Курсові та дипломні купляють тут

Страхування

Вступ 1. Правове забезпечення страхування 2. Класифікація страхування за об’єктами Висновки Список використаної літератури

Співучасть у вчиненні злочину

План Вступ 1. Поняття та ознаки співучасті у злочині 2. Види співучасників 3. Форми співучасників у злочині Висновки Список використаної літератури

Дж. Кейнс як перший макроекономіст

Вступ 1. Дж. Кейнс – видатний англійський економіст 2. Теоретична система та економічна програма Дж. Кейнса 3. Кейнсіанська теорія зайнятості 4. Теорія мультиплікатора Висновки Список використаної літератури

Течії в ісламі

План Вступ Течії в ісламі Висновки Список використаної літератури

Психологическая диагностика готовности детей к школьному обучению.

Содержание Введение Раздел I. Теоретические основы проблемы готовности к школьному обучению 1.1. Определение понятия “психологическая готовность к школьному обучению” 1.2. Виды готовности к школьному обучению Раздел II. Диагностика психологической готовности к школе 2.1. Процедура определения психологической готовности к школе 2.2. Тест Керна-Йирасека по определению психологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучению Раздел III. Другие […]

Психологические взгляды Л. Шопенгауэра

Вступление…………………………………………………………………………3 Раздел 1. Проблема бессознательного в работах Шопенгауэра…………5 Раздел 2. О том, каков человек сам по себе……………..………………10 Раздел 3. Учение об интуиции и интуитивном знании………..………..13 Выводы……………………………………………………………………………18 Список использованной литературы……………………………………………20

Психологічні чинники виробничої дисципліни

План 1. Понятие трудовой дисциплины 2. Основные психологические факторы условий труда и социально-психологический климат в коллективе Список использованной литературы

Розвиток національної ідеї в козацько-гетьманську добу.Політичні ідеї та ідеали.

План 1. Розвиток національної ідеї в козацько-гетьманську добу 2. Політичні ідеї та ідеали 3. Основні моделі виборчих систем Список використаної літератури

Підстави виникнення і припинення трудових правовідносин.Внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах та організаціях.

План 1. Підстави виникнення і припинення трудових правовідносин. 2. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах та організаціях. Список використаної літератури.

Макс Вебер про бюрократію та ієрархію влади

Вступ Макс Вебер про бюрократію та ієрархію влади Висновки Список літератури

Особливості позитивної соціології Огюста Конта

Вступ Особливості позитивної соціології Огюста Конта Висновки Список літератури

Ідеї просвітництва в Україні (Г. Сковорода)

Вступ 1. Просвітництво як ідейна течія кінця XVII – початку XVIII ст. 2. Філософські ідеї Г. Сковороди Висновок Список літератури