Курсові та дипломні купляють тут

Вплив ринкових відносин в економіці на стимулювання поліпшення умов праці (досвід західних країн)

ВСТУП 1. Економічне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання 2. Сутність стимулювання охорони праці 3. Суть Європейської моделі економічного стимулювання охорони праці ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальні проблеми охорони праці в Україні

ВСТУП 1. Основні чинники, які характеризують ситуацію в Україні в сфері безпеки праці 2. Шляхи вирішення проблем охорони праці в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Шум та його вплив на людину

План 1. Шум та його вплив на людину 2. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму 3. Нормування шуму Список використаної літератури

Вогнегасники

ЗМІСТ ВСТУП 1 Вогнегасники пінні 2. Вогнегасники газові 3. Вогнегасники порошкові Використані джерела

Экологически безопасные пищевые добавки: антиоксиданты

СОДЕРЖАНИЕ Введение.  1. Безопасность пищевых добавок. 2. Антиоксиданты.. Выводы.. Список использованной литературы..

Нещасні випадки та порядок відшкодування економічних та моральних збитків

1. Порядок розслідування й облік нещасних випадків та їх документування 2. Обов`язки керівника (посадової особи) та комісії з розслідування в разі виникнення нещасного випадку 3. Порядок спеціального розслідування 4. Відшкодування збитку, заподіяного застрахованому ушкодженням його здоров’я Список використаної літератури

Правила електробезпеки

1. ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ ТА ДІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 2. ВИДИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАВМ 3. ПРИЧИНИ ЛЕТАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ВІД ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НАСЛІДКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗА СТУПЕНЕМ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 6. ПРИЧИНИ ЕЛЕКТРОТРАВМ 7. УМОВИ УРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 8. СИСТЕМИ ЗАСОБІВ І ЗАХОДІВ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК […]

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

1. ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ ТА ДІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 2. ВИДИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАВМ 3. ПРИЧИНИ ЛЕТАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ВІД ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НАСЛІДКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗА СТУПЕНЕМ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 6. ПРИЧИНИ ЕЛЕКТРОТРАВМ 7. УМОВИ УРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 8. СИСТЕМИ ЗАСОБІВ І ЗАХОДІВ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК […]

Радіаційне забруднення

1. Радіаційне забруднення на території України 2. Радіоактивне випромінювання та методи його вимірювання 3. Вплив радіації та отруйних речовин на здоров’я людини 4. Розповсюдження радіаційного забруднення на повітряну, водну сферу, грунти та рослиний світ 5. Чорнобильська трагедія: наслідки, її вплив на населення та шляхи вирішення екологічної проблеми Список використаної літератури

Організація пожежної охорони

1. Організація пожежної охорони 2. Горіння та пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів 3. Пожежо- і вибухо- небезпечний пил 4. Пожежна профілактика електрообладнання Література

Захист від іонізуючих і електромагнітних випромінювань

1. Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини 2. Загальні принципи захисту від іонізуючих випромінювань 3. Небезпека впливу електромагнітних полів на організм людини 4. Засоби захисту від електромагнітних випромінювань

Засоби індивідуального захисту

1. Класифікація засобів індивідуального захисту 2. Засоби індивідуального захисту Список літератури