Курсові та дипломні купляють тут

Судово-бухгалтерська експертиза

1. Нормативно-правове регулювання діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні 2. Види судових експертиз та їх використання в правоохоронній діяльності 3. Сутність методу інвентаризація Список використаної літератури

Сучасний стан аудиту в Україні

Вступ 1. Сучасний стан аудиту в Україні та його перспективи 2. Види аудиту 3. Відмінності між аудитом і ревізією Література

Основи класифікації рахунків та її значення

1. Основи класифікації рахунків та її значення 2. Класифікація рахунків за економічним змістом 3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою 3.1. Рахунки основні 3.2. Регулюючі рахунки 3.3. Операційні рахунки 3.4. Фінансово-результатні рахунки Література

Облік власного капіталу

І. Особливості обліку власного капіталу 1. Сутність та класифікація власного капіталу 2. Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу у звітності. ІІ. Практичне завдання № 2 ІІІ. Література

ЗВІТНІСТЬ В АПТЕЦІ

1. Автоматизація обліку в аптеці 2. Обіговість товару — запорука прибутковості 3. Реалізація без пересортиці 4. Точка замовлення 5. Облік та звітність

Теоретичні основи організації обліку наявності та руху основних засобів

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи організації обліку наявності та руху основних засобів 1.1.Економічна сутність, класифікація, та теоретичні аспекти організації обліку основних засобів 1.2.Законодавчо-нормативні аспекти організації обліку основних засобів Розділ 2. Практичні аспекти організації обліку наявності та руху основних засобів ТОВ”” 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ””. 2.2. Організація первинного обліку надходження та вибуття основних засобів ТОВ”” 2.3. […]

Визначення та оцінка основних засобів згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби»

ВСТУП РОЗДІЛ 1. Визначення та оцінка основних засобів згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» РОЗДІЛ 2. Документування господарських операцій та характеристика рахунків з обліку основних засобів 2.1. Документування господарських операцій з обліку основних засобів 2.2. Характеристика рахунків з обліку основних засобів РОЗДІЛ 3. Облікове відображення операцій з руху основних засобів. 3.1. Надходження основних засобів 3.2. […]

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЇЇ РОЛЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПП «ПОЛІФОРМ» 1.1. Організаційно-економічна підприємства 1.2. Роль і місце роздрібної торгівлі у діяльності ПП «ПОЛІФОРМ» РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА ПП «ПОЛІФОРМ» 2.1. Особливості проведення аудиту на підприємстві 2.2. Аудит діяльності підприємств роздрібної […]

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВСТУП.. 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ.. 9 1.1 Необоротні матеріальні активи як економічна категорія. 9 1.2 Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку необоротних матеріальних активів. 15 1.3 Особливості обліку необоротних матеріальних активів в зарубіжних країнах 20 1.4 Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «». ….. 27 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА […]

ОЦІНКА СПЛАТИ ПОДАТКІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 1.1. Суть та особливості податкової системи 1.2. Елементи системи оподаткування 1.3. Податки, їх функції та види 1.4. Особливості сплати податків юридичними особами в інших країнах світу РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СПЛАТИ ПОДАТКІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ В М. 2.1. Організація сплати податків юридичними особами 2.2. Аналіз сплати непрямих податків платниками […]

Облік, аналіз та аудит заборгованості за товари, роботи та послуги

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ 1.1. Заборгованість за товари, роботи і послуги як економічна категорія 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку заборгованості за товари, роботи та послуги 1.3. Особливості обліку заборгованості за товари, роботи та послуги в зарубіжних країнах 1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства ПБП “” РОЗДІЛ 2. […]

Облік фінансових результатів і використання прибутку

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку, аналізу та контролю формування фінансових результатів і використання прибутку 1.1 . Фінансові результати як економічна категорія 1.2. Аналіз нормативної бази з обліку, аналізу та контролю фінансових результатів і використання прибутку 1.3. Особливості обліку фінансових результатів і використання прибутку у зарубіжних країнах 1.4. Організаційно-економічна характеристика ДПДГ “” Розділ 2. Облік […]