Курсові та дипломні купляють тут

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 1.1. Поняття та види релігійних організацій 1.2. Ознаки релігійних організацій як юридичних осіб РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1. Створення та реєстрація релігійної організації 2.2. Особливості правоздатності та дієздатності релігійної організації 2.3. Припинення діяльності релігійної організації РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ РЕЛІГІЙНИХ […]

СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ АГРАРНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА, ОСОБЛИВА ТА СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНИ АГРАРНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Смертна кара в історії кримінального права України

ВСТУП РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ІНСТИТУТУ СМЕРТНОЇ КАРИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ЧАСІВ ФЕОДАЛІЗМУ 1.1. Смертна кара в Київській Русі 1.2. Смертна кара на українських землях у складі Великого князівства Литовського РОЗДІЛ 2. СМЕРТНА КАРА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В НОВИЙ ЧАС 2.1. Смертна кара у Запорізькій Січі та козацько-гетьманській державі 2.2. Смертна кара на українських землях […]

Спадковий договір

ВСТУП Розділ 1. Загальна характеристика спадкового договору 1.1. Поняття та особливості спадкового договору 1.2. Історичні аспекти розвитку спадкового договору 1.3. Відмежування спадкового договору від суміжних конструкцій Розділ 2. Зміст спадкового договору 2.1. Сторони спадкового договору 2.2. Предмет та форма договору 2.3. Інші істотні умови договору Розділ 3. Виконання та припинення спадкового договору 3.1. Виконання спадкового […]

СУТНІСТЬ, ПPИНЦИПИ ТА ЗАСОБИ МІЖНАPОДНОГО ПPАВОТВОPЧОГО ПPОЦЕСУ

В С Т У П Pозділ 1 Загальна хаpактеpистика міжнаpодного пpавотвоpчого пpоцесу 1.1. Поняття міжнаpодного пpавотвоpчого пpоцесу 1.2. Міжнаpодна пpавотвоpчість як ознака міжнаpодної пpавосуб’єктності Pозділ 2 Pоль суб’єктів міжнаpодного пpава в пpавотвоpчому пpоцесі 2.1. Pоль деpжави в міжнаpодному пpавотвоpчому пpоцесі 2.2. Pоль міжнаpодних оpганізацій у міжнаpодній пpавотвоpчості 2.3. Участь гpомадськості в міжнаpодному пpавотвоpчому пpоцесі Pозділ […]

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 1.1. Поняття та ознаки ТОВ 1.2. Правовий статус учасників ТОВ РОЗДІЛ 2. ЗАСНУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 2.1. Заснування товариства з обмеженою відповідальністю 2.2. Управління товариством з обмеженою відповідальністю 2.3. Ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Цінні папери в цивільному праві України

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 1.1. Поняття цінних паперів 1.2. Ознаки цінних паперів 1.3. Функції цінних паперів РОЗДІЛ 2. ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 2.1. Класифікація цінних паперів 2.2. Правове регулювання окремих видів цінних паперів РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: СУДОВА ПРАКТИКА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 3.1. Проблеми нормативно-правового регулювання […]

ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБʼЄКТИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ОБʼЄКТІВ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 1.1. Поняття та ознаки цінних паперів 1.2. Функції цінних паперів 1.3. Класифікація цінних паперів РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 2.1. Правове регулювання пайових цінних паперів 2.2. Правове регулювання боргових цінних паперів 2.3. Інші цінні папери, що використовуються в корпоративному […]

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

В С Т У П Р О З Д І Л 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 1.1. Правові акти як наукова категорія 1.2. Акти Конституційного Суду як різновид правових актів 1.3. Класифікація актів Конституційного Суду України Р О З Д І Л 2 ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ОКРЕМИХ АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 2.1. Рішення […]

Система покарань у кримінальному праві України і зарубіжних країнах порівняльна характеристика

ВСТУП РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ПОКАРАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 1.1. Розвиток системи покарань в Україні 1.2. Сутність системи покарань у кримінальному праві України РОЗДІЛ 2. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 2.1. Порівняльна характеристика системи покарань 2.2. Оптимізація системи покарань України з врахуванням зарубіжного досвіду ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Спеціальна конфіскація, як інший захід кримінально-правового порядку

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ ЯК ІНШОГО ЗАХОДУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ 1.1. Кримінально-правовий статус спеціальної конфіскації 1.2. Порівняльний аналіз загальної та спеціальної конфіскації РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ ЯК ІНШОГО ЗАХОДУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ 2.1. Дослідження юридичної природи спеціальної конфіскації 2.2. Вивчення зарубіжного досвіду використання спеціальної конфіскації ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Унітарна держава

ВСТУП РОЗДІЛ І. УНІТАРНА ДЕРЖАВА: СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 1.1 Становлення унітаризму як найбільш стабільної форми державного устрою 1.2 Правовий статус автономії в унітарній державі 1.3 Децентралізація та її компоненти РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УНІТАРНИХ ДЕРЖАВ ЄВРОПИ 2.1 Адміністративно-територіальний поділ Великобританії 2.2 Адміністративно-територіальний поділ Польщі 2.3 Адміністративно-територіальний поділ Франції 2.4 Адміністративно-територіальний поділ України РОЗДІЛ […]