Курсові та дипломні купляють тут

Страхування

Задача № 3 Підприємство має договір добровільного страхування, за яким його майно застраховано у розмірі 80% балансової вартості, яка складала 580000 грн. При перевезенні вантажу автомобіль підприємства потрапив в аварію, факт якої підтверджено органами ДАІ. За кошторисом витрати на ремонт автомобіля встановлені в розмірі 18750 грн. Визначити розміри: страхової суми (покриття ризику), страхової премії (платежу), […]

Страхування

Задача 7 Підприємство має договір про страхування врожаю кормових культур свого підсобного господарства на повну їх вартість. Страхові платежі внесені в установлені договором строки. Частина корнеплодів була пошкоджена градом. Його випадання підтверджено довідкою гідрометеослужби. Після збирання врожаю комісією було встановлено, що на площі 20 Га ( що пошкоджена градом) одержано продукції 1100 ц. Планова врожайність […]

Страхування

ЗАДАЧА №12 Пожежею пошкоджено двоповерховий будинок, в якому згідно з актом, повністю згоріла покрівля, дерев’яні перекриття; стіни та перегородки пошкоджені на 10%. Балансова вартість будівлі на день страхової події складала 870 тис. грн. Норма амортизації – 5%. Термін експлуатації будинку до страхової події – 2 роки 8 місяців. Визначити (розрахувати) розміри: страхової оцінки (вартості), страхової […]

Страхування

ВСТУП 1.Роз’ясніть поняття «галузь страхування» і назвіть основні галузі 2.Який взаємозв’язок соціального й особистого страхування? 3.Назвіть види страхування, що входять в окремі підгалузі особистого страхування 4.Дайте загальну характеристику страхування в зовнішньоекономічній діяльності. Тести 25. На який період доцільно опрацьовувати стратегічний план розвитку страховика? а) 10 років; б) 3 роки; в) 1 рік; г) на термін, […]

Страхування

Згоріла дерев’яна будівля, оцінка якої з урахуванням 10% -го зносу складає 59850 грн. Від будівлі збереглися залишки: фундамент – 14% від вартості будівлі знецінений на 20%, цегла від печі – 800 шт. (ціна цегли з урахуванням транспортних витрат – 1630 грн. за 1 тис. шт. ). Визначити (розрахувати) розміри: страхової оцінки (вартості), страхової суми (покриття […]

Соціальне страхування

Страхування від нещасного випадку на виробництві: завдання, принципи та особливості Задача 1 Калінчук Т.C. прийняли на роботу 14.03.2016 р., і в перший же день вона захворіла та перебувала на лікарняному до 22.03.2016 р. (9 к.дн.). Її посадовий оклад згідно з трудовим договором — 2800 грн. Страховий стаж — 23 роки 2 місяці. Невідпрацьованих із поважних […]

Страхування

Ціна автомобіля – 200 тис. грн., знос на момент укладання договору страхування – 15 %. У результаті ДТП автомобіль було знищено. Вартість деталей, які вдалося врятувати, – 25 тис. грн., а витрати на приведення їх до належного стану – 2 тис. грн. Визначити розмір страхового відшкодування, якщо автомобіль застрахований на 100 %.

Мошенничество в страховом бизнесе

Введение 1. Характеристика страхового мошенничества 1.1 Классификация страхования 1.2 Мошенничество в сфере добровольного страхования 1.3 Мошенничество в сфере обязательного страхования 2. Противодействие мошенничеству в страховании 2.1 Методы борьбы с мошенничеством 2.2 Международная практика борьбы с мошенничеством 2.3 Меры предупреждения мошенничества в страховании 3. Примеры и методика пресечения страхового мошенничества 3.1 Примеры страхового мошенничества 3.2 Методика […]

Потребительское кредитирование

Введение Глава 1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ 1.1 Сущность потребительского кредитования, цели и задачи 1.2 Виды и принципы потребительского кредита 1.3 Оформление потребительского кредитования 1.4 Проблемы потребительского кредитования в России и его влияние на развитие экономики страны 1.5 Нормативно-правовое регулирование потребительского кредитования Глава 2. ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 2.1 Основные подходы к оценке платежеспособности […]

Управління капіталом банку в контексті дотримання вимог Базельського комітету

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти управління капіталу банку 1.1. Поняття і форми капіталу банку 1.2. Визначення показників використання капіталу банку 1.3. Вимоги щодо капіталу згідно Базельських угод (Базель І, Базель ІІ) Розділ 2. Аналіз управлінням капіталу Ощадного банку України 2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності банку 2.2. Аналіз утворення власного капіталу банку 2.3. Оцінка власного капіталу банку […]

Комплексне оцінювання ризиків

2 розділи курсової роботи РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Загальна характеристика кредитної діяльності комерційних банків України 2.2. Аналіз кредитної діяльності КБ “Приватбанк” 2.3. Оцінка кредитного ризику банку РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАСОВИМ РИЗИКОМ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бюджетний устрій і бюджетна система України

Вступ 1. Теоретичні основи бюджетного устрою і бюджетної системи держави 2. Види бюджетів в Україні і форми взаємовідносин між ними 3. Оцінка результативності розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів 4. Проблеми та суперечності сучасного етапу розвиту бюджетного устрою України Висновки Список використаних джерел Додатки