Курсові та дипломні купляють тут

Страхування

1.У чому суть правових відносин страховика й страхувальника?
2. Перелічіть основні організаційно-правові форми страхування в Україні.
3. Які правові документи є основними в страховій діяльності?
4.Дайте класифікацію майнового страхування за господарюючими суб’єктами.
Тести
4. Які функції виконує страхування?
А) Заощадження коштів;
б) превентивну;
в) регулятивну;
г) формування і використання резервів;
д) ризиковану.

10. Які з перелічених видів страхування згідно із Законом України «Про страхування» є обов’язковими?
а) Страхування засобів водного транспорту;
б) страхування спортсменів вищих категорій;
в) страхування кредитів;
г) страхування заставного майна;
д) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

18. Яка з обчислених ймовірностей має найбільшу точність?
а) Апріорна;
б) естиматична;
в) апостеріорна.

25. На який період доцільно опрацьовувати стратегічний план розвитку страховика?
а) 10 років;
б) 3 роки;
в) 1 рік;
г) на термін, визначений законом;
д) на термін обрання правління компанії.

33. Служба маркетингу страхової компанії надає свої продукти у формі:
а) наукової праці;
б) статті в засоби масової інформації;
в) інформаційно-аналітичних та наочних матеріалів (макетів полісів, методичних розробок, рекламних матеріалів тощо);
г) проведення ділових ігор;
д) моделювання та аналіз конкретних ситуацій страховика в роботі з клієнтами.
45. Коли здійснюється мінімізація ризику?
а) На кожному етапі процесу страхування;
б) при настанні страхового випадку;
в) під час визначення розміру страхового випадку;
г) під час укладання страхового договору;
д) при суброгації (використанні регресних прав).
53. Чи можна протягом строку дії договору страхування вносити зміни до його змісту?
а) Так;
б) ні;
в) з дозволу Уповноваженого органу (Міністерства фінансів);
г) з дозволу Кабінету Міністрів України;
д) з дозволу Верховної Ради України.

70. Чим відрізняється страхування від нещасних випадків від довгострокового страхування життя?
а) У разі страхування від нещасних випадків по закінченні терміну дії договору страхова сума не виплачується і сплачені внески по закінченні терміну дії договору страхування не повертаються;
б) у разі страхування від нещасних випадків по закінченні терміну страхування передбачається повернення сплачених внесків;
в) у разі страхування від нещасних випадків при їх настанні договір припиняє свою дію незалежно від виплаченої суми.

78. Що впливає на розмір тарифної ставки?
а) Група ризику;
б) група ризику, вид страхування;
в) вік застрахованих.

89. Яке майно підлягає страхуванню згідно з основним договором?
а) Майно, отримане підприємством за договором майнового найму;
б) продукція, отримана від населення для переробки, зберігання;
в) усе майно, що належить підприємству;
г) майно на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт;
д) технічні носії інформації та комп’ютерних систем.

Задача 7
Підприємство має договір про страхування врожаю кормових культур свого підсобного господарства на повну їх вартість. Страхові платежі внесені в установлені договором строки. Частина корнеплодів була пошкоджена градом. Його випадання підтверджено довідкою гідрометеослужби. Після збирання врожаю комісією було встановлено, що на площі 20 Га ( що пошкоджена градом) одержано продукції 1100 ц. Планова врожайність – 100 ц/Га, ціна 1 ц при страхуванні – 191 грн. 80 коп.
Визначити (розрахувати) розміри: страхової оцінки (вартості), страхової суми (покритя ризику), страхової премії (платежу), страхового збитку та страхового відшкодування (страхової виплати), якщо
а) за договором була передбачена умовна франшиза в розмірі 9 % ; б) система страхування – 1-го ризику; в) страховий тариф (у % до страхової суми) – 0,8.
Задача 17
Житловий цегляний будинок пошкоджений повністю. Оцінка будинку з урахуванням 15% -го зносу складає 498450 грн. Оглядом встановлено, що для відбудови будинку необхідно: перестилання підлоги – на площі 45 кв.м, штукатурка стін – 28 кв.м, побілка – 120 кв.м. Витрати на приведення будівлі в порядок та збарання сміття встановлені в сумі 314 грн. Ціни ремонтних робіт: перестилання підлоги – 50 грн., штукатурка стін –65 грн., побілка стін і стелі – 45 грн.
Визначити (розрахувати) розміри: страхової оцінки (вартості), страхової суми (покриття ризику), страхової премії (платежу), страхового збитку та страхового відшкодування (страхової виплати), якщо за договором була передбачена умовна франшиза в розмірі 5,1 % . Система страхування – 1-го ризику. Страховий тариф (в % до страхової суми) – 1,2.
Список використаної літератури

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 20

Рік захисту: 2017

Ціна: 50 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.uaЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.