Курсові та дипломні купляють тут

Ліквідність банку

Ліквідність банку

Термін «ліквідність» (від лат. Liquidus — рідкий, текучий) у буквальному
значенні слова означає легкість реалізації, продажі, перетворення матеріальних
цінностей у кошти.

Поняття ЛІКВІДНІСТЬ комерційного банку означає можливість банку своєчасно і
повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов’язань перед
усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу
банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву
балансу з урахуванням відповідних термінів.

Іншими словами, ліквідність комерційного банку базується на постійній
підтримці об’єктивно необхідного співвідношення між трьома її складовими —
власним капіталом банку, залученими і розміщеними ним коштами шляхом
оперативного керування їхніми структурними елементами.

З урахуванням цього у світовій банківській теорії і практику ліквідність
прийнята розуміти як «запас» або як «потік». При цьому ліквідність як «запас»
містить у собі визначення рівня можливості комерційного банку виконувати свої
зобов’язання перед клієнтами у визначений конкретний момент часу шляхом зміни
структури активів на користь їхніх високоліквідних статей за рахунок наявних у
цій області невикористаних резервів.

Ліквідність як «потік» аналізується з погляду динаміки, що припускає оцінку
спроможності комерційного банку протягом визначеного періоду часу змінювати
сформований несприятливий рівень ліквідності або запобігати погіршенню
досягнутого, об’єктивно необхідного рівня ліквідності (зберігати його) за
рахунок ефективного управління відповідними статтями активів і пасивів,
залучення додаткових позикових коштів, підвищення фінансової стійкості банку
шляхом зростання доходів.

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 8

Рік захисту: 2010

Ціна: 25 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.