Курсові та дипломні купляють тут

Страхування

ВСТУП
1.Які ознаки лежать в основі структури й класифікації страхового ринку?
2.Що таке страховий ризик? Які бувають види страхових ризиків?
3.Перелічіть підгалузі страхування відповідальності
4.Які найпоширеніші види угод використовуються в міжнародних перевезеннях?
Тести
11. Які з видів страхування не належать до майнового?
а) Страхування наземного транспорту;
б) страхування інвестицій;
в) страхування кредитів;
г) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів.
17. При яких значеннях імовірності настання випадкової події ризик є найбільшим?

27. Позначити зростаючими порядковими номерами ієрархію потреб людини згідно з теорією Маслоу:
а) потреби в безпеці та стабільності;
б) потреби у визнанні;
в) фізіологічні потреби;
г) потреби в самореалізації (зробити саме те, що може конкретний індивід);
д) потреби в позитивній оцінці власної особи .

31. Служба маркетингу страхової компанії розглядається як:
а) підрозділ, що здійснює добір, розстановку та навчання кадрів компанії;
б) підрозділ, що відає підготовкою правил страхування;
в) мозковий центр, джерело обґрунтованої інформації і рекомендацій з питань поточної та перспективної діяльності страховика;
г) структурна одиниця, що вивчає нові напрямки розвитку страхових продуктів;
д) підрозділ, що відає питаннями реклами в компанії.

41. Чим відрізняється брокер від агента:
а) не має жодних відмінностей;
б) кількістю працівників;
в) розміром отриманих страхових платежів;
г) розміром отриманої комісійної винагороди;
д) брокер завжди представляє інтереси страхувальника.

51. Чи існують законодавчі обмеження на максимальний термін страхування за одним договором?
а) Так;
б) ні;
в) є обмеження по договорах:
страхування від нещасних випадків;
страхування майна.

61. Поступове накопичення коштів протягом дії договору страхування для здійснення страхової виплати характерне для таких видів страхування:
а) страхування життя дітей;
б) страхування дітей від нещасних випадків;
в) колективне страхування працівників за рахунок коштів підприємств.

71. Державне обов’язкове особисте страхування. Що означає це поняття?
а) Це означає, що воно проводиться на підставі Закону, а джерелом сплати страхових платежів є Державний бюджет і в разі неплатоспроможності страховика з цього виду страхування держава гарантує виконання зобов’язань перед страхувальниками;
б) це означає, що держава вимагає від страховиків обов’язково виплатити страхову суму;
в) це означає, що держава покладає виконання обов’язків страховика на державну страхову компанію.

81. Обов’язкова форма медичного страхування передбачає, що сплата страхових внесків покладається на:
а) роботодавців;
б) працівників;
в) всіх застрахованих.

91. Яке майно підприємства не приймається на страхування?
а) Грошові кошти (готівка);
б) готова продукція, інвентар, сировина;
в) деревина під час сплаву;
г) акції, облігації та інші цінні папери;
д) будівлі, споруди, об’єкти незавершеного виробництва.

Задача 10
У грудні минулого року пожежею знищено корівник ( який збудовано в серпні 10 років назад) балансовою вартістю 600 тис.грн. Діюча норма амортизації – 5%. Після пожежі оприходовано дрова на 700 грн. та залишки фундаменту на 8000 грн. Затрати з очищення території склали 4000 грн.
Визначити (розрахувати) розміри: страхової оцінки (вартості), страхової суми (покриття ризику), страхової премії (платежу), страхового збитку та страхового відшкодування (страхової виплати) для страхової ситуації відповідного варіанта.
Задача 16
Згоріла дерев’яна будівля, оцінка якої з урахуванням 10% -го зносу складає 59850 грн. Від будівлі збереглися залишки: фундамент – 14% від вартості будівлі знецінений на 20%, цегла від печі – 800 шт. (ціна цегли з урахуванням транспортних витрат – 1630 грн. за 1 тис. шт. ).
Визначити (розрахувати) розміри: страхової оцінки (вартості), страхової суми (покриття ризику), страхової премії (платежу), страхового збитку та страхового відшкодування (страхової виплати), якщо за договором була передбачена умовна франшиза в розмірі 6 % . Система страхування – пропорційної відповідальності. Страховий тариф (в % до страхової суми) – 1,4.
Список використаних джерел

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 23

Рік захисту: 2017

Ціна: 50 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.uaЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.