Курсові та дипломні купляють тут

Біотехнологія

Біотехнологія (6 варіант) 1. Технологія отримання рідкого цукру. Переваги використання рідкого цукру 2. Традиційний спосіб виробництва сиру кисломолочного. Параметрична схема виробництва 3. Випікання хліба. Температурний режим. Процеси, що відбуваються при випіканні хліба  Використана література

Генетика з основами селекції

Генетика з основами селекції (8 варіант) 1. Хромосомна теорія Т.Моргана 2. Виникнення мутацій внаслідок помилок реплікації, рекомбінації репарації 3. Причини фаголізису на виробництві та засоби боротьби з фагами Використана література

Метод дослідження

Метод дослідження (6 варіант) 1. Продукти біотехнологічних виробництв, що застосовуються в енергетиці, при добуванні корисних копалин, екології 2. Що таке ферментна система, активатор, субодиниця 3. Ультрацентрифугування Використана література

Екологічна біотехнологія

ПЛАН   1. Нові корисні властивості трансгенних рослин. Оцінка ризику їх використання 2. Використання біотехнологій для захисту довкілля від забруднення нафтопродуктами3. Форми симбіотичних та антагоністичних відносин в асоціаціях мікроорганізмів. Навести приклади

Мікробіологія

ПЛАН 1. Безперервне культивування мікроорганізмів. Переваги безперервного культивування при одержанні продуктів мікробного синтезу 2. Біотехнологія виробництва L-лізину. Характеристика промислових продуцентів, складу поживних середовищ, умов біосинтезу 3Теорія флотації. Перспективи застосування процесу флотації у біотехнології Список використаної літератури

Ферменти,що каталізують гідроліз полісахаридів,характер їх дії,значення в харчовій промисловості

1. Ферменти,що каталізують гідроліз полісахаридів,характер їх дії,значення в харчовій промисловості Ферменти, що каталізують гідроліз крохмалю, глікогену і споріднених їм полісахаридів. Містяться в тваринних і рослинних тканинах, мікроорганізмах. Розрізняють три типи А.: а-А., за участю яких утворюються, гол. чин., декстрини, ?-A. прискорюють відщеплення мальтози і високомолекулярних декстринів від молекули полісахариду, у-А.- глюкози і дисахаридів. Здебільшого гідроліз […]

Мутагенез та відбір біологічних агентів

Мутагенез та відбір біологічних агентів   Мутагенез, процес виникнення спадкових змін — що з’являються природно (спонтанно) або що викликаються (індукованих) різними фізичними або хімічними чинниками. У основі мутагенезу лежать зміни в молекулах нуклеїнових кислот, що зберігають і передають спадкову інформацію. Ці зміни виражаються у вигляді генних мутацій або хромосомних перебудов. Крім того, можливі порушення мітотічного […]

Способи культивування біологічних агентів

ПЛАН   1. Способи культивування біологічних агентів 2. Отримання гормонів 3. Застосування технологій рекомбінантних ДНК у медицині Використана література