Курсові та дипломні купляють тут

Страхування

Задача 1 За договором страхування майно заводу застраховано в розмірі 60% балансової вартості. У результаті землетрусу одна з будівель частково зруйнувалася. Будівля зведена в 2012 році, її первісна балансова вартість 2000 тис. грн. Відповідно до кошторису вартість ремонту складає 22000 грн., Визначити розміри: страхової оцінки (вартості), страхової суми (покриття ризику), страхової премії (платежу), страхового збитку […]

Страхування

Задача. Відомо, що доходи страховика від страхової діяльності складають 759 тис. грн., зароблені страхові премії — 670 тис. грн., доходи від надання інших послуг — 220 тис. грн.., доходи від надання послуг для інших страховиків — 144 тис. грн., інші та надзвичайні доходи — 533 тис. грн., доходи від інвестиційної діяльності — 144 тис. грн.., […]

Страхування

Задача 1 Страхова компанія купила державні облігації номінальною вартістю 100 тис.грн. за 97 тис.грн. зі строком погашення через 1,5 роки. Річний відсоток за облігаціями 10% нараховується і сплачується один раз на 3 місяці. Зробити і обгрунтувати бухгалтерські проводки Задача 2. Страховик уклав 3 тис.договорів страхування дачних будинків на загальну страхову суму 6 млн.грн. За рік […]

Внутршній аудит

1. Складіть програму аудиту розрахунків з дебіторами. 2. Приведіть види процедур при внутрішньому аудиті валютних операцій. 3. Як отримати аудитору докази наявності у підприємства права власності на майно? Список використаних джерел

Облік в зАруБІЖнИх кРАЇНах

Визначити вартість кінцевих матеріальних запасів і собівартість реалізованих товарів за допомогою методу суцільної ідентифікації, коли відомо: а) дані про запаси на 30.08. Зміст операції кількість Ціна за одиницю Сума, дол. Залишок на 01.08 50 1 50 Придбано: 06.08 50 1,1 55 13.08 150 1,2 180 20.08 100 1,3 130 25.08 150 1,4 210 Разом товарів […]

Облік в зАруБІЖнИх кРАЇНах

Завдання 1. Станом на 31.03.2011 р. кредиторська заборгованість підприємства за довгостроковими кредитами банку становила 600 тис. грн. У квітні були нараховані відсотки за користування кредитом — 1 тис. грн. До яких змін у балансі підприємства та звіті про фінансові результати призведе вказана операція?

Облік в банках

Банк “Київ” надав кредит ТОВ “Прогрес” на закупівлю сировини, що використовується в процесі здійснення основної діяльності. Дата підписання кредитної угоди – 23 травня 201Х р., а дата зарахування коштів на поточний рахунок ТОВ “Прогрес”, що обслуговується банком “Київ” – 28 травня 201Х р.. Основна сума кредиту – 80 000 грн., комісія – 2000 грн. Номінальна […]

Облік в банках

1 березня 201Х р. банк “Фінанси та кредит” придбав ощадний депозитний сертифікат банка “Київ” у торговий портфель на таких умовах: дата випуску — 1 березня 201Х р.; дата погашення через три місяці; номінальна вартість сертифіката – 800 000 грн.; ціна придбання – 850 000 грн.; сплата доходу – на дату погашення; процентна ставка – 10%. […]

Методы оценки коммерческими банками оценки уровня кредитоспособности заемщиков — физических лиц

ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЁМЩИКА 1.1. Экономические основы предоставления банковских кредитов физическим лицам 1.2. Методы кредитования физических лиц; процесс организации выдачи и погашения кредитов физическим лицам ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО « СБЕРБАНК РОССИИ» 2.1. Анализ финансового состояния ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 2.2. Анализ кредитного портфеля физических и юридических лиц в ПАО […]

Капіталізація банківської системи

Вступ 1. Поняття капіталізації банківської системи 2. Основні етапи капіталізації банківської системи України 3. Проблема капіталізації банківської системи Висновки Список літератури

Звіт з практики

Вступ 1. Загальна характеристика діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» 2. Аналіз утворення власного капіталу ПАТ КБ «ПриватБанк» 3. Аналіз кредитної діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк» 4. Оцінка кредитного ризику банку та чинна практика управління ним 5. Проблемні аспекти та шляхи удосконалення діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк» Висновки Список літератури Додатки

Аналіз власного капіталу банку

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 1.1. Поняття власного капіталу банку 1.2. Форми власного капіталу банку 1.3 Вимоги щодо власного капіталу згідно Базель І , Базель ІІ РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ОЩАДНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності банку 2.2. Аналіз утворення власного капіталу банку 2.3. Оцінка власного капіталу банку РОЗДІЛ 3. […]