Курсові та дипломні купляють тут

Вплив новітніх інформаційних технологій на керування документаційними процесами

ЗМІСТ Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Сучасне керування документаційними процесами 7 1.1. Історичні передумови створення інформаційних технологій для керування документацій ними процесами 7 1.2. Розвиток забезпечення керування документаційними процесами в Україні 13 РОЗДІЛ 2. Сучасний стан керування документаційним процесом в Україні 18 2.1. Автоматизовані системи керування документаційними процесами 18 2.2. Система електронного документообігу 26 ВИСНОВКИ 31 […]

Особливості методології загального менеджменту якості TQM.Проаналізуйте з позицій ділової етики сфери потенційного конфлікту інтересів для д

ЗМІСТ 1. Особливості методології загального менеджменту якості TQM 3 2. Проаналізуйте з позицій ділової етики сфери потенційного конфлікту інтересів для директора, менеджера, працівника та охарактеризуйте їх 8 3. Переваги введення системи екологічного менеджменту в організаціях різних сфер і галузей економічної діяльності. Розробіть програму запровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві, де працюєте (Андріївська медична амбулаторія) 12 […]

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

ВАРІАНТ 1 Теоретичні завдання 1. Складіть перелік назв документів, що складають нормативну базу діловодства в Україні та класифікуйте їх відповідно до поданої нижче схеми. 1.1. Назвіть документи, які регламентують питання ведення діловодства в організації, де ви працюєте чи вчитесь. 2. Опишіть процес організування роботи зі службовими документами в організації, де ви працюєте чи вчитесь. 3. […]

Документаційне забезпечення діяльності організації

Розділ 1. Теоретичні основи організації документаційного забезпечення 1.1.Наукові підходи щодо змісту поняття “документаційне забезпечення” 1.2.Нормативна база з організації документаційного забезпечення 1.3.Документообіг як складова документаційного забезпечення Розділ 2. Особливості документаційного забезпечення діяльності підприємства (на прикладі “ФОП Наливайко Л.В.”) 2.1.Організаційні засади документаційного забезпечення приватного підприємства 2.2.Документування управлінської діяльності “ФОП Наливайко” 2.3.Автоматизація документообігу підприємства як засіб вдосконалення документаційного […]

Порівняльна характеристика написання і оформлення службових листів в Україні і в Великобританії

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Характеристика написання та оформлення службових листів в Україні 5 1.1. Види службових листів 5 1.2. Структура службового листа 12 1.3. Вимоги до оформлення службового листа 16 РОЗДІЛ 2. Характеристика написання та оформлення службових листів у Великобританії 21 2.1. Загальні правила укладання службового листа 21 2.2. Способи оформлення службових листів 23 2.3. […]

Фінансування та майнові права бібліотек

Вступ 1. Фiнансування бібліотек 2. Зовнішні джерела фінансування 2. Внутрішні джерела фінансування 4. Майнові права бібліотек Висновки Список літератури

Система каталогів і картотек бібліотеки професійно-технічнго закладу

Вступ 1. Поняття бібліотечного каталогу та картотеки 2. Система каталогів і картотек Дубенського професійно-технічного училища 3. Характеристика каталогів і картотек Дубенського професійно-технічного училища Висновки Список літератури

Контрольна з бібліотекознавства

1. Охарактеризуйте бібліотеку як соціальний інститут. 2. Розкрийте місце і роль універсальних бібліотек в бібліотечній системі України. 3. Складіть таблицю і скорочені назви бібліотек, бібліотекознавчих центрів України та їх повні назви. Список літератури

Діловодство

1. Закон України «Про національний архівний фонд та архівні установи» 2. Примірна інструкція з діловодства 3. Правила роботи архівних підрозділів Список використаної літератури

Організація навчального процесу у ВНЗ за кредитно-модульною системою

№ Вступ 1. Мета та завдання впровадження Кредитно-модульної системи організації навчального процесу 2. Загальні положення до впровадження КМСОНП 3. Принципи, яких треба дотримуватись при введені КМСОНП 4. Форми організації навчального процесу при КМСОНП 5. Організаційно-методичне забезпечення при КМСОНП 6. Контроль успішності студента 7. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання 8. Стипендіальне забезпечення […]

Індивідуальний навчальний план студента за кредитно-модульною організацією навчального процесу

№ Вступ 1. Загальні положення до формування та реалізації індивідуального навчального плану студента при КМСОНП 2. Контроль успішності студента 3. Контроль за індивідуальним навчальним планом студента 4. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання 5. Стипендіальне забезпечення студентів Використана література

Розробка альбому електронних документів

Вступ Основна частина 1. Основна діяльність підприємства 2. Організаційно-структурна схема 3. Аналіз документообігу стов «смілянське» 3.1. Поняття документообігу 3.2 Обробка документів на СТОВ «Смілянське» 3.3 Зберігання документів СТОВ «Смілянське» 4. Аналіз установчих документів Технологічна частина 2. Створення шаблонів документів та розробка заголовку в форматі html на прикладі стов «смілянське» 2.1. Розробка електронних шаблонів 2.2. Гіпертекстові […]