Курсові та дипломні купляють тут

Автоматизація банківської справи

ПЛАН Вступ 3 1.Теоретичні аспекти аналізу рентабельності банку 5 1.1.Поняття рентабельності 5 1.2.Методичні підходи до аналізу рентабельності банку. Напрямки та показники аналізу 9 1.3.Нормативна та інформаційна база аналізу рентабельності банку 13 2.Аналіз рентабельності АКБ „Приватбанк” 15 2.1.Економічна характеристика банку АКБ „Приватбанк” 15 2.2. Аналіз рентабельності АКБ «Приватбанк» 23 3. Шляхи покращення рентабельності комерційного банку 28 […]

Страховий ринок

Вступ Розділ І. Економічна необхідність та сутність страхового ринку 1.1. Необхідність, економічний зміст та розвиток страхування 1.2. Організаційна структура страхового ринку 1.3. Державне регулювання страхової діяльності Розділ ІІ. Аналіз сучасного стану страхового ринку 2.1. Характеристики продавців страхових послуг 2.2. Характеристика покупців страхових послуг 2.3. Аналіз страхових послуг і ефективності діяльності страхових компаній на ринку Розділ […]

ПРОЦЕСИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У РОЗВИТКУ БАНКІВ

ВСТУП 1. Поняття терміну злиття 2. Причини злиття та поглинань 3. Етапи процесу злиття і поглинання 4. Злиття і поглинання як прояв фінансової глобалізації ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Види банківських послуг

Вступ 1. Види банківських послуг 2. Традиційні банківські послуги 3. Нетрадиційні банківські послуги Список використаної літератури

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 1.1. Організаційно-правові аспекти побудови фінансового моніторингу 1.2. Процедури ідентифікації клієнтів банку 1.3. Механізми та методи запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом в системі фінансового моніторингу РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” 2.1. Загальна характеристика діяльності АКБ […]

Теоретико-методологічні основи дослідження валютного ринку України

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження валютного ринку України 1.1 Сутність і структура валютного ринку України 1.2 Класифікація операцій валютного ринку 1.3 Методи валютного страхування 1.4 Вітчизняний досвід валютного регулювання і валютного контролю Розділ 2. Оцінка стану валютного ринку України на прикладі АБ “Київська Русь” 2.1 Організаційно-економічна характеристика АБ “Київська Русь” 2.2 Оцінка діяльності банку […]

Специфіка моніторингу при банківському інвестиційному кредитуванні

Вступ 1. Теоретичні аспекти моніторингу при банківському інвестиційному кредитуванні 1.1. Кредитна політика банків як інструмент регулювання кредитних ризиків 1.2. Підходи до управління кредитними ризиками 1.3. Сучасні тенденції і перспективи розвитку кредитного ринку України Розділ II. Аналіз стану управління банківським інвестиційним кредитуванням у ВАТ «» 2.1. Організаційно-економічна характеристика банку 2.2. Аналіз фінансового стану та результатів діяльності […]

Специфіка кредитної політики комерційних банків

Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні аспекти кредитної політики комерційних банків 1.1. Економічна сутність кредитного механізму та умови його здійснення 1.2. Актуальні проблеми сьогодення в галузі кредитування 1.3. Законодавчі та нормативні акти, що регулюють кредитну політику банків 1.4. Особливості ведення кредитної політики комерційними банками у зарубіжних країнах РОЗДІЛ 2. Аналіз кредитної політики комерційного банку (на […]

Роль і значення банківського сектора України як основного джерела фінансування лізингових операцій

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження ролі банківського сектора як джерела фінансування лізингових операцій 1.1. Економічна сутність лізингових відносин 1.2. Методологія визначення ефективності лізингових операцій 1.3. Значення та перспективи розвитку лізингу в України за участю банківського сектору Розділ 2. Діагностика фінансування лізингових операцій у ТОВ «Укрпромбанк» 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Укрпромбанк» 2.2. Аналіз активів і […]

Розвиток системи надання банківських послуг

ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 1.1. Загальне поняття про ринок банківських послуг 1.2. Законодавча база та інформаційне забезпечення аналізу та оцінки банківської діяльності 1.3. Особливості функціонування ринку банківських послуг в умовах ринкової економіки України 1.4 Особливості організації надання банківських послуг населенню в Україні. РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЛІ ВАТ «ОЩАДБАНК» У […]

Ринок банківських кредитів в Україні, його оцінка і напрямки розвитку

Вступ Розділ 1. Теоретико-методичні основи дослідження ринку банківських кредитів в Україні 1.1. Кредитна політика банків як інструмент регулювання ринку банківських кредитів 1.2. Характеристика сучасного стану ринку банківських кредитів в Україні 1.3. Законодавче регулювання ринку банківських кредитів в Україні Розділ 2. Аналіз стану ринку банківських кредитів в Україні на прикладі ВАТ АБ «Укргазбанк» 2.1. Організаційно-економічна характеристика […]

Планування зростання прибутку підприємства за допомогою операційного аналізу

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження зростання прибутку підприємства за допомогою операційного аналізу 1.1. Економічний зміст прибутку і рентабельності 1.2. Необхідність планування зростання прибутку підприємства 1.3. Фінансові результати діяльності підприємства та іх значення у зростанні виробництва Розділ 2. Аналіз планування, організації та ефективності виробництва ВАТ «Звенигородський маслосиркомбінат» 2.1. Роль організації виробництва у зростанні прибутку підприємства […]