Курсові та дипломні купляють тут

Облік в зарубіжних країнах

1. Принципи організації бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах 2. Облік інвестицій у акції Завдання 1. Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) 2010 р. надала право підприємству “ARS” на видання і продаж 8000 книг “Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку”. За умовами контракту ціна реалізації повинна бути не менше 40 $ за примірник. За кожний реалізований примірник […]

Облік в банках

Задача 4. У касі банку “Київ” були здійснені такі видаткові операції з працівниками банку: виплата заробітної плати працівникам – 20 000 грн.; виплата відпускних – 7500 грн.; виплата матеріальної допомоги – 800 грн. Початкове сальдо на рахунку 1001 становило 40 000 грн. Скласти бухгалтерські проведення щодо видаткових операцій банку. Вивести кінцеве сальдо за рахунком 1001. […]

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Завдання 1 Для виробничих потреб підприємство придбало легковий автомобіль вартістю 18000грн. на умові передоплати. При реєстрації автомобіля було сплачено збір на пенсійне страхування. Необхідно відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку із застосуванням спрощеного плану рахунків. Завдання 2 Мале підприємство самостійно вибирає форму бух. обліку: із затверджених відповідними органами виходячи з потреб свого виробництва; управління, їх […]

Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах

Завдання 15. Вихідні дані. Періодизація дебіторської заборгованості. Покупець Кількість прострочених днів оплати 0 1-30 31-60 61-90 Більше 90 А 3750 Б 2365 С 185 265 Інші 178200 37000 10680 32570 3250 Разом 164500 37265 17880 32570 3250 Процент неоплачуваних рахунків 3% 6% 12% 30% 45% Розрахункова сума резерву 4935 2235,9 2145,6 9771 1462,5 Визначити: • […]

Судово — бухгалтерська експертиза

2. Чи відносяться до сфери компетенції бухгалтера нижченаведені питання? Якщо так, то яку форму застосування спеціальних бухгалтерських пізнань в судово-слідчій практиці припускає кожен з них? а) Чи повністю оприбутковані придатні для використання відходи, що утворилися в результаті обробки і зберігання сировини і матеріалів? б) Яка сума заробітної плати, необґрунтовано виплачена бригаді слюсарів за останні 6 […]

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Завдання 1. На підставі наведеної інформації підприємство прийняло рішення про уцінку запасів на 31 грудня 2011 року. Первісна вартість запасів складає 16500 грн., чиста вартість реалізації – 14300 грн. Відобразити суму уцінки на рахунках бухгалтерського обліку. Завдання 2. Ціна одиниці продукції А склала 500 грн., змінні затрати на одиницю продукції А – 200 грн. Ціна […]

Судово-бухгалтерська експертиза

2. Чи відносяться до сфери компетенції бухгалтера нижченаведені питання? Якщо так, то яку форму застосування спеціальних бухгалтерських пізнань в судово-слідчій практиці припускає кожен з них? а) Які організація, облік і рух матеріальних цінностей на підприємстві? б) Чи можливо при існуючій системі обліку і контролю приховати або показати неповне надходження у виробництво неврахованої сировини, матеріалів і […]

Бухгалтерський облік

Підприємство ВАТ «Ера» виготовляє міжкімнатні двері, має будівлі цеху і складу, виробниче обладнання, приміщення офісу орендує. І. Складіть бухгалтерський баланс на 31 грудня 200_р., використовуючи дані про склад активів, власного капіталу та зобов’язань, грн..: Залишок грошей на рахунку в банку 180000 Матеріали на складі 21399 Статутний капітал 600000 Виробниче обладнання 120000 Заборгованість постачальникам 129000 Інструменти, […]

Бухгалтерський облік

Завдання 7. Провести класифікацію засобів промислового підприємства за складом та розташуванням та за джерелами їх утворення: Приміщення офісу; готівка в касі; стіл письмовий; статутний капітал; МШП на складі; заборгованість перед працівниками по оплаті праці; векселі видані; товари; короткострокові позики банку; автомобілі; нафтопродукти; прибуток нерозподілений; заборгованість перед кредиторами за отримані послуги; дебіторська заборгованість за виданими авансами; […]

Бухгалтерський облік в малому бізнесі

Завдання 1. Підприємство орендує легковий автомобіль у громадянина, що працює на даному підприємстві на умовах сумісництва. За домовленістю сторін витрати на утримання автомобіля несе орендатор. Автомобіль використовується підприємством в загальногосподарських цілях. Місячна сума орендної плати встановлена в сумі 200грн. Заробітна плата 300грн. Відобразити операції по нарахуванню та виплаті доходу робітника з використанням спрощеного плану рахунків. […]

Бухгалтерський облік

І. Складіть бухгалтерський баланс на 30 вересня поточного року, використовуючи дані про склад активів, власного капіталу та зобов’язань швацької фабрики, основним видом діяльності є пошиття одягу, грн.: Швацькі машини 125000 Нерозподілений прибуток 164000 Плащова тканина 32000 Уставний капітал 655500 Костюмна тканина 15000 Човники до швацьких машин 2000 Залишок грошових коштів в касі 80 Адміністративна будівля […]

Бухгалтерський облік

І. Складіть бухгалтерський баланс на 1 березня поточного року, використовуючи дані про склад активів, власного капіталу та зобов’язань ТОВ «Верес», яке виготовляє консервовану продукцію, грн.: Готова продукція 17280 Статутний капітал 104400 Заборгованість з оплати праці 23600 Нерозподілений прибуток 15040 Незавершене виробництво 22000 Поточний рахунок 49920 Дебіторська заборгованість покупців за товари 16060 Основні засоби 104000 Знос […]