Курсові та дипломні купляють тут

Видовий склад люмбрицидів Північних районів Рівненської області

Вступ Розділ 1. Огляд літератури Розділ 2. Еколого-біологічні особливості люмбріцидів північних районів Рівненської області 2.1 Фізико-географічна характеристика північних районів Рівненської області 2.2 Загальна характеристика люмбріцидів як класу 2.3 Вплив абіотичних факторів на популяцію люмбріцидів 2.4 Методика дослідження люмбрицидів Розділ 3. Аналіз стану популяції люмбріцидів північних районів Рівненської області 3.1 Видовий склад люмбріцидів 3.2 Приуроченість видового […]

Вплив екологічних чинників на зоопланктон озер Львівської області

Вступ Розділ 1. Огляд літератури за темою дослідження 1.1.Історія вивчення питання 1.2.Дослідження зоопланктонів в науковій літературі Розділ 2. Вплив екологічних чинників на зоопланктон озер Львівської області 2.1.Фізико-географічна характеристика території дослідження 2.2.Види зоопланктонів в озерах Львівської області 2.3.Характеристика представників етномофауни озер Львівської області 2.4.Різноманіття екологічних факторів, що мають вплив на зоопланктон озер Львівщини Розділ 3. Дослідження […]

Якісний та кількісний склад етномофауни по цукрових плантаціях Рівненського району

Вступ Розділ 1. Загальна біологічна характеристика ентномофауни бурякових плантацій господарства Зоря Рівненського району 1.1.Морфологічні ознаки ентномофауни 1.2.Характеристика основних шкідників цукрових плантацій Розділ 2. Методи досліджень етномофауни цукрових плантацій 2.1. Методи відбору та обліку комах 2.2. Охорона праці та техніка безпеки при дослідженні етномофауни Розділ 3. Результати дослідження етномофауни бурякових плантаціях та заходи боротьби і профілактики […]

Фактори, які ругулюють ріст

Вступ 1. Поняття про ріст і розвиток 2. Фактори, які регулюють ріст 3. Контроль росту Висновки Список використаної літератури

Асиміляція та дисиміляція

ПЛАН 1. Асиміляція та дисиміляція. Взаємозв’язок цих процесів 2. Переваги технології клонального мікророзиноження організмів. Фактори, що впливають на цей процес. Етапи клонального мікророзмноження 3. Трансгенні тварини. Мета трансгенезу. Оцінка можливих побічних явищ. Поняття про біобезпеку Використана література

Джерела стічних вод цукрового виробництва

ПЛАН 1. Джерела стічних вод цукрового виробництва. Характеристика їх забруднень 2. Екологічні проблеми олійного виробництва. Особливості складу стічних вод, що створюють проблеми їх очищення 3. Характеристика складу шкідливих речовин, які утворюються в наслідок дії енергетичних установок та автотранспорту Використана література

Характеристика біотехнологічних виробництв, заснованих на одержанні мікробної маси

ПЛАН 1. Характеристика біотехнологічних виробництв, заснованих на одержанні мікробної маси 2. Біотехнологія виробництва оцтової кислоти. Варіанти апаратно-технологічного оформлення процесу біосинтезу оцтової кислоти 3. Відділення цільового продукту при одержанні біологічно активних сполук Використана література

Дифузійний спосіб вилучення цукрози

ПЛАН 1. Дифузійний спосіб вилучення цукрози. Технологічна схема вилучення цукрози за допомогою колонної дифузійної установки 2. Відходи крохмале-патокового виробництва та їх використання 3. Принципова технологічна схема виробництва солоду із зернових культур Використана література

Процеси мітозу і мейозу, що відбуваються в клітинах

ПЛАН Процеси мітозу і мейозу, що відбуваються в клітинах Список використаної літератури

Продукти біотехнологічних виробництв, що застосовуються в харчовій, легкій та важкій промисловості

ПЛАН 1. Продукти біотехнологічних виробництв, що застосовуються в харчовій, легкій та важкій промисловості 2. Які реакції каталізує кожен клас ферментів 3. Електрофорез Використана література

Відходи виробництва та їх характеристика

ПЛАН 1. Відходи виробництва та їх характеристика 2. Біохімічний склад зерно-картопляної спиртової барди 3. Проблеми сміттєспалювальних заводів Використана література

Плазміди

ПЛАН 1. Плазміди. Класифікація і загальна характеристика 2. Механізм дії рестрикційних ендонуклеаз Список використаної літератури