Курсові та дипломні купляють тут

Розумне місто як інструмент електронної демократії

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Електронна демократія: поняття та загальні характеристики 1.2. Електронна демократія у наукових джерелах та літературі Висновки до 1 розділу РОЗДІЛ 2. ІНСТРУМЕНТИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ 2.1. Характеристики та класифікації інструментів електронної демократії 2.2. Участь громадськості як необхідна умова е-демократії: зарубіжний досвід Висновки до 2 розділу РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ […]

Проблематика книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, як спеціальності.

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства як спеціальності 1.1. Поняття книгознавства 1.2. Сутність та характеристика бібліотекознавства та бібліографознавства Розділ 2. Дослідження проблематики книгознавства бібліографознавства 2.1. Проблематика книгознавства 2.2. Аналіз проблематики бібліографознавства Розділ 3. Проблематика бібліотекознавства як спеціальності на сучасному етапі 3.1. Основні проблеми бібліотекознавства 3.2. Проблематика розвитку бібліотекознавства як спеціальності Висновки Список […]

Cутність соціальних функцій бібліотеки

Вступ 1. Поняття соціальної функції бібліотеки 2. Класифікація соціальних функцій бібліотеки 3. Внутрішні соціальні функції бібліотеки Висновки Список літератури

Проблеми розвитку бібліотечних мереж на сучасному етапі України

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку бібліотечних мереж 1.1. Бібліотечна мережа України 1.2. Становлення і розвиток бібліотечних мереж України Розділ 2. Дослідження проблем розвитку бібліотечних мереж на сучасному етапі України 2.1. Аналіз проблем розвитку бібліотечних мереж в ринкових умовах 2.2. Концепція соціально-економічного розвитку бібліотечної мережі України 2.3. Проблеми та перспективи розвитку бібліотечної мережі Рівненщини Висновки […]

Методика наукового дослідження

Вступ 1. Вибір теми і формування завдань наукового дослідження 2. Розробка програми наукового дослідження 3. Методи дослідження 4. Моделювання в науковому дослідженні 5. Обчислювальна техніка та її використання в науковому дослідженні Висновки Список літератури

Організація роботи з документами, що знаходяться в документообігу підприємства.

Вступ Розділ І. Теоретичні аспекти організації роботи з документами, що знаходяться в документообігу підприємства 1.1. Приймання та обробка документів на підприємстві 1.2. Реєстрація та індексація документів підприємства 1.3. Порядок обробки та відправлення документів підприємства Розділ ІІ. Аналіз організації роботи з документами, що знаходять в документообігу на ПАТ “Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” 2.1. Загальна характеристика підприємства […]

ЗВ'ЯЗОК КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ З ЗАГАЛЬНИМ

Зміст Вступ……………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Теоретичні основи керування документацій ними процесами в Україні……………………………………………………………………………4 1.1. Вітчизняний стандарт як база формування розвитку системи керування документацією в Україні…………………………………………………………4 1.2. Уніфікація управлінських документів……………………………………..14 Розділ 2. Сучасний стан документаційного процесу в Україні………………24 2.1. Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні……………………………………………………………………………24 2.2. Методика керування документацій ними процесами…………………….33 Висновки…………………………………………………………………………38 Список використаних джерел…………………………………………………..40

Особенности составления и оформления распорядительных и организационно-правовых документов.

1. Особенности составления и оформления распорядительных документов 2. Особенности составления и оформления постановлений и решений 3. Особенности составления и оформления приказов по основной деятельности и распоряжений Список литературы

Процес документування і шляхи його удосконалення

Вступ 1. Поняття та структура процесу документування 2. Кодування інформації 3. Спосіб документування 4. Засіб документування 5. Форма документування 6. Шляхи удосконалення процесу документування Висновки Список літератури

Поняття "документ": генезис і стандартизація

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «ДОКУМЕНТ» 7 1.1. Виникнення та розвиток прадокумента 7 1.2. Поняття «документ» у теорії документації Поля Отле 15 1.3. Походження терміна «документ» 19 РОЗДІЛ 2. «ДОКУМЕНТ» ЯК НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ 24 2.1. Зміст поняття «документ» із позиції наук документно-комунікаційного циклу 24 2.2. Дефініція поняття «документ» у нормативно-правових документах та словниках […]

Старіння архівних документів

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАРІННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ 1.1. Поняття старіння документів 1.2. Старіння різних видів архівних документів РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАРІННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ 2.1. Проблема швидкого старіння архівних документів 2.2. Аналіз старіння матеріальної основи архівного документа 2.3. Методи сповільнення старіння архівних документів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Документальна комунікація у забезпеченні життєвого циклу документа

Зміст Вступ………………………………………………………………………………3 Розділ 1. Документальна комунікація як підсистема соціальної комунікації………………………………………………………………………5 1.1.Документально-комунікаційна діяльність:зміст і структура……………………5 1.2. Комунікація та інформація…………………………………………………..7 Розділ 2. Сучасна система документальної комунікації…………………..16 2.1. Документні комунікації первинної та вторинної природи……………….16 2.2. Технологія формування документного фонду…………………………….23 Висновки…………………………………………………………………………32 Список використаних джерел…………………………………………………34