Курсові та дипломні купляють тут

Бухгалтерський облік

Завдання і методичні вказівки до виконання індивідуального завдання:
а) по перерахованих вихідних даних, які наведені у таблиці А.1, скласти бухгалтерський баланс на 1.11.20__р., визначити усього за розділами та усього по балансу, встановити фінансовий результат підприємства на 1.11.20__р.;
б) по вихідних даних, які наведені таблицях А.2 і А.3, скласти журнал господарських операцій за листопад 20__р.;
в) відкрити синтетичні рахунки, внести в них сальдо початкове з таблиці А.1 та суми по господарських операціях з журналу господарських операцій, визначити сальдо кінцеве на кінець листопада 20__р.;
г) скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках за листопад 20__р.;
д) скласти баланс на 1.12.20__р.

Перед складанням початкового балансу доцільно заповнити таку таблицю:
Кошти підприємства та їх джерела Сальдо початкове по дебету, тис.грн. Сальдо початкове по кредиту, тис.грн. номер рахунку
Залишок коштів у касі 545,7 301
Залишок коштів на розрахунковому рахунку 555,9 311
Еквіваленти коштів 147,9 351
Інші поточні фінансові інвестиції 35,7 352
Заборгованість з оплати праці 224,4 661
Заборгованість по виданих авансах 543,15 371
Розрахунки з підзвітними особами 369,75 372
Розрахунки з іншими дебіторами 578,85 375
Інвестиції пов’язаним сторонам, які обліковуються за методом участі в капіталі 10,2 141
Інвестиції непов’язаним сторонам 453,9 143
Резерв сумнівних боргів 63,75 38
Заборгованість покупців і замовників 777,75 361
Основні засоби по первісній вартості (будівлі і споруди) 1377 103
Основні засоби по первісній вартості (транспортні засоби) 969 105
Незавершене основне виробництво 38,25 23
Нематеріальні активи по первісній вартості (права користування майном) 140,25 122
Нематеріальні активи по первісній вартості (авторські права) 119,85 125
Знос основних засобів 604,35 131
Знос нематеріальних активів 38,25 133
Придбання основних засобів 173,4 152
Придбання нематеріальних активів 140,25 154
Виробничі запаси (сировина і матеріали) 61,2 201
Малоцінні та швидкозношувальні предмети 1071 22
Готова продукція 2070,6 26
Заборгованість перед постачальниками 2152,2 631
Заборгованість по розрахунках з бюджетом 808,35 641
Податкове зобов’язання 374,85 643
Розрахунки по податковому кредиту 1139,85 644
Розрахунки по страхуванню 453,9 651
заборгованість по авансах отриманих 874,65 681
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4194,75 44
Разом 10554,45 10554,45

Журнал господарських операцій
Зміст операції Сума, тис.грн.
Продано об’єкт основних засобів – споруда
ціна продажу, в т.ч. ПДВ 372 тис.грн
залишкова вартість 232,5 тис.грн
знос 46,5 тис.грн.
витрати на реалізацію складаються з:
— витрат на заробітну плату 2,33 тис.грн.
— витрат на соціальне страхування (на сьогодні – 22%)
— витрат на використання власних основних засобів
372/6 = 62
372-62 = 310
2,33*0,22 = 0,51
2,33+0,51 = 2,84 46,5
232,5
372
62
310
232,5
232,5
372
2,33
0,51
2,84
Придбана частка 80% у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю шляхом перерахування грошових коштів 124 тис.грн. 124
Нараховано амортизацію нематеріальних активів загальнозаводського призначення 0,85 тис.грн. 0,85
0,85
Видано з каси підзвітній особі аванс для придбання канцтоварів, а пізніше зданий авансовий звіт і повернені надлишки підзвітних сум у касу, аванс – 3,1 тис.грн., повернено в касу 15% авансу
3,1*0,15= 0,47
3,1-0,47= 2,63
2,63/6= 0,44
2,63-0,44= 2,19 3,1
2,19
0,44
0,47
У поточному році підприємством був сформований резерв сумнівних боргів. У тому ж році визнаний безнадійним борг того ж самого покупця, по якому був сформований резерв сумнівних боргів
резерв сумнівних боргів 18,6 тис.грн.
безнадійний борг 22,48 тис.грн.
22,48-18,6 = 3,88 18,6
18,6
3,88
22,48
Придбані малоцінні та швидкозношувальні предмети, а пізніше перераховані грошові кошти з розрахункового рахунку постачальнику і передані малоцінні та швидкозношувальні предмети зі складу у виробництво продукції. Вартість малоцінних і швидкозношувальних предметів з ПДВ 651 тис.грн.
651/6 = 108,5
651-108,5 = 542,5 542,5
108,5
651
542,5
Отриманий аванс від покупців на розрахунковий рахунок, а пізніше відвантажена готова продукція покупцям
аванс (з ПДВ) 558 тис.грн.
собівартість готової продукції 310 тис.грн.
558/6 = 93
558-93 = 465 558
93
558
93
310
558
465
310
Визначаємо фінансовий результат:
310-232,5-2,84 -22,48+465-310 = 207,18 207,18
разом 7057,82

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 9

Рік захисту: 2017

Ціна: 40 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.uaЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.