Курсові та дипломні купляють тут

Помилки в бухгалтерському обліку та способи їх виправлення

ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність та характеристика бухгалтерських помилок 4 2. Способи виправлення помилок 10 Висновки 16 Список використаної літератури 17

Звіт з практики Дослідження бухгалтерського обліку на підприємстві

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Загальні положення 5 1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Украгротехтрейд» 5 1.2. Оцінка стану обліку, аналізу та контролю господарської діяльності підприємства 7 Розділ 2. Комплексне обстеження підприємства 21 2.1. Аналіз обсягів операційної діяльності 21 2.2. Аналіз стану основних фондів 23 2.3. Аналіз оборотних коштів 25 2.4. Аналіз трудових ресурсів та системи […]

внутрішньогосподарський контроль

ЗМІСТ 1. Особливості внутрішньогосподарського контролю 3 2. Узагальнення результатів внутрішнього аудиту 10 3. Внутрішньогосподарський контроль праці та її оплати 16 Задача 1 25 Задача 2 26 Список використаної літератури 27

Аудит

ЗМІСТ 1. Принципи аудиту та їх класифікація 3 2. Аудиторська діяльність в Україні 9 Практичні 16 Список використаної літератури 18

Облік у зарубіжних країна

ЗМІСТ 1. Інтернаціоналізація та стандартизація обліку у міжнародному масштабі: необхідність, сутність, значення 3 2. Бюджетне планування і контроль у практиці інших держав 10 Практичне завдання 20 Список використаної літератури 21

Облік у банках

Зміст 1. Реформа обліку і звітності в Україні 3 2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку 8 3.Облік операцій банку з цінними паперами, придбаними з метою перепродажу 10 4. Класифікація звітності комерційних банків 12 Практичні завдання 16 Вправа 17 16 Вправа 1 19 Список використаних джерел 21

Аудит операцій з векселями

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Організація аудиту операцій з векселями 5 1.1. Сутність і види векселів як об’єкт аудиту 5 1.2. Законодавчо-нормативне регулювання операцій з векселями 13 1.3. Планування аудиту операцій з векселями 18 1.4. Організація та здійснення аудиту операцій з векселями на ТОВ»Х.Г.С» 21 Розділ 2. Методика аудиту операцій з векселями 25 2.1. Основні […]

Звіт з практики

Вступ Розділ 1 Характеристика професійного аграрного ліцею Розділ 2 Організація обліку в професійному аграрному ліцеї Розділ 3 Характеристика обліку коштів і розрахункових операції в професійному аграрному ліцеї Розділ 4 Організація аналізу господарської діяльності в професійному аграрному ліцеї Розділ 5 Організація аналізу коштів і розрахункових операцій в професійному аграрному ліцеї Розділ 6 Оцінка використання облікової інформації […]

Облік, аналіз і контроль грошових коштів і розрахункових операцій бюджетної організації

Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та контролю грошових коштів і розрахункових операцій в бюджетній установі 1.1 Економічна сутність грошових коштів і розрахункових операцій у бюджетній установі 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку грошових коштів і розрахункових операцій в бюджетній установі 1.3 Методика обліку грошових коштів та розрахункових операцій 1.4 Методологія ревізії, контролю грошових […]

Облік касових операцій + практична частина

ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність обліку касових операцій 4 2. Особливості обліку касових операцій 7 Завдання 11 Висновки 27 Список використаної літератури 28

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Вступ 1 методика визначення фінансових результатів Діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання прибутку 1.5 Сутність і методи обчислення рентабельності 2 аналіз основних фінансових показників Господарської діяльності тов “промінь” 2.1 Техніко-економічна характеристика ТОВ “Промінь” […]

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Вступ 1. Теорія та методологія обліку та аналізу фінансових результатів діяльності промислових підприємств 1.1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування відповідно до П(С)БО 1.2. Теоретичні основи обліку фінансових результатів діяльності промислових підприємств 1.3. Завдання, матеріали та методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємств в умовах ринку 2. Практичні аспекти обліку і аналізу фінансових результатів діяльності […]