Курсові та дипломні купляють тут

Правопорядок правового регулювання суспільних відносин

ПЛАН   Вступ. 3 1. Поняття і сутність правопорядку, його роль і місце в суспільстві 5 2. Правопорядок правового регулювання. 8 3. Співвідношення законності правопорядку та демократії 15 Висновки. 19 Використана література. 22

Верховний суд

Зміст Вступ. 3 1. Основні засади судочинства в Україні 5 2. Поняття системи судів загальної юрисдикції. 12 3. Верховний Суд України як найвищий орган в системі судів загальної юрисдикції 16 3.1. Історія становлення Верховного Суду України. 16 3.2. Повноваження Верховного Суду України. 18 3.3. Голова Верховного Суду. 19 3.4. Судові палати Верховного Суду України. 22 […]

Відносини власності у перехідній економіці України

ПЛАН   Вступ. 3 Розділ 1. Форми  та поняття власності в Україні 5 1.1. Поняття власності та права власності 5 1.2. Форми власності 12 Розділ 2. Напрямки удосконалення відносин власності 17 2.1. Тенденції у розвитку відносин власності 17 2.2. Удосконалення відносин власності в перехідний період. 22 Розділ 3. Проблеми власності та форм господарювання в Конституції […]

Форми власності. Закон України „Про власність”

ПЛАН     22.Форми власності. Закон України „Про власність”   89.Економічне зростання та його типи   Список використаної літератури 22. Форми власності. Закон України „Про власність”     Право власності в Україні регулюється Конституцією України, Законом України «Про власність”, від 7 жовтня 1991р., Цивільним кодексом України (ст. 86-150) та іншими законодавчими актами України. Метою регулювання […]

Державне регулювання в ринковій економіці та його еволюція

ПЛАН   Вступ 1.     Поняття державного регулювання 2.     Історія становлення державного регулювання 3.     Державне регулювання в ринковій економіці Висновки Використана література Вступ   Сучасна економіка надзвичайно складна, вона покликана формувати умови для найрізноманітніших видів життєдіяльності людей. У залежності від того, як організована економіка, на яких принципах ця організація будується, можна визначити, які задачі вона в […]

Організація діяльності кадрової служби

ПЛАН   Вступ 1.     Роль і значення управління персоналом 2.     Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств 3.     Організація роботи кадрової служби підприємства Висновки Використана література Вступ   Управління персоналом у єдності своїх різноманітних функцій, суб’єктів і методів виступає предметом науки «управління персоналом». Одночасно ця багатогранна соціальна діяльність і різні аспекти її впливу на підприємство, […]

Охарактеризуйте форми бюджетного фінансування

Зміст1. Охарактеризуйте форми бюджетного фінансування2. Класифікація державних позик3. Наведіть одну з форм звітності розпорядників бюджетних коштів

Основи теорії організації

ПЛАН   Вступ 1.     Основи теорії організації 2.     Типи організаційних структур 3.     Матричний тип організації Висновки Використана література Вступ   На сьогодні значна кількість вітчизняних підприємств знаходиться у «перехідному віці” від стадії «юності” до стадії «зрілого віку”. Саме в цей період особливо важливою, за думкою І.Адізеса, стає функція адміністрування, яка на відміну від попередніх етапів […]

Які посади складають систему державних посад

ЗМІСТ1. Які посади складають систему державних посад?2. Роль і місце контролю в системі Державного управління України3. Об’єктивні фактори що обумовлюють зміст системи державного управління

Проблема теорії держави і права

ПЛАН1. проблеми теорії держави і права в системі юридичних наук2. Поняття та функції правової системи3. Загальна характеристика далекосхідної групи правових системВикористана література Теорія держави і права належить до системи юридичних наук, об’єднаних загальною назвою — правознавство. За класифікацією юридичних наук вона належить до теоретико-історичних наук разом з історією держави і права та історією політичних і […]