Курсові та дипломні купляють тут

Страхування

1. Визначення та формування попиту на страхові послуги. Служба маркетингу страхової компанії 2. Роль реклами в реалізації страхових послуг 3. Страхові посередники та їхні функції 4. Контроль за реалізацією страхових послуг Тести 2. Страхова премія — це: а) винагорода страхувальнику за беззбиткове проходження страхової угоди; б) оплата послуг страхового брокера; в) плата страхувальника за страховку; […]

Страхування

1. Необхідність і особливості страхування морських ризиків. Види страхування 2. Страхування морських суден 3. Страхування вантажів, які перевозяться морським транспортом 4. Страхування відповідальності власників суден Тести 6. Франшиза — це: а) форма договору страхування; б) додаткова плата за страхування; в) частка збитку, яка не відшкодовується страховиком. 16. При укладенні договору довічного страхування враховується: а) вік […]

Страхування

1. Економічна необхідність і розвиток особистого страхування 2. Характеристика форм та видів особистого страхування 3. Сучасний стан та напрями удосконалення особистого стра¬хування в Україні Тести. 4. Зміст договору страхування: а) регламентується законодавством; б) визначається за згодою сторін; в) вірно «а» і «б». 17. Страхова сума за договором довічного страхування виплачується: а) при дожитті до закінчення […]

Страхування

1. Економічна необхідність і розвиток страхування засобів транспорту, які належать громадянам 2. Організація роботи страхової компанії щодо страхування транспортних засобів громадян. Умови страхування 3. Досвід страхування засобів транспорту громадян в зарубіжних країнах та оцінка можливості його використання в Україні 4. Тести: 3, 12, 22, 32, 42 3. Аквізитор — це: а) спеціаліст, який обчислює страхові […]

Страхування

1. Необхідність і особливості авіаційного страхування. Види страхування 2. Страхування повітряних суден 3. Страхування відповідальності власників повітряних суден 4. Страховий захист громадян від нещасних випадків на повіт¬ряному транспорті 5. Тести: 7, 17, 30, 40, 50 7. У яких із перелічених випадків страховик може відмовити страхувальнику у виплаті страхового відшкодування по страхуванню майна: а) збитки завдані […]

Страхування

1. Економічна необхідність і сутність страхування вантажів 2. Організація роботи страхової компанії щодо укладення і обслуговування договорів страхування вантажів 3. Проблеми і перспективи розвитку страхування вантажів в Україні 4. Тести: 4, 14, 27, 37, 47 4. Зміст договору страхування: а) регламентується законодавством; б) визначається за згодою сторін; в) вірно «а» і «б». 14. При укладенні […]

Страхування

1. Економічні завдання страхового захисту в сільському господарстві 2. Розвиток і сучасний стан страхування майна виробників сільськогосподарської продукції в Україні. Форми страхування 3. Обов’язкове страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень 4. Тести: 9, 22, 27, 33, 41 9. Страхова виплата — це: а) плата за страхування; б) компенсація збитків; в) комісійні страхового агента. 22. […]

Банківська система

1. Соціальна відповідальність в банківській діяльності 2. Антикризове управління банківською системою 3. Особливості організації готівкових розрахунків в банку Список використаних джерел

Страхування

Задача 4 Вартість об’єкта 16 000 тис. грн., страхова сума – 12 000 тис. грн., збиток страхувальника – 15 000 тис. грн. Визначити різницю між сумами страхового страхового відшкодування при страхуванні об’єкта за системою І ризику та системою пропорційної відповідальності. Задача 10 Публічне акціонерне товариство «Ромашка» застрахувало урожай соняшників на площі 500 га. Середньорічна урожайність […]

Страхування

Розрахувати суми страхових внесків по добровільному страхуванню ризика неповернення кредиту при укладенні договору страхування, якщо кредит взятий на суму 800 тис. грн. Проценти за кредит складають 40% річних. Строк користуванням кредитом 1 рік. Гранична відповідальність страховика — 80%. Тарифна ставка — 3,8%

Страховий менеджмент

Визначити величину заробленої страхової премії за 2014 рік, виходячи із таких даних: сума резерву незаробленої премії на 01.01.2014р. — 90 тис.грн., на 31.12.2014р. — 160 тис.грн. Сума премій, що надійшли протягом року по договорах страхування — 500 тис.грн. Сума премій, що надійшли за договорами перестрахування — 140 тис.грн. Сума премій, що сплачені перестраховиком — 200 […]

Банківські операції

Комерційний банк приймає депозити в національній валюті від фізичних осіб терміном зберігання на три місяці – за ставкою 11,5% річних, на 6 місяців — за ставкою 12%, на 12 місяців — за ставкою 14% річних. Визначити, який дохід буде виплачено вкладнику при розміщенні депозиту в сумі 13 500 грн. на 12 місяців за умови застосування […]