Курсові та дипломні купляють тут

Саванна гіпотеза гомінізації

Вступ 1. Сутність саванної гіпотези гомінізації 2. Адаптивні стратегії ранніх гомінідів 3. Особливості саванної гіпотези гомінізації Висновки Список літератури

Нанотехнології

Вступ 1. Поняття нанотехнології 2. Основні напрямки розвитку нанотехнологій 3. Тенденції розвитку нанотехнологій Висновки Список літератури

Основи біології та генетики людини

Вступ 1. Галузь знань про формування, збереження і зміцнення, відтворення та передачу здоров’я…? 2. Взаємозв’язок даної науки з іншими суміжними дисциплінами, галузями: антропологія, фізіологія, біологія. 3. Дати визначення та охарактеризувати типи тканини. Тканина — це…? Висновки Список літератури

Організація потоків речовин і енергії в клітині

ВСТУП 1. Сутність потоку речовин та енергії в клітині 2. Характеристика організації потоків речовин і енергії в клітині 3. Особливості організації потоків речовин і енергії в клітині ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Кислотно-основний стан організму

ВСТУП 1. Хімічні основи кислотно-основного стану організму 2. Регуляція кислотно-основного стану 3. Буферні системи організму 4. Респіраторна регуляція 5. Порушення фізіології кислотно-основного стану 6. Оцінка кислотно-основного стану ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Закон розщеплення лікарської речовини з таблетки

ВСТУП 1. Характеристика закону розщеплення лікарської речовини з таблетки 2. Особливості розщеплення лікарської речовини з таблетки 3. Перетворення таблетки в організмі людини ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Лікарські рослини у флорі околиць міста Брянка

ВСТУП I. СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПИТАННЯ ІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТЕРИТОРІЇ 2.1. Географічне положення 2.2. Геологічна будова 2.3. Геоморфологія 2.4. Водні ресурси 2.5. Ґрунти 2.6. Клімат 2.7. Рослинний покрив ІІІ. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ІV. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 4.1. Таксономічна структура лікарських рослин 4.2. Біоморфологічний аналіз 4.3. Систематичний аналіз 4.4. Фармакологічний аналіз 4.5. Охорона та перспективи використання видів лікарських рослин […]

Вплив білкового складу грудного молока на ріст і розвиток дитини до року.

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти впливу білкового складу грудного молока на ріст і розвиток дитини до року 1.1. Годування дитини першого року життя 1.2. Значення основних харчових інгредієнтів для дитячого організму 1.3. Природне вигодовування та його значення для здоров’я дитини і матері Розділ 2. Дослідження впливу білкового складу грудного молока на ріст і розвиток дитини […]

Особливості функціонування серцево-судинної системи в різних вікових групах.

Вступ Розділ 1. Функціонування серцево-судинної системи 1.1. Поняття про серцево-судинну систему та рух крові 1.2. Будова серця і його відділи 1.3. Особливості судинної системи Розділ 2. Аналіз особливостей функціонування серцево-судинної системи в різних вікових групах 2.1. Вікові особливості серцево-судинної системи 2.2. Стан серцево-судинної системи у літніх людей Висновки Список літератури

Особливості будови і функцій опорно-рухового апарату людини в різні вікові періоди

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика скелету та м’язів людини 1.1. Будова скелету людини 1.2. Хребет людини грудна клітка та череп 1.3. М’язова система: будова і функції 1.4. Сила, витривалість, динамічна і статична робота м’язів Розділ 2. Аналіз вікових особливостей опорно-рухового апарату 2.1. Особливості реакції організму дитини на фізичні навантаження у різні вікові періоди, точність виконання […]

Фізіологія травлення жуйних

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика фізіології травлення жуйних 1.1. Поняття та еволюція травлення 1.2. Процеси травлення у шлунку жуйних Розділ 2. Аналіз фізіології травлення жуйних 2.1. Особливості фізіології травлення жуйних 2.2. Фізіологія травлення у кишечнику жуйних Висновки Список літератури

Фізіологія серцево-судинної системи

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи фізіології серцево-судинної системи 1.1. Онтогенез серцево-судинної системи 1.2. Структурно-функціональні особливості серця Розділ 2. Дослідження фізіології серцево-судинної системи 2.1. Основні фізіологічні властивості серця 2.2. Особливості фізіології судинної системи 2.3. Реґуляція коронарного кровообігу Висновки Список літератури