Курсові та дипломні купляють тут

Бухгалтерський облік

Залишки активів, капіталу і зобов’язань на початок звітного періоду наведені в табл. 2.1 – 2.3.
Таблиця 2.1 – Інформація про основні засоби
Об’єкти основних засобів Первісна вартість, грн. Знос, грн.
Адміністративна будівля 27160 7872,00
Будівля магазину 79120 12812,50
Будівля цеху № 1 94120 37125,00
Будівля цеху № 2 73120 9890,00
Верстат для виробництва продукції № 1 4972 227,20
Верстат для виробництва продукції № 2 5452 244,20
Верстат для виробництва продукції № 3 6108,28 1017,81
Верстат для виробництва продукції № 4 5272 608,00
Комп’ютер (відділ збуту) 6820 1800,00
Комплект монтажних інструментів 4620 141,67
Легковий автомобіль 40120 12600,00
Орендований фрезерувальний верстат 29120 —
РАЗОМ 376004,28 84338,38

Таблиця 2.2 – Залишки за рахунками зобов’язань
Назва рахунка Сума, грн.
Розрахунки за податками й платежами (податок на доходи фізичних осіб) 4507,34
Розрахунки за виплатами працівникам 8170,62
Розрахунки за страхуванням за розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування (Єдиний соціальний внесок) 5924,94
разом 18602,9

Таблиця 2.3 – Оцінка готової продукції
Вид продукції Кількість Виробнича собівартість одиниці, грн. Собівартість реалізації,
грн.
Продукція № 1 5 135 300
Продукція № 2 1 4450 4912
Продукція № 3 8 73 186
Продукція № 4 4 4317 4570
Крім того, є інформація:
 залишок коштів на поточному рахунку — 39660 грн.;
 залишок валюти на рахунку — 2000,00 дол. (курс 1 дол. на кінець місяця —5,05 грн.);
 статутний капітал на початок звітного періоду — 206120 грн.;
 залишок неоплаченого капіталу на початок звітного періоду — 7120 грн.;
 нерозподілений прибуток (визначити) 146665 грн.

Таблиця 2.4 – Журнал господарських операцій
№ Зміст операції (документ, що засвідчує її проведення) Сума, грн.

1 2 5
1 Придбання матеріалів за попередньою оплатою
Перераховано аванс постачальнику за матеріали (платіжне доручення, банківська виписка) 34120
Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)
34120/6 = 5686,67 5686,67
Отримано матеріали від постачальника (накладна, товарно-транспортна накладна)
34120-5686,67 = 28433,33 28433,33
Відображено податковий кредит (податкова накладна) 5686,67
Взаємозалік заборгованості (бухгалтерська довідка) 34120
2 Придбання запасів з подальшою оплатою у нерезидента за іноземну валюту
Нараховані митні платежі (вантажно-митна декларація) 4570
Нараховане ввізне мито (вантажно-митна декларація) 5128
Сплачені митні платежі та ввізне мито (платіжне доручення, банківська виписка)
4570+5128 = 9698 9698
Отримано матеріали від іноземного постачальника, курс долара – 8,04 грн. (вантажно-митна декларація)
5,04*2000 = 10080 10080
Сплачено ПДВ на імпорт та нарахований податковий кредит (податкова накладна)
(10080+5128)*0,2 = 3041,6 3041,6
Перераховано іноземну валюту постачальнику, курс долара – 5,03 грн. (платіжне доручення, банківська виписка)
2000*5,03=10060 10060
Нараховано курсову різницю за залишком коштів на валютному рахунку (бухгалтерська довідка на дату проведення розрахунків):
(5,05-3,03)•2000,00=40,00 40,00
Відображено доход від курсової різниці за заборгованістю перед іноземним постачальником (бухгалтерська довідка на дату проведення розрахунків):
(5,04-5,03)•2000,00=20,00 20,00
3 Безоплатно отримано матеріали від постачальника (накладна, товарно-транспортна накладна) 29120
4 Придбання матеріалів підзвітною особою
Отримано готівку в касу підприємства для видачі її підзвітній особі (банківська виписка, прибутковий касовий ордер) 6520
Видано кошти під звіт на придбання матеріалів (видатковий касовий ордер) 6520
Оприбутковано матеріали, придбані підзвітною особою (авансовий звіт)
6520*5/6 = 5433,33 5433,33
Відображено податковий кредит за придбаними матеріалами (податкова накладна)
6520-5433,33 = 1086,67 1086,67
5 Нарахована зарплата (розрахункова або розрахунково-платіжна відомість):
 працівникам виробництва 5020
 загальновиробничому персоналу 5120
 адміністративному персоналу 5920
 працівнику відділу збуту 4610
6 Нараховані лікарняні за три дні непрацездатності працівнику відділу збуту (листок непрацездатності) 80
7 Утримано (розрахункова відомість):
 військовий збір (1,5%) 311,25
 із нарахованої суми лікарняних ЄСВ —
 податку на доходи фізичних осіб 3735
8 Нараховано на зарплату:
 на заробітку плату внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ)

