Курсові та дипломні купляють тут

Нематеріальні активи

Вступ 1.Теоретичні основи та нормативна база з обліку нематеріальних активів 1.1.Поняття нематеріальних активів 1.2.Оцінка і класифікація нематеріальних активів 2.Облік нематеріальних активів 2.1.Документальне оформлення руху нематеріальних активів 2.2.Облік придбання нематеріальних активів 2.3.Облік вибуття нематеріальних активів 2.4.Амортизація нематеріальних активів 2.5.Інвентаризація нематеріальних активів 3.Бухгалтерський облік в господарських операціях та складання фінансової звітності підприємства Висновок Список використаної літератури Додатки

Інвентаризаційні, прогнозні, оціночні карти.

Вступ 1. Інвентаризаційні карти 2. Прогнозні карти 3. Оціночні карти Висновки Список літератури

Облік розрахунків з бюджетом

ВСТУП РОЗДІЛ 1. НАУКОВО – ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ 1.1. Економічна сутність та види податків і зборів підприємства 1.2. Нормативно – законодавча база щодо обліку розрахунків з бюджетом за податками і зборами РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА НЬОМУ 2.1. Характеристика підприємства 2.2. Організація обліку на підприємстві 2.3. Коментар […]

Облік розрахунків з бюджетом

ВСТУП РОЗДІЛ 1. НАУКОВО – ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ 1.1. Економічна сутність та види податків і зборів підприємства 1.2. Нормативно – законодавча база щодо обліку розрахунків з бюджетом за податками і зборами РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА НЬОМУ 2.1. Характеристика підприємства 2.2. Організація обліку на підприємстві 2.3. Коментар […]

Звітність з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Вступ Розділ 1. Законодавчо – нормативні та теоретичні аспекти регулювання та відображення облікової інформації у звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 1.1. Правове регулювання та особливості складання Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 1.2. Теоретичні аспекти формування, узагальнення та відображення інформації у Звіті щодо сум нарахованого єдиного […]

Бухгалтерський облік

1. Залишки на бухгалтерських рахунках на 01.01.ХХ р. (грн.) 10 „Основні засоби” — 2432000 131 „Знос основних засобів” — 251000 201 „Сировина й матеріали” — 306700 203 „Паливо” — 25220 23 „Виробництво” — 295800 26 „Готова продукція” — 75180 30 „Каса” — 200 31 „Поточний рахунок в національній валюті” — 128200 372 „Розрахунки з підзвітними […]

Облік доходів підприємства

ВСТУП РОЗДІЛ 1. НАУКОВО – ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Економічна сутність і види доходів підприємства 1.2. Нормативно – законодавча база щодо обліку доходів підприємства РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА НЬОМУ 2.1. Характеристика підприємства 2.2. Організація обліку на підприємстві 2.3. Коментар до облікової політики підприємства РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК […]

Бухгалтерський облік

Завдання і методичні вказівки до виконання індивідуального завдання: а) по перерахованих вихідних даних, які наведені у таблиці А.1, скласти бухгалтерський баланс на 1.11.20__р., визначити усього за розділами та усього по балансу, встановити фінансовий результат підприємства на 1.11.20__р.; б) по вихідних даних, які наведені таблицях А.2 і А.3, скласти журнал господарських операцій за листопад 20__р.; в) […]

Облік грошових коштів на підприємстві

Вступ 1. Теоретична частина. Основні засади організації обліку грошових коштів на підприємстві 1.1. Економічна сутність грошових коштів і їх роль у забезпеченні ефективної діяльності підприємства 1.2. Огляд нормативно – правової бази з забезпечення обліку грошових коштів на підприємстві 1.3. Методичні аспекти організації обліку грошових коштів 2. Облікова частина. Оцінка організації обліку грошових коштів ПАТ «Черкаське […]

Бухгалтерський облік

Залишки активів, капіталу і зобов’язань на початок звітного періоду наведені в табл. 2.1 – 2.3. Таблиця 2.1 – Інформація про основні засоби Об’єкти основних засобів Первісна вартість, грн. Знос, грн. Адміністративна будівля 27160 7872,00 Будівля магазину 79120 12812,50 Будівля цеху № 1 94120 37125,00 Будівля цеху № 2 73120 9890,00 Верстат для виробництва продукції № […]

Аудит

Скласти програму аудиту виробництва і реалізації готової продукції у вигляді таблиці. Таблиця Програма аудиту виробництва і реалізації готової продукції На підприємстві ___ № з/п етапи аудиторської перевірки об’єкта (питання, що досліджуються) первинні документи і бухгалтерські регістри процедури аудиту

Аудит

Скласти програму аудиту операцій з покупцями і замовниками у вигляді таблиці. Таблиця Програма аудиту операцій з покупцями і замовниками На підприємстві ___ № з/п етапи аудиторської перевірки об’єкта (питання, що досліджуються) первинні документи і бухгалтерські регістри процедури аудиту