Курсові та дипломні купляють тут

Артефактні документи: характеристика та інформаційна цінність

 ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АРТЕФАКТНИХ ДОКУМЕНТІВ 1.1. Поняття терміна ,,артефакт” 1.2. Роль цінного, рідкісного та унікального документа 1.3. Інформаційна цінність артефактних документів РОЗДІЛ 2. ВИДИ АРТЕФАКТНИХ ДОКУМЕНТІВ, ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 2.1. Книга як артефактний документ 2.2. Збереження та забезпечення безпеки артефактних документів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

Методичне забезпечення організації архівної справи в Україні

ЗМІСТ Вступ.  Розділ 1. Основи архівної справи. 1.1. Історія Української архівної справи. 1.2. Мережа архівних установ України.  Розділ 2. Методичне забезпечення архівної справи. 2.1. Методичне забезпечення передачі документів у архів. 2.2. Опис документів національного архівного фонду України. Розділ 3. Сучасний стан та покращення методичного забезпечення архівної справи в Україні 3.1. Сучасний стан архівної справи. 3.2. […]

Міжнародне співробітництво в освіті: тенденції та перспективи

ЗМІСТ Вступ  1. Місце України в міжнародному освітньому просторі   2. Рівні міжнародного співробітництва.   3. Обмін досвідом та стажування. 4. Проблеми входження України в європейський освітній простір.   Висновки.   Список використаної літератури.

Міжнародне співробітництво в освіті: тенденції та перспективи

ЗМІСТ Вступ  1. Місце України в міжнародному освітньому просторі   2. Рівні міжнародного співробітництва.   3. Обмін досвідом та стажування. 4. Проблеми входження України в європейський освітній простір.   Висновки.   Список використаної літератури.

Прогнозування комплексного розвитку галузей країни, в тому числі транспорту

ЗМІСТ Вступ.   1. Основні особливості прогнозування комплексного розвитку. 2. Прогнозування комплексного розвитку галузей України. Висновки. Список використаної літератури.

Коллекции редких изданий в библиотеках Украины

Коллекции редких изданий в библиотеках Украины В каждой стране в разные периоды библиотеки выполняли важную духовную миссию — быть зеркалом и памятью народа, государства, центрами вечной духовности. История Украины неотделима от истории ее библиотек. Книжность, образованность — одна из характерных черт украинца. Грамотность широких кругов украинского народа удостоверена многими историками. Этого нельзя было бы достичь […]

Книжная палата Украины. История. Функции. Структура

СОДЕРЖАНИЕ Введение. Раздел 1. Организация управления издательским делом и библиография.   1.1. Организация управления издательским делом. 1.2. Суть понятия библиография.   Раздел 2. История развития и функции Книжной палаты Украины..   2.1. История развития Книжной палаты Украины.. 2.2. Основные функции Книжной палаты Украины..   Раздел 3. Структура Книжной палаты Украины.. Выводы.. Список использованной литературы..

Організація підготовки інформаційно-аналітичних документів

Вступ Організація підготовки інформаційно-аналітичних документів Висновки Список використаної літератури

Шпори. Діловодство

1. Діловодство. Його значення. 2. Оформлення позовних заяв. Скласти зразок позовної заяви. 3. Причини конфліктів. 4. Комп’ютерні мережі, локальні та глобальні мережі. Глобальна мережа Internet, історії її виникнення. 1. Поняття «документ»: визначення, ознаки, функції. 2. Правила оформлення особового листа. 3. Моделі прийняття управлінських рішень. 1. Зведена номенклатура справ установи. 2. Відмови від акцепту — різновид […]

Організація прийому громадян у місцевій державній адміністрації.Договори з господарською діяльністю. (Що таке договір? Види)+практичне: Скла

1. Організація прийому громадян у місцевій державній адміністрації 2. Договори з господарською діяльністю 3. Практичне питання. Скласти акт про результати ревізії каси Список використаної літератури

Web-сайт бібліотеки як засіб надання бібліографічної інформації користувачам

Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1. Використання інтернет-технологій в роботі бібліотек Розділ 2 web-сайт бібліотеки як засіб надання бібліографічної інформації 2.1. Бібліотечний web-сайт в Інтернеті 2.2. Бібліографічна інформація на web-сайтах бібліотек 2.3. Web-сайт бібліотеки як засіб реклами послуг і можливостей Розділ 3 web-сайт національної бібліотеки україни імені В.і. Вернадського Висновки Список використаних джерел Додатки

Аналіз документаційного забезпечення роботи установи на прикладі Кіровоградської обласної державної інспекції з контролю якості лікарських з

ЗМІСТ  Вступ. Розділ 1. Теоретичні та правові основи докуметаційного забезпечення установи   1.1. Теоретичні основи документаційного забезпечення установи.   1.2. Правова та нормативна база діяльності державної інспекції з контролю якості лікарських засобів.   Розділ 2. Документаційне забезпечення на прикладі Кіровоградської обласної державної інспекції з контролю якості лікарських засобів. 2.1. Документаційна служба Кіровоградської обласної державної інспекції з контролю якості […]