Курсові та дипломні купляють тут

Бухгалтерський облік на малих підприємствах

Вступ 1.Облік формування статутного капіталу та виходу засновника (учасника) з товариства з використанням спрощеного плану рахунків 2.Особливості складання Звіту про фінансові результати за формою 2-м Тестові завдання 1. Для платників єдиного податку 4-ї групи розмір ставки єдиного податку з одного гектара сільськогосподарських угідь становить (у відсотках бази оподаткування) для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, […]

Бухгалтерський облік

1. Синтетичний облік капітальних інвестицій на придбання нематеріальних активів 2. Облікова оцінка виробничих запасів при придбанні, вибутті та на дату балансу 3. Оцінювання, аналітичний та синтетичний облік готової продукції в бухгалтерії підприємства Тестові завдання 1. Відображення сум за консультаційні, інформаційні, посередницькі, реєстраційні, транспортні послуги та інші витрати, пов’язані з придбанням основних засобів здійснюється проведенням: а) […]

Управлінський облік

1. Необхідно: провести аналіз ситуації на основі калькулювання змінних витрат; з’ясувати, який внесок у покриття постійних витрат підприємства здійснює виробництво збиткових виробів; дати рекомендації керівництву підприємства щодо збільшення загального прибутку фірми. Дані для виконання завдання: Фірма “Бета” займається виробництвом меблів. Розрахунок прибутку за 1-ше півріччя ц.р. було зроблено шляхом калькулювання повних витрат. Розрахунок прибутку підприємства […]

Управлінський облік

1. Необхідно:  порадити директорові, яке рішення прийняти: а) зупинити випуск черевиків і продавати тільки туфлі; б) підняти ціну на черевики; в) зменшити витрати на виробництво черевиків? Дані для виконання завдання: Звіт про прибутки ПФ “Ельза”, що виготовляє зимові черевики та туфлі, за травень місяць ц.р. має наступний вигляд, грн.: Показник Черевики Туфлі Разом Виручка […]

Бухгалтерський облік

Загальна характеристика діяльності підприємства: Умовне підприємство ВАТ «Прогрес» є підприємством, що входить до складу машинобудівної галузі економіки України (точніше, до його підгалузі – сільськогосподарського машинобудування). Основна продукція, яку виготовляє це підприємство, – сіялки, віялки, тракторна техніка тощо. Звітним періодом уважатимемо 200Х рік. Період, що йому передує, – 200У рік (наприклад, 200У рік = 2004 р., […]

Бухгалтерський облік

На підставі залишків (табл. 1) та господарських операцій (табл. 2) виконати слідуючі операції: • Скласти журнал реєстрації господарських операцій.(табл 3) • Відкрити бухгалтерські рахунки (табл 4) • Записати вступні залишки і суми операцій у відкриті бухгалтерські рахунки, вивести по них обороти і кінцеві залишки. • Скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку. • Скласти бухгалтерські […]

Звітність підприємств

Необхідно: на основі вище наведених даних заповнити декларацію з податку на додану вартість за березень 2018 року. У ТОВ «Гармонія» у березні 2018 року були такі операції: — 01.03.2018р. придбало у ТОВ «ФУРСТ» (платник ПДВ та податку на прибуток) послуги з ремонту обладнання на суму 6000,00 грн у т.ч. ПДВ. Податкову накладну постачальник зареєстрував 15.03.2018р. […]

Бухгалтерський облік

Завдання 1 27.03.2018 р. ТОВ «Гармонія» перерахувало підряднику передоплату за роботи з ремонту сходів у офісній будівлі. 05.04.2018р. підрядником була зареєстрована ПН у ЄРПН. 12.04.2018 р. ТОВ «Гармонія» отримало акт виконаних робіт від підрядника, в якому була зазначена сума 12000,00 грн у т.ч. ПДВ. Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку дану господарську операцію (табл. 1). […]

Звітність підприємства

Завдання 1. Підприємство до 2017 року декларувало прибуток. А за результатами 2017 року був отриманий збиток (показник ряд. 04 декларації – від’ємний). Чи можна в 2017 році застосувати норму пп. 140.4.2 ПК? Завдання 2. Підприємство в 2016 році отримало податковий збиток у сумі 50 000 грн. (ряд. 04 декларації за 2016 рік). У 2017 році […]

Бухгалтерський облік

ТОВ у 2018 році прийнято рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік учасникам-резидентам у суму 200 000,00 грн, а саме: — ТОВ (частка у статутному капіталі – 50%); — Фізичної особи ( частка у статутному капіталі – 50%). Заборгованість за нарахованими дивідендами вирішено погасити у березні 2018 року: — юридичній особі – товаром за договірною […]

Бухгалтерський облік

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дубок» створене у вигляді ТОВ. Статутний капітал складається із вступних внесків засновників. ТОВ займається виробництвом меблів (столи, стільці). В ньому працюють 5 осіб: Дуб І.І – директор, Демёяненко М.Я. – бухгалтер, Береза О.В. – касир, Столяров В.Г. – столяр, Стілець Л.Я – столяр. Підприємство включає 2 цехи: цех № 1 – […]

Бухгалтерський облік

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дубок створене у вигляді ТОВ. Статутний капітал складається із вступних внесків засновників. ТОВ займається виробництвом меблів (столи, стільці). В ньому працюють 5 осіб: Дуб І.І – директор, Демёяненко М.Я. – бухгалтер, Береза О.В. – касир, Столяров В.Г. – столяр, Стілець Л.Я – столяр. Підприємство включає 2 цехи: цех № 1 – […]