Курсові та дипломні купляють тут

Споживче кредитування

ЗМІСТ   Вступ. 3 Розділ 1. Основи споживчого кредитування. 5 1.1. Сутність споживчого кредитування. 5 1.2. Умови та вимоги до споживчого кредиту. 11 Розділ 2. Механізм реалізації споживчого кредитування в Ощадбанку України  17 2.1. Організація споживчого кредитування в Ощадбанку. 17 2.2. Аналіз кредитоспроможності позичальника. 23 Розділ 3. Перспективи розвитку ринку споживчого кредитування на Україні 30 […]

Розробка програм економічного і соціального розвитку України

Зміст   Вступ 1.     Розробка програм економічного і соціального розвитку України 2.     Форми грошово-кредитного регулювання 3.     Сутність та види ризиків 4.     Стратегія ціноутворення Висновки Використана література Вступ   Державне програмування економіки. Основними формами програмування є розробка та реалізація національних і цільових комплексних програм. Державна національна програма, розроблена на основі довгострокових економічних прогнозів, охоплює найважливіші макроекономічні […]

Фінансові ресурси підприємства

ПЛАН   Вступ 1.     Фінансові ресурси підприємства Висновки Використана література Вступ                    Перехід до ринкової системи викликав серйозні зміни всієї фінансової системи і в першу чергу її основної ланки — фінансів підприємства. Фінансові умови господарювання при терпіли суттєвих змін, котрі знайшли своє відображення в лібералізації економіки, зміні форм власності, проведенні широкомасштабної приватизації, зміні умов державного […]

Державне регулювання бізнесу

Зміст   1.     Необхідність державного регулювання бізнесу 2.     Механізм регулювання бізнесу 3.     Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 4.     Державна підтримка бізнесу на Україні      Використана література 1.     Необхідність державного регулювання бізнесу   В Україні протягом останнього часу спостерігається процес формування ринкових відношень, у яких підприємництво (підприємницька діяльність) відіграє основну роль.  Державне регулювання бізнесу є напрямом державної […]

Маркетинг товарної політики

ЗМІСТ   Вступ. 2 Розділ 1. Функції та поняття упаковки. 4 1.1. Поняття та види упаковки. 4 1.2. Функції упаковки товару. 7 Розділ 2. Процес розробки упаковки. 13 2.1. Розробка дизайну упаковки. 13 2.2. Оцінка ефективності розробки упаковки. 18 Висновки. 21 Використана література. 23 Вступ   Більшість товарів, що пропонуються на ринку, повинні бути обов’язково […]

Роль економічного чинника в розміщенні продуктивних сил в Україні

ПЛАН   Вступ 1.     Роль економічного чинника в розміщенні продуктивних сил в Україні 2.     Зовнішньо – економічні зв’язки  України з країнами СНД Висновки Використана література Вступ   Основи ефективної діяльності господарства певної території або підприємства закладаються ще на етапі проектування просторової локалізації їх. Оптимальне розміщення підприємства щодо сировинних і трудових ресурсів, районів збуту продукції означає […]

Проблема теорії держави і права

ПЛАН1. проблеми теорії держави і права в системі юридичних наук2. Поняття та функції правової системи3. Загальна характеристика далекосхідної групи правових системВикористана література Теорія держави і права належить до системи юридичних наук, об’єднаних загальною назвою — правознавство. За класифікацією юридичних наук вона належить до теоретико-історичних наук разом з історією держави і права та історією політичних і […]

Ознаки ринку та умови його функціонування

ПЛАН   Вступ 1.     Поняття ринку 2.     Функції ринку 3.     Ознаки ринку і умови його функціонування Висновки Використана література 1.     Поняття ринку   Ринок як один із інститутів товарного виробництва існує майже 7 тисяч років. Перші спроби дати його наукове визначення були зроблені менше двох століть тому [23,с.166]. Навіть у працях представників класичної школи політичної […]

Глобалізація та збереження економічного суверенітету

Зміст   Вступ. 3 Розділ 1. Основи економічної безпеки та суверенітету. 6 1.1. Історія виникнення економічної безпеки. 6 1.2.    Сутність та напрямки забезпечення економічної безпеки держави. 11 1.3.    Міжнародна економічна безпека та економічна безпека держави. 19 Розділ 2. Збереження економічного суверенітету в умовах глобалізації 27 2.1. Глобальні економічні війни та національна безпека. 27 2.2. Європейська […]

Облік не оборотних активів в системі фінансового управління підприємства

ПЛАН   Вступ. 3 Розділ 1. Теоретичні основи фінансового управління підприємством. 5 1.1. Еволюція структур фінансового управління підприємством. 5 1.2. Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація. 10 Розділ 2. Особливості обліку не оборотних активів в системі управління підприємством  17 2.1. Облік основних засобів. 17 2.2. Інші не оборотні матеріальні активи. 24 […]

Характеристики сучасного ринку праці

ПЛАН   Вступ. 3 Розділ 1. Ринок праці в сучасній економічній системі 5 1.1. Поняття ринку праці, його елементи і функції 5 1.2. Структура, типи, форми і сегменти ринків праці 13 1.3. Теоретичні основи аналізу ринку праці 17 Розділ 2. Політика зайнятості в сучасних умовах. 21 2.1. Державна політика зайнятості і її ефективність. 21 2.2. […]

Планування в системі охорони здоровя Укрїни

ПЛАН     Вступ. 3 Розділ 1. Структура охорони здоров’я в Україні 6 1.1. Організація роботи охорони здоров’я в Україні 6 1.2. Медичне обслуговування. 16 Розділ 2. Планування в системі охорони здоров’я. 21 2.1.Планування розвитку охорони здоров’я. 21 2.2. Планування в системі медичних стандартів. 27 Висновки. 31 Використана література. 33 Вступ   Кожна людина має […]