Курсові та дипломні купляють тут

Основи теорії організації

ПЛАН

 

Вступ

1.    
Основи теорії організації

2.    
Типи організаційних структур

3.    
Матричний тип організації

Висновки

Використана літератураВступ

 

На сьогодні значна кількість вітчизняних підприємств знаходиться у
«перехідному віці” від стадії «юності” до стадії «зрілого віку”. Саме в цей
період особливо важливою, за думкою І.Адізеса, стає функція адміністрування,
яка на відміну від попередніх етапів привертає увагу менеджменту до ефективної
діяльності організації (рентабельність, продуктивність тощо), а не лише
результативної (наявність доходу як такого). Саме ця функція покликана
систематизувати та структурувати діяльність організації й закласти основи її
виживання в довгостроковій перспективі. Найвагомішою складовою цієї функції є створення
організаційної структури.

Під структурою (від латин. structura – побудова, розміщення) розуміють
внутрішню будову чогось, певний взаємозв’язок складових цілого. Більш точно —
це внутрішній устрій роботи системи, тобто сукупність її елементів та сталих
зв’язків між ними. В цьому визначенні необхідно звернути увагу на характер
зв’язків між організаційними елементами, який повинен бути усталеним, тобто не
одноразовим, а постійним (повторюваним час від часу).


Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Реферат

Кількість сторінок: 15

Рік захисту: 2010

Ціна: 40 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.