Курсові та дипломні купляють тут

Трудові правові відносини

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 1.1. Поняття трудових правовідносин 1.2. Зміст трудових правовідносин Висновки до 1 розділу РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 2.1. Підстави виникнення трудових правовідносин 2.2. Умови виникнення трудових правовідносин Висновки до 2 розділу РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 3.1. Проблеми правового регулювання трудових правовідносин 3.2. Проблеми […]

Актульні проблеми правового регулювання зайнятості та працевлаштування населення

Вступ 1. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення зайнятості громадян України 2. Аналіз проблем правового регулювання зайнятості та працевлаштування населення 3. Шляхи вирішення проблем правового регулювання зайнятості та працевлаштування населення Висновки Список літератури

Міжнародне податкове право: проблеми становлення.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ПОДАТКОВОГО ПРАВА 1.1. Поняття міжнародного податкового права 1.2. Сутність та еволюція податкових систем світу 1.3. Джерела міжнародного податкового права РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ПОДАТКОВОГО ПРАВА 2.1. Міжнародні податкові відносини і уникнення подвійного оподаткування 2.2. Специфіка податкових систем країн світу 2.3. Види тa значення міжнародних податкових угод РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ […]

Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх

Вступ Розділ 1. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх 1.1. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх 1.2. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх 1.3. Особливості виклику і допиту неповнолітніх свідків і потерпілих Розділ 2. Особливості захисту прав неповнолітніх у кримінальному провадженні 2.1. Участь захисника, законного представника і педагога у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх 2.2. […]

Господарське законодавство

1.Функції господарського договору…………………………………………………………..3 2. Порядок укладання господарських договорів (традиційний, конкурентні способи, шляхом переговорів)……………………………………………………………………………6 3. Класифікація господарських договорів………………………………………………..10 Список використаних джерел………………………………………………………………….25

Кримінальна відповідальність поняття, форми реалізації, підстави.

Вступ 1. Поняття та значення кримінальної відповідальності 2. Обґрунтування кримінальної відповідальності 3. Початок та припинення кримінальної відповідальності 4. Форми реалізації кримінальної відповідальності 5. Підстави кримінальної відповідальності 6. Склад злочину: його поняття та елементи 7. Види складів злочину Висновки Список літератури

КОНТЕКСТУАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНІВ В СТАТУТАХ НЮРНБЕРЗЬКОГО ТА ТОКІЙСЬКОГО ТРИБУНАЛІВ

ВСТУП РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ 1.1. Визначення складу міжнародного злочину та його елементів 1.2. Поняття та роль контекстуального елементу в складі міжнародного злочину

Конкуренція і колізія кримінально-правових норм

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНЦІЇ І КОЛІЗІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ 1.1. Поняття й види конкуренції кримінально-правових норм 1.2. Відмінність конкуренції від колізії РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ І КОЛІЗІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ 2.1. Кваліфікація при конкуренції загальної та спеціальної норм 2.2. Кваліфікація при конкуренції частини та цілого РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНЦІЇ І КОЛІЗІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ 3.1. Конкуренція […]

Інноваційна діяльність підприємства та шляхи підвищення її ефективності.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність і структура інноваційної діяльності 1.2. Організаційні основи розвитку інноваційного підприємництва РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Інноваційна діяльність підприємства в сучасних ринкових умовах 2.2. Визначення можливих напрямків розвитку інноваційного підприємства РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності […]

Звіт з практики

Вступ 1. Класифікація конституційно-правових норм 2. Загальні засади – форма вираження основ конституційного ладу 3. Принципи розвитку Української нації та національних меншн 4. Охарактеризувати принципи виборчого права України 5. Конституційні повноваження Президента України 6. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій 7. Форми діяльності територіальних громад 8. Охарактеризувати ВРУ як єдиний орган законодавчої влади в Україні 9. […]

Задачі з сімейного права

Задача № 1 Г. пред’явив позов до Н. про поділ будинку. Позивач вказував, що у 1999 р. він уклав шлюб з Н., який був розірваний у 2011 р. В період шлюбу вони побудували будинок, на ім’я Н. внесений вклад до банку на суму 140000грн., придбаний гарнітур вартістю 30000 грн. Г. просить виділити йому частину будинку, […]

Договір у правовій системі України

Вступ 1. Цивільно-правовий договір 2. Трудовий договір Висновки Список літератури