Курсові та дипломні купляють тут

Контрольна робота

Вступ 1. Організація і методика аудиту податку на прибуток 2. Аудит нематеріальних активів 3. Практичне завдання Висновок Додатки Список використаної літератури

контрольна робота

1. Організація і методика проведення аудиту давальницької сировини 2. Аудит обліку витрат на виробництво Використана література

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

Вступ 1. Значення і основні принципи фінансової звітності на малих підприємствах 2. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановка фінансового обліку на малому підприємству 3. Зміст, структура та порядок складання балансу 4. Зміст, структура та порядок складання звіту про фінансові результати 5. Використання даних фінансової звітності для управління Висновки та пропозиції Література

Учет и аудит расчетов по налоговым платежам

Введение 1. Налоговая система в украине 1.1. Роль налогов в формировании бюджета. Основные принципы налогообложения 1.2. Классификация налогов 1.3. Характеристика основных налогов 2. Бухгалтерский учет расчетов по налоговым платежам на пкп «интермашдеталь» 2.1. Организация бухгалтерского учета расчетов по налоговым платежам 2.2. Особенности и правила ведения налогового учета расчетов по налоговым платежам 3. Анализ расчетов с […]

Організація обліку касових операцій і контролю розрахунків з підзвітними особами в програмі „1С:Підприємство 7.7”

1. Призначення, склад і структура пакету БО. Основні характеристики пакету 1.1. Як знання властивостей інтерфейсу прискорює роботу в програмі 1.2. Як дізнатися, яку дію проводить інструмент 1.3. Ще один інструмент — це нові можливості 1.4. Модифікація панелі інструментів 1.5. Зміна розташування панелі інструментів вікна об’єкта програми 1.6. Принципи роботи з елементами програми 1.7. Вибираємо засоби […]

Програма внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій

Проведення аудиту кредитних операцій передбачає три основні напрями роботи:  перевірка відповідності дій банку правовому полю, що регламентує кредитну роботу;  вивчення якості кредитної роботи на всіх рівнях;  вивчення якості безпосередньо кредитного портфеля. Закон України «Про банки та банківську діяльність» як кредитні розглядає операції (стаття 49):  розміщення залучених коштів від свого імені, на […]

Облік розрахунків по заробітній платі

1. Організаційно-економічна характеристика Тов „круг-тет” 2. Методологічна основа обліку розрахунків з оплати праці 2.1. Заробітна плата та її функції на сучасному етапі 3. Бухгалтерський облік на підприємстві тов „круг-тет” 3.1. Документування операцій пов‘язаних з оплатою праці Висновки Список літератури

Облік, аналіз і аудит основних засобів на підприємстві

Вступ 1. Теоретичні засади обліку та аналізу основних засобів 1.1. Економічна сутність основних засобів, їх оцінка та класифікація 1.2. Характеристика об’єкта дослідження 2. Оцінка системи обліку і аналізу основних засобів на підприємстві 2.1. Оцінка документального забезпечення наявності та руху основних засобів 2.2. Оцінка методики та організації обліку і звітності 2.3. Методика нарахування зносу на підприємстві […]

Аналіз та аудит фінансового стану підприємства

Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аналізу та аудиту фінансового стану підприємства 1.1 Інформаційна база аналізу та аудиту фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.2 Завдання та методика аналізу фінансового стану підприємства 1.3 Методологія аудиту та ревізії фінасового стану підприємства Розділ 2 Практичні аспекти аналізу фінансового стану Прилуцького ОЗ “Пожмашина” 2.1 Організаційно-економічна характеристика Прилуцького ОЗ “Пожмашина” […]

Методика складання бухгалтерського балансу та аналіз фінансового стану підприємства

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти бухгалтерського балансу 1.1. Мета, склад та призначення балансу 1.2. Принципи та етапи підготовки фінансової звітності 1.3. Характеристика фінансово — господарської діяльності та постановки обліку на Універсальній конторі матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки Розділ 2. Методика складання балансу 2.1 Зміст та побудова бухгалтерського балансу 2.2 Методика складання балансу підприємства 2.3 Використання комп’ютерних технологій […]

Методика складання фінансової звітності підприємств та аналіз її показників

Вступ Розділ 1. Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень 1.1. Значення фінансової звітності в управлінні підприємством 1.2. Склад та нормативно-правове забезпечення фінансової звітності 1.3 Характеристика фінансово – господарської діяльності та оцінка стану обліково-аналітичної роботи в системі споживчого товариства Розділ 2. Зміст та методика складання фінансової звітності 2.1. Зміст та методика складання балансу […]

Облік і аудит основних засобів та аналіз ефективності їх використання

Вступ Розділ 1 теоретичнi та методологiчнi основи облiку і аудиту основних засобiв та аналiзу ефективностi їх використання 1.1 Iнформацiйна база облiку, аналізу і аудиту основних засобiв 1.2 Методологія обліку і аудиту основних засобів 1.3 Завдання, матеріали та методика аналізу ефективності використання основних засобів Розділ 2 практичні аспекти обліку і аудиту основих засобів та аналізу ефективності […]