництва 4.     Економічна стратегія підприємства Висновки Використана література Вступ   Господарське життя суспільства тримається на необхідності задовольняти потреби людей в різних економічних благах. У свою чергу, ці блага проводяться на базі економічних ресурсів, які є […]

Економічні потреби та інтереси

ПЛАН     Вступ. 3 Розділ 1. Сутність і класифікація потреб. 5 Розділ 2. Формування суспільних потреб. 13 Розділ 3. Економічні інтереси — рушійна сила соціально-економічного розвитку  18 Розділ 4. Взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту. 26 Висновки. 31 Використана література. 32 Вступ   Визначні мислителі, політологи, економісти минулого і сучасності — Дж. Гобсон, К. А. […]

Процес суспільного виробництва політекономічний аспект

ПЛАН   Вступ. 3 Розділ 1. Історія розвитку та становлення суспільного виробництва. 4 Розділ 2. Сутність та ефективність процесу суспільного виробництва. 17 2.1. Сутність та фактори суспільного виробництва. 17 2.2. Ефективність суспільного виробництва. 22 Висновки. 30 Використана література. 31 Вступ   Виробництво — це не тільки процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини. […]

Принципи діяльності міжнародних організацій

ПЛАН1. Принципи діяльності міжнародних організацій2. Квоти та розподіл голосів в МВФ3. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)Список використаної літератури Міжнародна (міждержавна) організація — це об’єднання держав, створене на основі міжнародного договору для виконання визначених цілей, що має відповідну систему органів, що володіє правами й обов’язками, відмінними від прав і обов’язків держав-членів, і засноване відповідно до […]

Доходи та витрати банку, структура доходів та витрат

Варіант 8.   Доходи та витрати банку, структура доходів та витрат   У недавньому минулому комерційні банки займали особливе положення в економіці західних країн. Державні органи завжди підтримували банки у разі кризи ліквідності або при загрозі банкрутства, щоб гарантувати стабільність фінансової системи. При цьому фінансове законодавство обмежувало сферу діяльності комерційних банків, точно визначаючи що і […]

Фінансовий менеджмент у банку

ЗМІСТ Варіант 22.   Вступ 1.     Фінансовий менеджмент у банку 2.     Надходження банку та його рентабельність Висновки Використана література Вступ   Ринок є складною багатофункціональною структурою, в умовах якої функціонує багато економічних інститутів, одним з яких є банківська система. Банки є особливими фінансовими інститутами і організаційними центрами ринку позичкових капіталів, тобто сукупності взаємовідносин, де об’єктом […]

Фінансовий механізм управління комунальним підприємством

Фінансовий механізм управління комунальним підприємством «Механізм” у перекладі з грецької означає знаряддя, машина. В даний час поняття «механізм” є багатозмістовним. Так, під механізмом розуміють пристрій для передачі і перетворення руху, який представляє собою систему тіл (ланок), в якій рух одного чи кількох тіл (ведучих) викликає цілком визначені рухи решти тіл системи; механізми бувають різними за […]

Фінансове забезпечення соціальних гарантій

ПЛАН   Варіант 22.   Вступ 1.     Фінансове забезпечення соціальних гарантій Висновки Використана література Вступ                                       У ринковій соціальне-орієнтованій моделі еко­номіки зростає роль соціальної функції держави. Уряд і держава несуть відповідальність за надан­ня громадянам соціального захисту і забезпечення рівного доступу до задоволення основних потреб. Рівень бідності може розглядатися як суттєвий показник дієвості політики соціального захисту. […]

Особливості монопольного ринку, аналіз наслідків

ЗМІСТ   Вступ. 3 Розділ 1. Монопольний ринок та його особливості 5 1.1. Характеристика ринку чистої монополії 5 1.2. Особливості ціноутворення на монопольному ринку. 10 Розділ 2. Наслідки монопольної ситуації на ринку. 18 2.1 Втрати споживачів від монопольної влади. 18 2.2. Ціноутворення монополістів та цінове антимонопольне регулювання. 25 Висновки. 34 Використана література. 36 Вступ   […]