Курсові та дипломні купляють тут

Страхування

1. Підприємство має договір про страхування врожаю кормових культур свого підсобного господарства на повну їх вартість. Страхові платежі внесені в установлені договором строки. Частина коренеплодів була пошкоджена градом. Його випадання підтверджено довідкою гідрометеослужби. Після збирання врожаю комісією було встановлено, що на площі 20 Га ( що пошкоджена градом) одержано продукції 1100 ц. Планова врожайність – […]

Банківська система

1. Трансформація банківських систем на різних етапах розвитку суспільства 2. Банківська система Великобританії. 3. Управління залученими (депозитними) та запозиченими (недепозитними) коштами Задача. Розрахувати майбутню вартість депозиту при нарахуванні складних відсотків щомісячно, якщо: — початковий депозит – 12000 грн.; — річна ставка – 12%; — строк депозиту – 6 місяців. Список використаних джерел

Страхування

ВСТУП 1.Які ознаки лежать в основі структури й класифікації страхового ринку? 2.Що таке страховий ризик? Які бувають види страхових ризиків? 3.Перелічіть підгалузі страхування відповідальності 4.Які найпоширеніші види угод використовуються в міжнародних перевезеннях? Тести 11. Які з видів страхування не належать до майнового? а) Страхування наземного транспорту; б) страхування інвестицій; в) страхування кредитів; г) страхування відповідальності […]

Банківська система

1.Розвиток банківських систем при соціалізмі. Види банків 2.Сутність і класифікація пасивів банку 3.Банківська система Канади Задача. При відкритті депозитного рахунку з можливістю поповнення та часткового вилучення вкладу за ставкою 7,5% річних 11 березня на нього внесена сума 4000 грн., 15 травня поточного року з рахунку було знято 1100 грн., а 28 вересня цього ж року […]

Банківська система

1.Розвиток банківських систем при соціалізмі. Види банків 2.Сутність і класифікація пасивів банку 3.Банківська система Канади Задача. При відкритті депозитного рахунку з можливістю поповнення та часткового вилучення вкладу за ставкою 7,5% річних 11 березня на нього внесена сума 4000 грн., 15 травня поточного року з рахунку було знято 1100 грн., а 28 вересня цього ж року […]

Страхування

ВСТУП 1.Скільки осіб бере участь у страхуванні? 2.Які існують форми страхування? 3. Перелічіть основні підрозділи акціонерних страхових компаній і їхні функції. 4.Що являє собою підгалузь «медичне страхування»? Тести 2. З яких фондів складається сукупний фонд страхового захисту? А) Резервних фондів підприємств; б) кредитів банків; в) резервних фондів, передбачених бюджетом; г) іноземних інвестицій; д) резервів страхових […]

Банківські операції

1.Активні операції банківських установ з цінними паперами 2. Цілі розробки та реалізації грошово-кредитної (монетарної) політики Національного банку України: стратегічні, проміжні та тактичні. 3. Типова організаційна структура установи банку. Структура апарату управління, структура та завдання основних функціональних підрозділів банку. Визначення філії, представництва, територіально відокремленого безбалансового відділення, принципи їх функціонування. Задача. Розрахувати майбутню вартість депозиту, відкритого в […]

Страхування

1.У чому суть правових відносин страховика й страхувальника? 2. Перелічіть основні організаційно-правові форми страхування в Україні. 3. Які правові документи є основними в страховій діяльності? 4.Дайте класифікацію майнового страхування за господарюючими суб’єктами. Тести 4. Які функції виконує страхування? А) Заощадження коштів; б) превентивну; в) регулятивну; г) формування і використання резервів; д) ризиковану. 10. Які з […]

Страхування

Задача 4 У договорі добровільного страхування майно підприємства застраховано в розмірі 70% його балансової вартості. Пожежею частково зруйновано будинок, балансова вартість якого 1360 тис.грн. Кошторис на відбудову будинку складає 184 тис.грн. Будинок збудований в 2013 році. Визначити (розрахувати) розміри: страхової оцінки (вартості), страхової суми (покритя ризику), страхової премії (платежу), страхового збитку та страхового відшкодування (страхової […]

Соціальне страхування

Завдання 1: зробити кросворд на 20 слiв, тема «Нагляд у сферi соцiального страхування». Завдання 2: Розрахувати для одного із своїх батьків страховий стаж, коефіцієнт страхового стажу, розмір пенсії за віком. (Розрахунок доходу здійснювати відповідно Закону про пенсійне страхування) та Підготувати презентацію з посиланням на відповідні статті та пункти Закону про пенсійне страхування Завдання 3: Сформулювати […]

Страхування

Вступ 1. Якому вітчизняному терміну відповідає іноземний термін «Аварійний сертифікат»? 2. Хто заклав основи актуарних розрахунків? 3. Хто є учасниками процесу перестрахування? 4. Які страхові резерви формуються українськими страховиками? Тести 9. Страхові події при страхуванні громадян від нещасних випадків можуть бути такі: а) смерть застрахованого з будь-якої причини (крім самогубства); б) смерть застрахованого лише від […]

Страхування

Задача 8 Підприємство уклало договір страхування, гарантованого рівня прибутку від комерційної операції в розмірі 30% від інвестицій, обсяг яких становить 240 000 грн. Фактичний розмір рентабельності склав 22%. Коефіцієнт покриття страховика дорівнює 65%. Визначити суму страхового відшкодування. Задача 15 Інвентар застрахований за системою пропорційної відповідальності на суму 80100 грн. Оцінка — 90000 грн. При якій […]