1104,4
1126,4
1302,4
1014,2

9
— на суми лікарняних внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) 17,6
Відпущено сировину та матеріали (накладна на внутрішнє переміщення)
 у цех №1 15576
 у цех №2 16190
10 Нараховано амортизацію необоротних активів (відомість нарахування амортизації):
 верстата для виробництва продукції №1 82,87
 верстата для виробництва продукції №2 90,87
 верстата для виробництва продукції №3 72,72
 верстата для виробництва продукції №4 73,22
 монтажних інструментів 77
 будівлі цеху №2 392,17
 будівлі цеху №1 243,73
 адміністративного приміщення 75,44
 калькулятора (100% його вартості) 500
 легкового автомобіля 222,89
 комп’ютера (відділ збуту) 189,44
 будівлі магазину 329,67
11 Витрати на електроенергію (рахунок):
 цех №1 4180
 цех №2 4160
 адміністративна будівля 4154
 торгове приміщення 4170
Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)
(4180+4160+4154+4170)*0,2 = 3332,8 3332,8
12 Витрати на прибирання приміщень (акт виконання робіт)
 цех №1 4195
 цех №2 4150
 адміністративна будівля 4160
 торгове приміщення 4170
Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна)
(4195+4150+4160+4170)/0,2 = 3335 3335
13 Використано матеріали для пакування продукції (накладна на внутрішнє переміщення матеріалів) 4152,7
14 Віднесено загальновиробничі витрати до (розрахунок розподілу загальновиробничих витрат)
 виробничих витрат 16512,56
 собівартості реалізованої продукції 7054,74
15 Оприбутковано з виробництва (акт оприбуткування готової продукції):
 10 одиниць продукції №1 (цех №1) 5600
 5 одиниць продукції №2 (цех №1) 6200
 20 одиниць продукції №3 (цех №2) 6000
 10 одиниць продукції №4 (цех №2) 6300
16 Реалізовано продукцію за передоплатою (8 одиниць продукції №1 по 300 грн. і 6 одиниць продукції №2 по 4912 грн.)
Одержано передоплату від покупця (банківська виписка)
8*300+6*4912 31872
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (податкова накладна)
31872/6=5312 5312
Визначено дохід від реалізації продукції доход при відвантаженні продукції покупцю (накладна, товарно-транспортна накладна 31872
Закрито рахунок податкових зобов’язань (податкова накладна) 5312
Списано собівартість реалізованої продукції (відомість обліку готової продукції) 13996,65
Взаємозалік заборгованості (бухгалтерська довідка) 31872
17 Реалізація продукції з наступною оплатою (22 одиниці продукції №3 по 186 грн. і 7 одиниць продукції №4 по 4570 грн.)
Визначено дохід від реалізації продукції доход при відвантаженні продукції покупцю (накладна)
22*186+7*4570 36082
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (податкова накладна)
36082/6=6013,67 6013,67
Списано собівартість реалізованої продукції (відомість обліку готової продукції) 16957,14
Одержано оплату від покупця (бухгалтерська довідка) 36082
Виплата зарплати за попередній місяць
Перераховано в бюджет податок на доходи фізичних осіб (платіжне доручення, банківська виписка) 3735
Перераховано внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) із заробітної плати (платіжне доручення, банківська виписка) 4547,4
18 Перераховано внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) з суми лікарняних (платіжне доручення, банківська виписка) 17,6
Отримано готівку в касу для виплати заробітної плати та лікарняних (банківська виписка, прибутковий касовий ордер) 16703,75
Виплачено зарплату (платіжна відомість, розрахунково-платіжна відомість) 16637,11
Депоновано невиплачену заробітну плату (лікарняні) (відомість депонування заробітної плати) 66,64
Депонована заробітна плата внесена на рахунок в банку (видатковий касовий ордер, банківська виписка) 66,64
19 Надходження основних засобів як внеску у статутний капітал підприємства
Одержано деревообробний станок як внесок до статутного капіталу підприємства від засновника – неплатника ПДВ і введено його в експлуатацію (установчі документи, акт приймання-передачі основних засобів) 7120
7120

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 21

Рік захисту: 2017

Ціна: 75 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.uaЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.