Курсові та дипломні купляють тут

Сільське господарство

1. Шляхи більш повного використання сонячної радіації в с/г 2. Методи впливу температурного режиму на ґрунтовну цілісність покрову 3. Значення опадів для с/г Список використаної літератури

Методологічні особливості уроків засвоєння нових знань при вивченні біології людини

Вступ Розділ 1. Методологічні особливості уроків засвоєння нових знань при вивченні біології людини 1.1. Урок як основна форма навчання учнів біології людини 1.2. Особливості уроків засвоєння нових знань при вивченні шкільного курсу анатомії 1.3. Методи навчання учнів на уроках засвоєння нових знань при вивченні біології людини Розділ 2. Проведення уроків засвоєння нових знань при вивчені […]

Тваринний світ України

ПЛАН Вступ 1. Особливості зоогеографічного районування України 2. Тваринний світ Полісся 3. Фауна лісостепу України 4. Фауна степової зоогеографічної зони України 5. Тваринний світ Кримського півострова 6. Особливості фауни Українських карпат Висновки Список використаної літератури

Вікові зміни стопи та профілактика плоскостопості у дітей шкільного віку

ПЛАН Вступ 1. Анатоічна будова стопи 2. Поняття плоскостопості. Вікові зміни стопи 3. Профілактика і лікування плоскостопості у дітей шкільного віку Висновки Список використаної літератури

Флора Тернопільської області, її видовий склад, охорона і використання

ЗМІСТ Вступ 2 1. Фізико-географічна характеристика району дослідження 4 1.1. Географічне поширення 1.2. Геологічна будова 1.3. Рельєф 1.4. Клімат 1.5. Природне і геоботанічне районування 2. Флористичний склад рослинного покриву 2.1. Загальна характеристика видового складу флори 2.2. Ліси 2.3. Степова рослинність 2.4. Лучно-степова рослинність 2.5. Лучна рослинність 2.6. Болотна рослинність 3. Охорона і використання рослинного світу […]

Сучасні дані про будову та функції кори великих півкуль головного мозку людини

ПЛАН Вступ 1. Структурна й функціональна еволюція кори великих півкуль 2. Будова кори великих півкуль головного мозку 3. Морфологічні основи динамічної локалізації функцій в корі півкуль великого мозку 4. Електричні явища в корі великих півкуль Висновки Список використаної літератури

Cтан біорізноманітності агробіоценозів в Україні та питання збереження і відтворення агробіорізноманітності в Україні в сучасних умовах.

ПЛАН Вступ 1. Теоретичні основи збереження та розширення біорізноманіття агробіоценозів України 2. Проблеми формування сталих агробіоценозів в Україні 3. Інтегровані системи захисту агробіоценозів як визначальний фактор оздоровлення довкілля 4. Основні підходи до оптимізаціі структури агроекосистем України 5. Біологічний метод захисту рослин як один із найбільш ефективних заходів збереження та відтворення агробіорізноманітності в Україні Висновки Список […]

Рослинний і тваринний світ вологих тропічних лісів

ПЛАН Вступ 1. Умови існування рослинного і тваринного світу вологих тропічних лісів 2. Особливості рослинного світу дощових тропічних лісів 3. Фауна дощових лісів тропіків Висновки Список використаної літератури

Посухо- та жаростійкі рослини

ПЛАН Вступ 1. Дослідження посухо- та жаростійкості рослин в Україні (кінець ХІХ- початок ХХ століття) 2. Посухостійкість і стійкість рослин до перегріву 3. Пристосування рослин до посухи 4. Жаростійкість рослин 5. Діагностика жаростійкості рослин Висновки Список використаної літератури

Механізми регуляції вегетативних функцій

Вступ Розділ 1. Морфо-функціональна організація вегетативної нервової системи 1.1. Симпатична частина вегетативної нервової системи 1.2. Парасимпатична частина вегетативної нервової системи 1.3. Відмінності між симпатичним та парасимпатичним відділами вегетативної нервової системи Розділ 2. Механізми регуляції вегетативних функцій 2.1. Особливості організації впливу вегетативної нервової системи на організм Розділ 3. Компенсаторні процеси в механізмах регуляції вегетативної нервової системи […]

Інтегративні функції проміжного мозку

Вступ Розділ 1. Морфо-функціональна організація проміжного мозку Розділ 2. Значення ядер таламуса в механізмах інтеграції 2.1. Будова таламуса 2.1.1. Специфічні ядра таламуса 2.1.2. Асоціативні ядра таламуса 2.1.3. Неспецифічні ядра таламуса 2.2. Організація інтегративних процесів таламуса Розділ 3. Структура та функції гіпоталамуса 3.1. Структура та особливості нейронних систем гіпоталамуса 3.2. Центри гіпоталамуса 3.3. Регуляція роботи гіпофіза […]

Ссавці на острові Мадагаскар

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика класу «ссавців» Розділ 2. Ссавці на острові Мадагаскар 2.1. Фізико-географічна характеристика острова Мадагаскар 2.2. Ссавці Мадагаскару Висновки Список використаної літератури Додатки