Курсові та дипломні купляють тут

Орнітофауна Африки

Вступ Розділ 1. Фізико-географічна характеристика Африки Розділ 2. Орнітофауна Африки 2.1. Загальна характеристика птахів та їх роль у природі та житті людини 2.2. Птахи Африки Висновки Список використаної літератури Додатки

Національні природні парки, як форми збереження біорізноманіття

Вступ Розділ 1. Охорона біологічного різноманіття в Україні 1.1. Охорона біорізноманіття. Червона та Зелена книга України 1.2. Заповідна справа України Розділ 2. Національні природні парки, як форми збереження біорізноманіття 2.1. Міжнародна концепція природних національних парків історія становлення та розвитку 2.2. Національні парки близького зарубіжжя 2.3. Національні природні парки України Висновки Список використаної літератури Додатки

Біорізноманіття озера Басів Кут

Вступ 1. Визначення поняття “біорізноманіття” 2. Виникнення назви Басів Кут 3. Рослинність Басового Кута 4. Тваринний світ Басівкутського озера 4.1 Тип членистоногі. Клас ракоподібні 4.2 Клас комахи 4.3 Тип хордові. Клас риби 4.4 Клас земноводні 4.5 Клас птахи. Водоплавні птахи 4.6 Клас ссавці. Ряд хижі Висновки Список літератури

Технологічна схема отримання імуноглобуліну людини нормального для внутрішньо м’язевого введення. Особливості проведення технологічного проц

1. Технологічна схема отримання імуноглобуліну людини нормального для внутрішньо м’язевого введення. Особливості проведення технологічного процесу отримання препаратів крові.

Онкогенные вирусы семейства ретровирусов

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика ретровірусів 5 1.1. Сімейство ретровірусів 5 1.2. Загальна характеристика вірусного канцерогенезу 9 Розділ 2. Основні особливості онкогенних вірусів родини ретровірусів 12 2.1. Історія винайдення онкогенних вірусів 12 2.2. Екзогенні та ендогенні віруси 18 2.3. Особливості онкогенних вірусів 20 Розділ 3. Причини виникнення та профілактика 25 Висновки 29 Список […]

Біодеградація токсичних речовин як типовий процес екологічної біотехнології.Аеробні та анаеробні методи очищення стічних вод.Апаратурне офор

1. Харчові отруєння мікробної природи. Бактеріальні токсикози Харчові отруєння мікробного походження можна поділити на три групи: 1. Бактеріальні токсикоінфекції (колібактеріальні токсикоінфекції та хвороби спричинені такими мікроорганізмами, як протей, цереус, клостридії, ентерококи і парагемолітичні вібріони). 2. Бактеріальні інтоксикації (ботулізм, стафілококове отруєння). 3. Мікотоксикози (ерготизм, фузаріотоксикози, афлатоксикоз). Патогенні мікроби виробляють токсини двох видів: екзотоксини й ендотоксини. Екзотоксини […]

Санітарно-гігієнічний контроль повітря виробничих приміщень харчових виробництв; методи приміщення відбору проб, визначення загальної кілько

ЗМІСТ 1. Санітарно-гігієнічний контроль повітря виробничих приміщень харчових виробництв; методи приміщення відбору проб, визначення загальної кількості сапрофітних бактерій, стафілококів, патогенних мікроорганізмів. 2. Які санітарно-гігієнічні вимоги висуваються до транспортування і зберігання готових хлібобулочних виробів? Які вимоги висуваються щодо попередження захворювання хліба на «картопляну хворобу». Список використаної літератури.

1. Закономірності екстракції при отриманні ферментних препаратів.2. Явище фаголізису.3. Одиниці біологічної активності антибіотиків

Зміст 1. Закономірності екстракції при отриманні ферментних препаратів  2. Явище фаголізису 3. Одиниці біологічної активності антибіотиків Список використаної літератури

Харчові добавки та інгрідієнти (амінокислоти, вітаміни, полісахариди тощо).Генеральний план підприємства. Економічні показники генерального

ЗМІСТ 1. Харчові добавки та інгредієнти (амінокислоти, вітаміни, полісахариди тощо)   2. Генеральний план підприємства. Економічні показники генерального плану   3. Причини інактивації ферментів. Технологічні засоби, що запобігають інактивації   4. Розрахунок ступеня очищення ферменту. 5. Антибіотики мікроміцетного походженя.   Список використаної літератури.

Шкідники цукрових буряків

Вступ Розділ 1. Теоретичне вивчення шкідників цукрових буряків 1.1Морфологічні ознаки ентномофауни 1.2Характеристика основних шкідників цукрових буряків 1.3Засоби боротьби з шкідниками цукрових буряків Розділ 2. Методи дослідження шкідників цукрових буряків Розділ 3. Дослідження шкідників цукрових буряків 3.1Характерні особливості чорного бурякового довгоносика 3.2Ефективність дії інсектицидів та їх композицій проти основних шкідників цукрових буряків 3.3Аналіз результатів дослідження Висновки […]

Структура території та науково-дослідна робота в природному заповіднику "Медобори"

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПРИРОДНІ УМОВИ НА ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «МЕДОБОРИ» 1.1.Історія створення природного заповідника «Медобори» 1.2.Особливості природи заповідника РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «МЕДОБОРИ» РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА У ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ «МЕДОБОРИ» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ

Еколого-біологічні особливості земноводних Північних районів західного Полісся

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОПИС ЛІТЕРАТУРИ ПО ТЕМІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗДІЛ 2. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМНОВОДНИХ ПІВНІЧНИХ РАЙОНІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ 2.1.Фізико-географічна характеристика Північних районів Західного Полісся 2.2.Загальна характеристика земноводних як класу 2.3.Вплив абіотичних факторів на популяцію земноводних 2.4.Методика дослідження земноводних РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СТАНУ ПОПУЛЯЦІЇ ЗЕМНОВОДНИХ ПІВНІЧНОГО РАЙОНУ РІВНЕНЩИНИ 3.1.Видовий склад земноводних західного Полісся Рівненської області 3.2.Приуроченість видового […]