Курсові та дипломні купляють тут

Страхування

ПЛАН   1. Способи здійснення страхування та їх взаємозв’язок  між собою 2. Види та форми страхових правовідносин 3. Загальна характеристика страхового ринку 4. Обчислення страхових тарифів для ризикових видів страхування 5. Страхування від нещасних випадків та особливості його реалізації 6. Класифікація ризиків по різних видах страхування

Порядок формування статутних фондів банку

ПЛАН     1. Порядок формування статутних фондів банку 2. Аналіз прибутковості банку Задача: Банк «Омега» надав комерційному банку «Альфа» ломбардний кредит на 30 календарних днів під 19% річних у розмірі 50 млн. грн. Розрахувати суму відсотків, яку має сплатити комерційний банк «Альфа». Визначте порядок погашення заборгованості за ломбардним кредитом.

Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відродженні

ПЛАН   Вступ. 3 1. Природа кредиту. 5 2. Види кредитів. 10 3. Роль кредиту у суспільному відродженні 17 Висновки. 24 Використана література. 26

Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відродженн

ПЛАН   Вступ. 3 1. Природа кредиту. 5 2. Види кредитів. 10 3. Роль кредиту у суспільному відродженні 17 Висновки. 24 Використана література. 26

Види цінних паперів

ПЛАН   Вступ 1.     Поняття цінних паперів 2.     Види цінних паперів Висновки Використана література

Фондова біржа

ПЛАН                         Вступ 1.     Валютна біржа та Forex 2.     Фондова біржа Висновки Використана література Вступ                                                     Валюта — це грошова одиниця країни, що бере участь у міжнародному економічному обміні та інших міжнародних зв’язках, які передбачають необхідність проведення грошових розрахунків. Валюта є найважливішим компонентом світової фінансової системи, вона сприяє торгівлі товарами і послугами та переміщенню […]

Банковская система Украины

Банковская система Украины      В развитой банковской сфере страны произошли глубокие качественные изменения. Утвердилась новая, достаточно разветвленная рыночная банковская система, хотя она еще не полностью отвечает требованиям сегодняшнего дня. Банковская система в экономике, связанной рыночными отношениями, должна выполнять большую, если не самую главную роль. История не оставила достаточно полных сведений о том, когда возникли […]

Кредит, його суть, форми і значення

Зміст Вступ. 4 1. Сутність та функціональні особливості кредитних відносин. 6 1.1. Поняття кредиту, його функції та роль. 6 1.2. Роль кредиту. 10 1.3. Характеристика форм та видів кредиту. 14 2. Основні типи кредитних відносин. 17 3. Дослідження стану та розвитку кредитних відносин в Україні 22 3.1. Аналіз стану кредитного ринку України. 22 3.3. Дослідження […]

Ліквідність банку

Ліквідність банку Термін «ліквідність» (від лат. Liquidus — рідкий, текучий) у буквальному значенні слова означає легкість реалізації, продажі, перетворення матеріальних цінностей у кошти. Поняття ЛІКВІДНІСТЬ комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов’язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів […]

Розвиток банківських послуг в Україні

Розвиток банківських послуг в Україні Банківські послуги є невід’ємною частиною сучасного ринку, покупцями на якому є окремі особи, домогосподарства та юридичні особи.  Банківські послуги – поки що недостатньо сформована частина банківського підприємництва. Мета її функціонування – підвищення доходів банків і поліпшення задоволення потреб клієнтів, розширення їх купівельних можливостей, що, у свою чергу, сприяє розвитку національної […]

Собівартість страхової послуги та її склад

ПЛАН   Вступ   1.     Методологія розрахунку   2.     Собівартість страхової послуги та її склад   Висновки   Список використаної літератури Вступ   Діяльність в умовах ринку супроводжується різного роду ризиками. Тому принципово міняються характер і функції страхування в Україні, зростає його значення як ефективного, раціонального, економічного і доступного засобу захисту майнових інтересів суб’єктів, що […]

Аналіз кредиторської заборгованості підприємства

ПЛАН   Вступ. 3 Розділ 1. Поняття кредиторської заборгованості. 5 1.1 Погашення кредиторської заборгованості в добровільному порядку. 8 1.2 Склад і показники кредиторської заборгованості. 10 1.3 Планування кредиторської заборгованості. 12 Розділ 2. Аналіз та оцінка діяльності АТЗТ «Мукачівська лижна фабрика «ТИСА»  14 2.1. Техніко-економічна характеристика АТЗТ «Мукачівська лижна фабрика «ТИСА»  14 2.2. Аналіз кредиторської заборгованості […]