Курсові та дипломні купляють тут

Поняття та мета створення інформаційних систем обліку

ПЛАН

 

1.    
Поняття та мета створення інформаційних
систем обліку ( ІСО), їх роль в управлінні економічним об’єктом

2.    
Категорії класифікаторів

3.    
Ресурси баз даних

4.    
Принципи створення та функціонування ІСО

 

1.     Поняття та мета створення інформаційних
систем обліку ( ІСО), їх роль в управлінні економічним об’єктом

 

На сучасному етапі функціонування суспільства в Україні відбуваються
істотні зрушення , що призводять до змін у веденні бухгалтерського обліку. Це
насамперед пов’язано з намаганням наблизити облік до міжнародних стандартів і
нестабільною законодавчою базою.

На протязі девяностих років шла безперервна роботапо вдосконаленню
бухгалтерського обліку на Україні з застосуванням міжнародних стандартів
прийнятих в міжнародному суспільстві фінансової звітності. Почали з розробки
введення методики бухгалтерського обліку для спільних підприємств, що з’явились
наприкінці восьмидесятих років.

Ще одним необхідним елементом вдосконалення звітності я вважаю може бути
прийняття стандарту бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність
підприємства», який максимально наблизить її структуру і зміст до міжнародних
привил, що застосовуються в Об’єднаній Європі та інших країнах. В цьому
стандарте визначено , що достовірною вважається бухгалтерская звітність,
основанная на системному бухгалтерскому обліку, інформація якого формується
виходячі з принципів і правил, викладенних в документах системи нормативного
регулювання бухгалтерского обліку в Україні. Цей стандарт дасть поштовх для
развитку спільних підприємств.

В умовах нестабільності економічної ситуації більш гостро стоїть питання
про стан бухгалтерского обліку на підприємстві так як багото підприємств
виходять на міжнародний ринок, і це потребує скорійшого вдосконалення
нормативної бази бухгалтерского обліку і податкового законодавства [5;
c. 87].

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Реферат

Кількість сторінок: 10

Рік захисту: 2010

Ціна: 30 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.