Курсові та дипломні купляють тут

ЗНАКОВИЙ МЕТОД ФІКСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ ПИСЕМНОСТІ ТА ІСТОРІЯ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 1.1. Виникнення писемності та історія розвитку письма 1.2. Кодування інформації та класифікація знаків 1.3. Засоби, за допомогою яких документують інформацію РОЗДІЛ 2. ЗНАКОВИЙ МЕТОД ФІКСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 2.1. Поняття про знаки 2.2. Класифікація знаків 2.3. Знаки писемності 2.4. Документ як знакова система ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА […]

Документ як об’єкт вивчення наукових дисциплін документно-комунікаційного циклу

ВСТУП РОЗДІЛ 1. КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В ДОКУМЕНТОЗНАВСТВІ 1.1. Сутність комунікації в документознавстві 1.2. Документна комунікація як підсистема соціальної комунікації 1.3. Документна комунікаційна система РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ І СУТЬ ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЦИКЛУ 2.1. Дефініція поняття, різні значення поняття «документ» у нормативно-правових документах 2.2. Концепції документа як засобу соціальних комунікацій та джерела інформації 2.3. Зміст поняття […]

Етикет секретаря

ВСТУП 1. СПЕЦИФІКА РОБОТИ СЕКРЕТАРЯ 2. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ 3. КУЛЬТУРА РОБОЧОГО МІСЦЯ 4. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ БЕСІДИ ТА ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ 5. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА СЕКРЕТАРСЬКОЇ ПРАЦІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Діловий стиль секретаря

І. ВСТУП ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Специфіка роботи секретаря 2.2. Культура поведінки й спілкування секретаря 2.3. Культура робочого місця 2.4. Засоби створення привабливого іміджу секретаря ІІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ ІV. ВИСНОВКИ V. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Поняття документа: визначення, ознаки, функції.Розпорядчі документи, класифікація, види.Організація документообліку, визначення, принципи, к

1. Поняття документа: визначення, ознаки, функції 2. Розпорядчі документи, класифікація, види 3. Організація документообліку, визначення, принципи, контроль за виконанням 4. Скласти зразок доповідної записки. Що таке доповідна записка? 5. Заява як вид документа (зразок) Список використаної літератури

Документ як система. Характеристика документа як системного об’єкта.Кодування інформації.Видова та типологічна класифікація документа.Докуме

1. Документ як система. Характеристика документа як системного об’єкта 2. Кодування інформації 3. Видова та типологічна класифікація документа 4. Документна документація як система соціальної комунікації 5. Основні етапи розвитку документознавства 6. Класифікація та типологізація видань 7. Наукове видання 8. Практичне завдання. Підберіть кілька різних документів: книга, газета, бюлетень, звіт, автореферат дисертації, диск для ПК, карта […]

Історичне джерело: поняття, основні етапи існування.Етапи роботи з джерелами.Писемні джерела: загальна характеристика

Вступ 1. Історичне джерело: поняття, основні етапи існування 2. Етапи роботи з джерелами 3. Писемні джерела: загальна характеристика Висновки Список використаної літератури