Курсові та дипломні купляють тут

Цивільна оборона, БЖД і охорона праці

1. Цивільна оборона: а) організаційна структура цивільної оборони об’єкта народного господарства; б) основні сильнодіючі отруйні речовини (СДОР), їх дія на організм людини, перша медична допомога; в) евакуаційні заходи захисту населення 2. БЖД: а) психофізіологічна діяльність людини з точки зору безпеки життєдіяльності; б) побутові фактори небезпеки; в) захист населення у надзвичайних ситуаціях 3. ОП: вимоги безпеки […]

Цивільна оборона

1. Організаційна структура підрозділів ЦО України 2. Організація радіометричного і санітарного контролю на підприємствах харчової промисловості Список використаної літератури

Охорона праці

1. Контроль за дотриманням законодавства про охорону праці 2. Причини травмування на виробництві, охарактеризуйте засоби та заходи безпеки 3. Мотиваційні аспекти техніки безпеки в галузі Список використаних джерел

Безпека життєдіяльності

1. Цивільна оборона: а) формування цивільної оборони і порядок їх створення; б) характер ураження людей і тварин, забруднення рослин, продовольства і води при аваріях на АЕС; в) оцінка хімічних обставин при аваріях на хімічнонебезпечних об’єктах з виникненням сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) 2. БЖД: а) небезпечні та шкідливі фактори середовища мешкання людини; б) фактори зниження життєдіяльності; […]

Безпека життєдіяльності

1. Цивільна оборона: а) причини виникнення і класифікація надзвичайних ситуацій; б) прилади радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю; в) принципи і основні заходи захисту населення і територій у випадку і загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 2. БЖД: а) Національна рада з питань безпеки життєдіяльності населення; б) небезпека. Ризик як оцінка небезпеки; в) пожежа як […]

Безпека життєдіяльності

1. Цивільна оборона: а) роль, місце і завдання цивільної оборони в структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності населення; б) Характеристика осередків ураження і зон зараження (забруднення) при виробничих аваріях і катастрофах на черкаських підприємствах “Азот ” або ЧЗХР; в) застосування засобів індивідуального захисту 2. Бжд: а) правові основи безпеки життєдіяльності; б) основи технічної безпеки; в) безпека […]

Безпека життєдіяльності

1. Цивільна оборона: а) організаційна структура цивільної оборони об’єкта народного господарства; б) основні сильнодіючі отруйні речовини (СДОР), їх дія на організм людини, перша медична допомога; в) евакуаційні заходи захисту населення 2. Бжд: а) психофізіологічна діяльність людини з точки зору безпеки життєдіяльності; б) побутові фактори небезпеки; в) захист населення у надзвичайних ситуаціях 3. ОП: вимоги безпеки […]

Основні джерела забруднення атмосфери

ВСТУП 1. Джерела забруднення атмосферного повітря 2. Основні інгредієнти забруднення атмосферного повітря 3. Вплив забруднення атмосферного повітря на здоров’я ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

ВСТУП 1. Основні етапи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 2. Організація та проведення медичних заходів у надзвичайних ситуаціях 3. Заходи щодо охорони та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Комбіновані небезпеки

ВСТУП 1. Природно-техногенні небезпеки 2. Соціально-природничі небезпеки 3. Соціально-техногенні небезпеки ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

БЖД — контрольна робота № 2

1. Характеристика системи «Життєве середовище — людина» 2. Основні причини деградації оточуючого середовища 3. Причини виникнення, загальна характеристика та класифікація надзвичайних ситуацій 4. Дати визначення поняттям: фотонне іонізуюче випромінювання, цунамі, шок, долікарська допомога, травма, сенсибілізатори, туберкульоз, хімічна зброя, виправданий ризик, пожежа СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

БЖД — контрольна робота № 1

1. Роль органів почуття в забезпеченні безпеки. Основні характеристики аналізаторів організму. 2. Дія наркотиків, лікарських та інших речовин на організм людини. 3. Підручні засоби для надання першої допомоги. 4. Дати визначення поняттям: шум, травма, стрес, ризик, СНІД переохолодження, небезпека, надзвичайна подія, поріг чутливості, мутація. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