Курсові та дипломні купляють тут

Проблеми і перспективи банківського кредитування в Україні

ВСТУП 1. Поняття, основні види та принципи банківського кредитування 2. Загальна характеристика кредитної діяльності банків України 3. Проблеми банківського кредитування в Україні 4. Перспективи банківського кредитування в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

Страхування ризиків

Вступ 1. Поняття ризику 2. Класифікація та характеристика ризиків у страхуванні 3. Страхування ризиків у будівництві 4. Управління страховими ризиками Висновки Список літератури

Управління кредитним ризиком

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1.1. Поняття та сутність кредитного ризику 1.2. Підходи до оцінки величини кредитного ризику 1.3 Методи управління кредитним ризиком РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 2.1.Загальна характеристика кредитної діяльності комерційних банків України 2.2. Аналіз кредитної діяльності банку 2.3. Оцінка кредитного ризику банку та […]

Страхування відповідальності

Вступ 1. Історія та поняття страхування відповідальності 2. Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів 3. Добровільне страхування відповідальності суб’єкта підприємницької діяльності перед третіми особами за заподіяну їм шкоду внаслідок реалізації продукції 4. Страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам 5. Страхування […]

Організація особистого страхування. Державне регулювання операцій особистого страхування.

Вступ 1. Поняття особистого страхування 2. Організація особистого страхування 3. Державне регулювання операцій особистого страхування Висновки Список літератури

Державні цінні папери на фондовому ринку України

Вступ 1. Поняття державних цінних паперів 2. Сучасний стан ринку державних цінних паперів 3. Аналіз державних цінних паперів на фондовому ринку України 4. Проблеми державних цінних паперів на фондовому ринку України Висновки Список літератури

Капіталізація банківської системи: історія проблеми від 1991року до 2013 року.

Вступ 1. Поняття капіталізації банківської системи 2. Основні етапи капіталізації банківської системи України 3. Проблема капіталізації банківської системи Висновки Список літератури

Оподаткування банківських установ

ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність банківського оподаткування 5 2. Аналіз оподаткування банківського прибутку в Україні 10 3. Практичні аспекти оподаткування банків 14 4. Удосконалення податкового регулювання банківського сектору 18 Висновки 27 Список використаної літератури 29

Ризики споживчого кредитування в Україні

ЗМІСТ Вступ 3 1. Економічна сутність та види банківського споживчого кредитування 5 2. Характеристика механізму банківського споживчого кредитування 8 3. Скоринг як експертний метод оцінювання кредитного ризику при споживчому кредитуванні 13 4. Актуальні аспекти споживчого кредитування в Україні 19 5. Проблеми розвитку споживчого кредитування в Україні 25 Висновки 32 Список використаної літератури 34

Страхування безробіття в Україні

Зміст Вступ 3 1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 4 2. Фонд страхування на випадок безробіття 10 Висновки 14 Список використаної літератури 15

Модель створення банками нових грошей

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Банківська система країни, складові їх функції та взаємозв’язки 5 Розділ 2. Формування грошової пропозиції центральним банком та створення нових грошей комерційними банками 15 Розділ 3. Аналіз динаміки грошової пропозиції в Україні у 2000-х роках 20 Висновки 27 Список використаної літератури 29

Формування механізму екологічного страхування

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Становлення та характеристика екологічного страхування 5 1.1. Становлення екологічного страхування 5 1.2. Екологічне страхування як інституційна форма економічних відносин 9 Розділ 2. Аналіз екологічного страхування в Україні 18 2.1. Український аспект екологічного страхування 18 2.2. Методичні засади екологічного страхування в Україні 23 Розділ 3. Аналіз проблем та механізмів розвитку ринку […]