Курсові та дипломні купляють тут

Повотекстові бази даних як засіб пошуку інформації

Вступ Розділ 1. Повнотекстові бази даних 1.1. Створення повнотекстових баз даних та користування ними 1.2. Зарубіжні повнотекстові бази даних 1.3. Російські повнотекстові бази даних Розділ 2. Повнотекстові бази даних як засіб пошуку інформації 2.1. Пошук інформації в повнотекстових базах даних 2.2. Повнотекстова база даних «Консультант», як засіб пошуку нормативно-правової інформації Висновки Список використаної літератури

Розвиток книгоопису з Х по ХVІІ cт.

Розвиток книгоопису з Х по ХVІІ cт.

Система документальних комунікацій

Система документальних комунікацій Інформаційні канали зв’язку Інформаційна політика Список використаної літератури

Розвиток української бібліографії (від давнини до 1917 р.)

Вступ Розділ 1. Давня бібліографія 1.1. Перші бібліографічні пам’ятки 1.2. Бібліографія від виникнення книгодрукування до середини 17 століття 1.3. Бібліографія другої половини 17 – кінець 18 століття 2. Бібліографія першої половини 19 століття 3. Бібліографія другої половини 19 століття 3.1. Бібліографія 50-60 років 3.2. Бібліографія 70-90 років 4. Бібліографія кінця 19 початку 20 століття ( […]

Характеристика окремих видів документів

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Основи та поділ документів в документознавстві 5 1.1. Історія виникнення терміна «документ» 5 1.2. Сутність поняття «документ» 9 1.3. Види та класифікація документів 14 Розділ 2. Характеристика окремих видів документів на прикладі Кіровоградської обласної державної інспекції з контролю якості лікарських засобів 30 2.1. Документаційна служба Кіровоградської обласної державної інспекції з […]

контрольна робота з документознавства

1. Охарактеризувати документ як системний об’єкт. 2. роаналізувати офіційне видання як вид текстового видання 3. Описати методику вивчення артефактної цінності документа Список використаної літератури

Документознавство в системі наук

ЗМІСТ. Вступ. Розділ 1. Поняття про документознавство як наукову дисципліну. 1.1. Основні етапи розвитку документознавства. 1.2. Об’єкт і предмет документознавства. 1.3. Джерела в документознавстві. Розділ 2. Місце і роль документознавства в системі наук. 2.1. Загальні аспекти структури документознавства. 2.2. Місце документознавства серед суміжних галузей знань. 2.3. Взаємозв’язок документознавства з історією, правом та економікою. Висновки. Список […]

документ як система

ПЛАН. Вступ. РОЗДІЛ 1. Документ – складна система елементів 1.1. Характеристика документа як системного об’єкта. 1.2. Властивості і ознаки документа. 1.3. Функції документа. 1.4. Інформаційна та матеріальна складові документа. РОЗДІЛ 2. Структура документа. 2.1. Загальна характеристика структури. 2.2. Внутрішня і зовнішня структура документа. 2.3. Реквізити документа. Висновки. Список використаної літератури.

Документ і книга в системі соціальних комунікацій

ПЛАН. Вступ. 1. Визначення поняття «документ» та поняття «книга» 1.1. Поняття про документ. 1.2. Особливості визначення поняття «книга». 2. Особливості співвідношення документа і книги. 2.1. Співвідношення функцій документа і книги. 2.2. Співвідношення властивостей документа і книги. Висновки. Список використаної літератури.

Діловий документ в системі комунікацій

Зміст. Вступ. Розділ 1. Функціональна сутність ділового документа в системі службових комунікацій. 1.1. Поняття про діловий документ. 1.2. Загальна класифікація ділових документів. Розділ 2. Особливості структури ділового документа. 2.1. Вимоги до тексту ділового документа. 2.2. Реквізити документів та їх оформлення. Розділ 3. Характеристика окремих видів ділових документів. 3.1. Довідково-інформаційні документи та їх особливості. 3.2. Розпорядча […]

Видання як вид документу

Зміст. Вступ. Розділ 1. Особливості видання як виду документа. 1.1. Поняття, структура та основні ознаки видань. 1.2. Класифікація і типологія видань. Розділ 2. Характеристика окремих видів видань. 2.1. Книга як вид видання. 2.2. Особливості періодичних та продовжуваних видань. 2.3. Типологічні ознаки електронних видань. Висновки. Список використаних джерел.

Розвиток бібліотечно-бібліографічної класифікації в Україні

Вступ Розділ 1. Поняття та етапи створення ББК 1.1. Поняття, вимоги та значення ББК 1.2. Передумови створення та історія розвитку ББК 1.3. Варіанти таблиць ББК та їх впровадження Розділ 2. Сучасний стан та тенденції розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні 2.1. Історія розвитку ББК в Українській Радянській Соціалістичній Республіці 2.2. Розвиток ББК в незалежній Україні Висновки […]