Курсові та дипломні купляють тут

Судово — бухгалтерська експертиза

Ситуаційна задача № 6 Умови До державної експертної установи для проведення судово-бухгалтерської експертизи надійшли матеріали кримінальної справи № 0008623 при постанові слідчого відділу податкової міліції ДПА в м. Києві Іванова Т. Г., в якій на вирішення експертизи поставлені такі питання: 1. Чи є доцільним та економічно обґрунтованим укладення підприємством «Астра» договору № 2 від 07.10.1998 […]

Бухгалтерський облік

Підприємство протягом звітного місяця реалізувало товари на суму 316000 грн. з ПДВ, з яких оплачено товари на суму 140000 грн. з ПДВ, У цьому самому місяці надійшла оплата за товари, реалізовані в попередні періоди, у сумі 66000 грн. з ПДВ. Сума наданої на момент оплати знижки склала 6000 грн. (в т.ч. ПДВ 1000 грн). У […]

Бухгалтерський облік

1. Що зазначено у квитанції та куди вона передається при продажу товарів у комісійній торгівлі? 2. Різновидність оптового та роздрібного товарообігу. Який рахунок використовується для обліку товарів у торгівлі? 3. Особливості будівельної галузі та їх вплив на організацію обліку 4. Які особливості обліку нарахування заробітної плати в сільському господарстві? 5. Як обліковується виручка від реалізації […]

Бухгалтерський облік

1. Як комісіонер нараховує ПДВ? Що відбувається при знятті товарів з реалізації у комісійній торгівлі? 2. Особливості обліку оплати праці в будівництві. 3. Як і коли визначаються фінансові результати діяльності сільськогосподарського підприємства? 4. Якими первинними документами оформляється надходження квитків на автопідприємство та видача їх в реалізацію. 5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення при: Поповненні робочих та […]

Бухгалтерський облік

1. Залишки на бухгалтерських рахунках на 01.01.ХХ р. (грн.) 10 „Основні засоби” — 2432000 131 „Знос основних засобів” — 251000 201 „Сировина й матеріали” — 306700 203 „Паливо” — 25220 23 „Виробництво” — 295800 26 „Готова продукція” — 75180 30 „Каса” — 200 31 „Поточний рахунок в національній валюті” — 128200 372 „Розрахунки з підзвітними […]

Бухгалтерський облік

Задача 1 1) вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи 2) визначити необхідні суми Дані для виконання: ТзОВ «Пантера» придбало в липні ц.р. партію товару на суму 84000 грн., в т.ч. ПДВ. Залишок товарів на початок липня ц.р. склав 40000 грн., в т.ч. торгова націнка на суму 26000 грн. Протягом липня було реалізовано товари на суму […]

Звіт із практики в аптеці

Розділ 1. Організаційно – економічна характеристика підприємства Розділ 2. Облік грошових коштів, розрахункових та кредитних операцій 2.1. Облік касових операцій 2.2. Облік грошових коштів на рахунках в банку 2.3. Облік розрахункових та кредитних операцій Розділ 3. Облік запасів Розділ 4. Облік необоротних активів Розділ 5. Облік виробництва та калькулювання собівартості Розділ 6. Облік товарів і […]

Судово — бухгалтерська експертиза

Ситуаційна задача № 3 Умови У ході попереднього слідства по кримінальній справі була призначена і проведена судово-бухгалтерська експертиза. Матеріали кримінальної справи, в тому числі і експертиза, після завер¬шення слідства були передані до суду. Вивчивши матеріали кримінальної справи, суддя вирішив призначити судово-бухгал¬терську експертизу. Завдання 1. Визначити, яку саме експертизу (первинну, додаткову або повторну) призначить суддя. 2. […]

Бухгалтерський облік

Акционерное общество «Рассвет» занимается изготовлением корпусной мебели. Необходимо: 1. Составить журнал хозяйственных операций за отчетный месяц с указанием корреспонденции счетов бухгалтерского учета по каждой операции и номеров учетных регистров, в которых производятся записи хозяйственных операций (табл. 2). При выполнении работы использовать счета, представленные в приложении А. В учете затрат необходимо использовать счета класса 9 Плана […]

Звіт із практики в аптеці

Вступ 1. Загальна характеристика підприємства 2. Облік власності засновників 3. Облік грошових коштів 4. Облік розрахунків з контрагентами 5. Облік запасів 6. Облік необоротних активів 7. Облік основної і додаткової зарплати на підприємстві 8. Розрахунки за податками 9. Облік витрат підприємства 10. Порядок обліку доходів підприємства 11. Аналіз господарської діяльності підприємства Висновки та пропозиції Охорона […]

Аудит

Завдання 1 1. Проаналізувати ситуацію. 2. Визначити наявні невідповідності нормативним актам. 3. Сформулювати суть невідповідностей. Ситуація 1 Одним з співробітників аудиторської фірми проводиться перевірка річної звітності акціонерного товариства. Цей аудитор володіє однією акцією даного акціонерного товариства. Завдання 2 1. Проаналізувати ситуацію. 2. Визначити наявні невідповідності нормативним актам. 3. Сформулювати суть невідповідностей. Ситуація 2 Аудит підприємства […]

Аудит

Завдання 1 1. Проаналізувати ситуацію. 2. Визначити наявні невідповідності нормативним актам. 3. Сформулювати суть невідповідностей. Ситуація 1 Щоб отримати в банку кредит, організація звертається до свого аудитора з проханням виступити в якості поручителя. Завдання 2 1. Проаналізувати ситуацію. 2. Визначити наявні невідповідності нормативним актам. 3. Сформулювати суть невідповідностей. Ситуація 2 У ВАТ «Інтер-мода» проведено аудит, […]