Курсові та дипломні купляють тут

Верховний суд

Зміст

Вступ. 3

1. Основні засади
судочинства в Україні
5

2. Поняття системи
судів загальної юрисдикції.
12

3. Верховний Суд України як найвищий орган в системі
судів загальної юрисдикції 16

3.1. Історія
становлення Верховного Суду України
. 16

3.2. Повноваження
Верховного Суду України
. 18

3.3. Голова Верховного
Суду
. 19

3.4. Судові палати
Верховного Суду України
. 22

3.5. Президія
Верховного Суду
. 22

3.6. Пленум Верховного
Суду
. 25

3.7.
Науково-консультативна рада Верховного Суду
. 26

Висновок. 28

Список літератури. 29

Вступ

 

 Вже майже чотирнадцять років Україна є незалежна, суверена, демократична,
соціальна і правова держава. В 1996 році була прийнята Конституція України, яка
як Основний Закон держави є основним джерелом права. Конституція України
закріплює, що функцію здійснення правосуддя держава
покла­дає виключно на суди. Вони є органами судової вла­ди, яка згідно зі ст. 6
Конституції діє самостійно і незалежно від законодавчої і виконавчої влади.
Інші органи державної влади і посадові особи не вправі переймати на себе
функцію і повноваження, які є компетенцією органів правосуддя, також неможливе
створення надзвичайних та особливих судів. Ви­ключно суди виконують примусові
повноваження державної влади, у законному порядку визнають осо­бу винною у
вчиненні злочину та піддають її кримінальному покаранню. Призначенням судів є
здійснення захисту гарантованих Конституцією кож­ному прав і свобод (ст. 55).
Роль суду стосовно цього значно підвищено новим положенням про те, що
компетенцію суду поширено на всі правовідносини, що виникають у державі.
Завданнями судів як органів судової влади є також захист конституційного ладу
України, забезпечення дотримання законності і спра­ведливості при виконанні і
застосуванні законів та інших нормативно-правових актів.

   Наділяючи суддів незалежністю при здійсненні
правосуддя, Конституція закріплює основні гарантії цього. Серед них важливими є
новий порядок об­рання суддів усіх ланок Верховною Радою і обій­мання ними
посади безстрокове (крім судців, які призначаються на посаду вперше, а також
суддів Конституційного Суду). Це — реальні гарантії неза­лежності суддів, які
мають звільнити їх від впливу місцевих органів виконавчої влади і сприяти підви­щенню
авторитету суддів — носіїв судової влади.

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Курсова

Кількість сторінок: 28

Рік захисту: 2010

Ціна: 90 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.