Курсові та дипломні купляють тут

Сучасні методи досліджень оптичних властивостей біологічних об'єктів

Вступ 1. Загальна характеристика сучасних методів досліджень оптичних властивостей біологічних об’єктів 2. Аналіз методу колориметрії та оксигемометрії 3. Дослідження методу нефелометрії та дифрактометрії Висновки Список літератури

Грибкові захворювання яблунь і груш, та методи боротьби з ними

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення грибкових захворювань яблунь і груш 1.1. Загальні поняття про грибкові захворювання яблунь і груш 1.2. Сприйнятливість до грибкових хвороб яблунь і груш Розділ 2. Дослідження грибкових захворювань яблунь і груш та методів боротьби з ними 2.1. Парша і мучниста роса яблуні і груші та методи боротьби з ними 2.2. […]

Пошук джерел сировини та розробка методики отримання хітину

Вступ Розділ 1. Літературний огляд 1.1. Поняття хітину 1.2. Огляд літератури Розділ 2. Методика експерименту 2.1. Методичні засади експериментального дослідження 2.2. Розробка методики дослідження Розділ 3. Експериментальна частина 3.1. Аналіз результатів дослідження 3.2. Технологія отримання хітину із креветок Висновки Список використаної літератури

Дослідження вмісту біологічно-активних речовин яблука

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти біологічно активних речовин в яблуках 1.1. Поняття та класифікація біологічно активних речовин 1.2. Характеристика біологічно активних речовин в яблуках Розділ 2. Дослідження вмісту біологічно активних речовин в яблуках 2.1. Методика дослідження біологічно активних речовин в яблуках 2.2. Аналіз результатів дослідження Висновки Список літератури

Подібність і відмінність у будові та функціонуванні організму людини та інших ссавців

Вступ 1. Подібність і відмінність у будові людини та ссавців 2. Подібність і відмінність у функціонуванні організму людини та ссавців 3. Подібність людини і людиноподібних мавп Висновки Список літератури

Рефлекси як основа формування цілісної поведінки тварин і людини

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення рефлексів як основи формування цілісної поведінки тварин і людини 1.1. Рефлекторна теорія психіки 1.2. Рефлекс як акт нервової діяльності 1.3. Класифікація рефлексів Розділ 2. Дослідження рефлексів як основи формування цілісної поведінки тварин і людини 2.1. Аналіз гальмування рефлексів 2.2. Дослідження рефлексів у клінічній практиці Висновки Список літератури

Механізми регуляції дихання.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ ДИХАННЯ 1.1. Поняттяття дихання 1.2. Характеристика регуляції дихання РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ ДИХАННЯ 2.1. Центральний дихальний механізм 2.2. Нервова та гуморальна регуляція дихання РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ ДИХАННЯ 3.1. Комплексна оцінка механізмів регуляції дихання 3.2. Аналіз результатів дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Положення людини. Людські раси, як відзеркалення адаптаційних закономірностей розвитку людини.

Вступ 1. Положение людини 2. Сутність людської раси як віддзеркалення адаптаційних закономірностей розвитку людини 3. Класифікація людських рас 4. Проблема концепції рас Висновки Список літератури

Отруйні для людини рослини та тварини

Вступ 1. Отруйні для людини рослини 2. Характеристика окремих отруйних рослин 3. Отруйні тварини Висновки Список літератури

Біоритми людини, та їх вплив на працездатність

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика біоритмів людини 1.1. Поняття біоритмів людини 1.2. Види біологічних ритмів Розділ 2. Дослідження впливу біоритмів на працездатність людини 2.1. Вимірювання ритмів працездатності людини 2.2. Нестабільність біоритмів як причина погіршення працездатності людини Висновки Список літератури

Основи дослідження твірної стовбура у класичній лісовій таксаціїї

Вступ 1. Таксація стовбура дерева 2. Дослідження твірної стовбура 3. Аналіз твірної стовбура у класичній лісовій таксації Висновки Список літератури

Генетична небезпека забрунення середовища. Поняття про антимутагени та комутагени.

Вступ 1. Генетична небезпека забруднення середовища 2. Поняття антимутагена 3. Природа та сутність комутагена Висновки Список літератури