Курсові та дипломні купляють тут

Бухгалтерський облік

Завдання 1. Згрупувати у навчальному балансі наведені у табл. 1.1 показники засобів взуттєвої фабрики «Гермес» на 1 лютого по їх складу і джерелах утворення. Таблиця 1.1 Господарські засоби та джерела їх утворення взуттєвої фабрики «Гермес» на 1 лютого 2006 р. Окремі види господарських засобів та джерел їх утворення Сума, грн. Туфлі жіночі на складі 12000 […]

Бухгалтерський облік

ІІ. Практичне завдання. Відобразіть господарські операції згідно умов прикладу в журналі реєстрації господарських операцій 1. Нараховано забезпечення на виплату відпускних: — виробничого персоналу – 1000 грн. — адміністративного персоналу – 2000 грн. 2. Нарахована заробітна плата: — виробничого персоналу – 500 грн. — працівникам, зайнятим збутом продукції – 1200 грн. 3. Нараховані відпускні за рахунок […]

Бухгалтерський облік

Задача. На підставі наведених даних: 1. Відкрити на основі Таблиці 1 рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки (сальдо) на 1 січня поточного року. Скласти вступний баланс на 1 січня поточного року; 2. Записати господарські операції в Журнал реєстрації господарських операцій за січень поточного року та відобразити дані операції на рахунках методом подвійного запису. В міру […]

Бухгалтерський облік

Завдання 3.1 ТзОВ «Буд» придбало 1540 кг цементу за ціною 100 грн. за 1 кг, у тому числі ПДВ 20%, який в поточному місяці було передано зі складу на виробництво продукції. Підприємство придбало канцтовари через підзвітну особу у підприємства – платника єдиного податку за ставкою 10% на суму 740 грн. ТзОВ «Буд» отримало безоплатно сировину […]

Облік в банках

ЗАДАЧА 4 Початковий баланс банку «Надія» включає такі дані: засновниками — фізичними особі ми внесено до каси банку внесків готівкою у сумі 100000 грн.; засновниками — юридичними особами на коррахунок банку пере-раховано внесків до статутного капіталу в сумі 2500000 грн. Використовуючи основне бухгалтерське рівняння, запишіть наведені дані у вигляді формули. Поясніть зміст бухгалтерського рівняння. ЗАДАЧА […]

Управлінський облік

Задача 4 Підприємство „Чумак” застосовує переплетену систему обліку. Залишки на рахунках виробничого обліку на початок місяця становили: Рахунок Дебет Кредит Контрольний рахунок фінансового обліку — 31000 Матеріали 20000 — Незавершене виробництво 8700 — Готова продукція 2300 — Разом 31000 31000 У звітному періоді відбулися такі господарські операції: № п/п Зміст операції сума 1 Надійшли матеріали […]

Бухгалтерський облік

Задача 4 На початок звітного періоду підприємство мало залишок резерву сумнівних боргів в сумі — 32 000 грн. Протягом року було реалізовано продукції з відстроченням дати розрахунку на суму 625 000 грн та списана дебіторська заборгованість, яка визнана безнадійною внаслідок неплатоспроможності дебіторів на суму 21 000 грн. У грудні одержано від покупця, заборгованість якого перед […]

Облік ЗЕД

Завдання 1. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку На валютний рахунок ТзОВ надійшли 20 лютого ц.р. американські долари в сумі 15000 дол. США. Курс НБУ 20 лютого ц.р. становив 24,80 грн./дол. США., курс МВР – 26,00. На дату складання звітності (31.03 ц.р.) курс НБУ склав 24,85 грн./дол. США. Завдання 2. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського […]

Бухгалтерський облік

Завдання 3 1. Скласти бухгалтерський баланс підприємства станом на 1.04.2017 року на підставі даних, наведених в таблиці 3.3, розмістивши найменування бухгалтерських рахунків в активі та пасиві у відповідності до статей балансу. 2. Скласти та внести до журналу реєстрації господарських операцій (таблиця 3.3) бухгалтерські записи, розрахував невизначені суми. Варіанти даних наведені в таблиці 3.4. 3. Відкрити […]

Облік на підприємствах малого бізнесу

Для виробничих потреб підприємство придбало легковий автомобіль вартістю 18000грн. на умові передоплати. При реєстрації автомобіля було сплачено збір на пенсійне страхування. Необхідно відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку із застосуванням спрощеного плану рахунків. Завдання 2 Мале підприємство самостійно вибирає форму бух. обліку: із затверджених відповідними органами виходячи з потреб свого виробництва; управління, їх складності і […]

Судово-бухгалтерська експертиза

2. Ситуація У заяві працівників фарбувального цеху фабрики технічних тканин повідомлялося, що впродовж тривалого часу в платіжних відомостях на виплату заробітної плати періодично фігурують прізвища осіб, які ніколи не працювали в даному цеху. Окремі факти, перевірені оперативним шляхом підтвердилися. Визначити: 1. Форму застосування спеціальних бухгалтерських пізнань. 2. Які облікові документи необхідно проаналізувати? 3. Які методи […]

Облік на підприємствах малого бізнесу

1. Які види малих підприємств регламентовані законодавством? 2. Які особливості обліку товарів на малих підприємствах? 3. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку для фізичних осіб? Практична частина: Завдання 1. На балансі підприємства — суб’єкта малого підприємництва перебуває будівля. Первісна вартість будівлі становить 120000грн., сума нарахованого зносу — 2500грн. У 3 кварталі ц.р. на підприємстві […]