Курсові та дипломні купляють тут

Особливості обліку гудвілу в різних країнах.Звіт про прибутки і збитки. Звіт про нерозподілений прибуток.+задачі

Зміст 6. Особливості обліку гудвілу в різних країнах. 19. Звіт про прибутки і збитки. Звіт про нерозподілений прибуток.  Завдання № 4. Розрахувати експертну і облікову первинну вартість гудвілу методами: загальної оцінки, капіталізації додаткового прибутку і кількості років: Завдання № 5. Підприємство придбало за грошові кошти земельну ділянку із збудованою на ній будівлею і провело додаткові […]

Організація і методика проведення аудиту

Розділ 4. Організація та методика аудиторської перевірки 4.1. Методика аудиту 4.2. Організація аудиту 4.3. Дослідження результатів дослідження

Спільність і відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності.Завдання, послідовність і джерела інформації контролю основни

ЗМІСТ 1. Спільність і відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності   2. Завдання, послідовність і джерела інформації контролю основних засобів і нематеріальних активів. 3. Контроль правильності визначення виробничої та повної собівартості реалізованої продукції, робіт і послуг та правильності ціноутворення. 4. Відмінність ревізії від аудиту.. 5. Перевірка наявності та руху бланків довіреностей і чеків. Задача. Знайти порушення, […]

Аудит

1.1. Напрямки діяльності підприємства. Підготовка до аудиту.   1.2. Аудит власного капіталу. 1.3. Результат аудиторської перевірки.   Додаток А..

Удосконалення обліку, аналіз і аудит готівкових розрахунків на прикладі ТОВ «СК Бізнес» додатки, доповідь, рецензія, практика, щоденник

Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічна сутність грошових коштів, готівкових розрахунків і грошових потоків підприємства 6 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд спеціальної літератури щодо готівкових розрахунків 11 1.3. Організаційна та фінансово-економічна характеристика ТОВ «СК Бізнес» 11 РОЗДІЛ 2. […]

Методика та організація обліку і контролю поточних біологічних активів на прикладі сільськогосподарського виробничого кооператива ім. Шолуде

Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ 7 1.1. Поняття, зміст та складові біологічних активів 7 1.2. Характеристика П(С)БО 30 17 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 32 2.1. Характеристика об’єкта дослідження 32 2.2. Первинний, аналітичний та синтетичний облік поточних біологічних активів рослинництва […]

Організація обліку, аналізу та аудиту реалізації готової продукції на прикладі СПД „Велігоша ОП”, додатки

Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ. ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ 6 1.1. Поняття реалізації готової продукції, робіт та послуг 6 1.2. Нормативно — правові засади щодо обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг 10 1.3. Економіко-правовий аналіз літературних джерел щодо обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг 15 РОЗДІЛ […]

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «НД ДАТЕКС», додатки

Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 6 1.1. Економічна сутність розрахунків з покупцями і замовниками 6 1.2. Огляд нормативної бази та критичний аналіз літературних джерел щодо обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками 13 1.3. Характеристика підприємства та аналіз його фінансового стану 18 РОЗДІЛ 2. […]

Облік і аудит грошових коштів та аналізу грошових потоків підприємства, додатки

Зміст ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Економічна сутність грошових коштів і грошових потоків 7 1.2. Огляд економіко-правового аналізу нормативної бази по грошових коштах і грошових потоках 11 1.3. Критичний огляд спеціальної літератури з питань обліку грошових коштів і грошових потоків 18 1.4. […]

Організація і методика обліку, аналізу та аудиту валютних операцій на прикладі ТОВ «Лан-Україна», додатки

Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України як об’єкт обліку і аудиту 5 1.2. Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 10 1.3. Сутність та місце валютних операцій у системі бухгалтерського обліку 15 1.4. Огляд літературних джерел щодо бухгалтерського обліку, аналізу […]

Облік, економічний аналіз та аудит кредиторської заборгованості на прикладі ТОВ «Санікс», додатки, доповідь, роздатковий матеріал

ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ОБЛІКУ, ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 7 1.1. Економічна сутність кредиторської заборгованості 7 1.2. Економіко–правовий аналіз та склад нормативної бази з обліку кредиторської заборгованості 14 1.3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ „САНІКС” 28 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 45 2.1. Документальне оформлення кредиторської заборгованості 45 2.2. […]

організація інформаційної системи обліку, контролю, аналізу і аудиту

ПЛАН 1. Організація інформаційної системи обліку, контролю, аналізу і аудиту труда і заробітної плати 2. Загальні принципи організації інформаційної системи аудиту і аналізу ефективності роботи підприємства Список використаної літератури