Курсові та дипломні купляють тут

Кредит, його суть, форми і значення

Зміст

Вступ. 4

1. Сутність та функціональні особливості кредитних
відносин. 6

1.1. Поняття кредиту, його функції та роль. 6

1.2. Роль кредиту. 10

1.3. Характеристика форм та видів кредиту. 14

2. Основні типи кредитних відносин. 17

3. Дослідження стану та розвитку кредитних відносин в
Україні 22

3.1. Аналіз стану кредитного ринку України. 22

3.3. Дослідження особливостей окремих видів кредиту в
Україні 26

ВИСНОВКИ.. 33

Список використаних джерел. 36

Додаток. 39

Вступ

Сучасний стан економіки
України визначає­
ться глибокими процесами ринкової
трансформації, основним завдан­ням якої є досягнення рівня сталого
соціально-економічного розвитку.

Поняття економічного розвитку відображає
характер використан­
ня продуктивних сил суспільства, включає
еволюцію економічної сис­
теми в цілому, зокрема, всіх
підсистем економічних виробничих відно­
син, у тому числі й
соціально-економічних, як суспільної форми існу­
вання
продуктивних сил. Під час зміни, вдосконалення виробничих
відносин
відповідно до вимог розширеного відтворення створюються умови для економічного
зростання.

Економічне зростання у вузькому розумінні —
це процес, який на­
роджується на стадії безпосереднього
виробництва, набуває стійкого характеру на інших стадіях суспільного
виробництва, призводить до кількісної і якісної зміни продуктивних сил,
збільшення суспільного
продукту за певний період часу і
зростання народного благоустрою. У
широкому розумінні економічне
зростання як критерій економічного
розвитку є, по своїй суті,
головною складовою загальної траєкторії роз­
витку
суспільства.

Актуальність теми. Ринкові перетворення в
Україні здійснюються шляхом проведення
радикальних
економічних реформ у всіх галузях господарського життя.

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Курсова

Кількість сторінок: 37

Рік захисту: 2010

Ціна: 90 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.