Курсові та дипломні купляють тут

Аудит

Скласти програму аудиту виробництва і реалізації готової продукції у вигляді таблиці. Таблиця Програма аудиту виробництва і реалізації готової продукції На підприємстві ___ № з/п етапи аудиторської перевірки об’єкта (питання, що досліджуються) первинні документи і бухгалтерські регістри процедури аудиту

Бухгалтерський облік

1. Оприбутковано товар в оптовій торгівлі вартістю 25 000 грн без ПДВ. Транспортно-заготівельні витрати складають 1200 грн без ПДВ. Товар реалізований за 33 000 грн без ПДВ. Витрати обігу становлять: матеріали на упаковку товару — 250 грн, амортизація обладнання торгового залу — 80 грн, заробітна плата продавців — 2000 грн, оплата послуг сторонніх організацій — […]

Облік в банках

1.Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку 2. Програма аудиту депозитних операцій Задача 5. 20 січня 201Х р. громадянин Іванов С.А. поклав у банк “Київ” готівкові кошти на депозитний рахунок у сумі 10 000 грн. За умовами договору кошти внесені на шість місяців під 10% річних зі щомісячною виплатою відсотків. Скласти бухгалтерські […]

Облік в банках

1.Система бухгалтерського обліку в банках та її складові: підсистема фінансового обліку; підсистема управлінського обліку; підсистема податкових розрахунків. 2.Облікові процедури відображення операцій з цінними паперами у торговому портфелі. Задача 4. У касі банку “Київ” були здійснені такі видаткові операції з працівниками банку: виплата заробітної плати працівникам – 20 000 грн.; виплата відпускних – 7500 грн.; виплата […]

Бухгалтерський облік

1. Залишки на бухгалтерських рахунках на 01.01.ХХ р. (грн.) 10 „Основні засоби” — 2432000 131 „Знос основних засобів” — 251000 201 „Сировина й матеріали” — 306700 203 „Паливо” — 25220 23 „Виробництво” — 295800 26 „Готова продукція” — 75180 30 „Каса” — 200 31 „Поточний рахунок в національній валюті” — 128200 372 „Розрахунки з підзвітними […]

Бухгалтерський облік

1. Надійшло з банківського рахунку підприємства в національній валюті в касу на виплату заробітної плати 200 000 грн. Видана заробітна плата у сумі 195000 грн., депонована заробітна плата повернута на банківський рахунок в національній валюті. Визначте кореспонденцію рахунків по господарським операціям. 2. Складіть журнали №3 та №4.

Бухгалтерський облік

1. Визначте затрати на виробництво на основі даних: Ø відпущено у виробництво зі складу матеріали – 5000 грн. Ø нарахована заробітна плата робітникам виробництва – 18 000 грн. Ø відрахування на ЄСВ 22 % Ø нарахована амортизація по обладнанню – 600 грн.; Ø загально виробничі витрати – 900 грн. Вкажіть кореспонденцію рахунків по господарським операціям. […]

Аудит

Завдання 1 1. Проаналізувати ситуацію. 2. Визначити наявні невідповідності нормативним актам. 3. Сформулювати суть невідповідностей. Ситуація 1 Страхова компанія запропонувала аудиторській фірмі стати її аудитором. Однак серед персоналу цієї фірми не має фахівців зі страхової діяльності. Чи може аудиторська фірма прийняти пропозицію? Завдання 2 Встановити законність, достовірність і господарську доцільність операцій з руху грошових коштів. […]

Аудит

Завдання 1 Проаналізувати ситуацію. Визначити наявні невідповідності нормативним актам. Сформулювати суть невідповідностей. Ситуація 1 Проводячи аудит, старший аудитор дав доручення рядовому аудитору зробити перевірку розрахунків оподаткування організації відповідно до законодавства. Після закінчення перевірки рядовий аудитор повідомив, що ніяких помилок знайдено не було. Через тиждень після цього звітність була підготовлена. Через два місяці податкова інспекція провела […]

Судово — бухгалтерська експертиза

1. Методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи. 2. Експертне дослідження операцій з виробничими запасами. 3. Наведіть джерела інформації для експертного дослідження операцій в касі підприємства. Список використаних джерел

Звітність підприємств

1. Визначення, визнання і класифікація активів, зобов’язань, доходів і витрат у фінансовій звітності 2. Фінансова звітність для малих і середніх підприємств. Особливості спрощення методів оцінки та обліку для малих і середніх підприємств 3. Облік фінансових інвестицій, утримуваних до їх погашення 4. Вправа. За 2012 рік підприємство – виготовлювач реалізувало холодильників на суму 18 млн. грн., […]

Облік в банках

1. Сутність і принципи організації безготівкових розрахунків 2. Бухгалтерській облік залучених вкладів (депозитів) Задача 1. 1 березня 201Х р. банк “Фінанси та кредит” придбав ощадний депозитний сертифікат банка “Київ” у торговий портфель на таких умовах: дата випуску — 1 березня 201Х р.; дата погашення через три місяці; номінальна вартість сертифіката – 800 000 грн.; ціна […]