Курсові та дипломні купляють тут

Глобальні проблеми сучасності, їх природа та шляхи вирішення

Вступ 1. Поняття та критерії глобальних проблем 2. Класифікації та причини виникнення глобальних проблем 3. Шляхи вирішення глобальних проблем сучасності Висновки Список літератури

Екологічна сертифікація

Вступ 1. Необхідність введення в Україні екологічної сертифікації 2. Основні напрямки здійснення робіт з екологічної сертифікації 3. Характеристика стандартів ISO серії 14000, прийнятих в Україні як національні документи Висновки Список літератури

Контрольна робота з дисципліни "Екологія" (Варіант 4)

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА Методи і засоби зниження авіаційного шуму ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Задача 1 (в-4) Розрахувати викиди окису вуглецю та окислів азоту двигунами повітряних кораблів. Індекси емісій СО і NO2 під час наземних операцій авіадвигунів різних типів (кілограм шкідливої речовини/кілограм палива) № варіанта Тип ПК Макси-мальна тяга двигуна, кН Тип авіадвигуна Кіль-кість двигу-нів CПВИТМГ, кг/Н•год СО NO2 […]

ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ВСТУП РОЗДІЛ 1 ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН МІСТА КИЄВА: СУЧАСНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ ТА ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ РАЙОНУ 1.1 Загальна характеристика ………………………….……………………5 1.2 Стан атмосферного повітря……………………….……………………..8 1.3. Санітано-екологічний стан водних об’єктів Дарницького району…10 1.4. Стан земельних ресурсів, озеленених територій та територій при-родно-заповідного фонду………………………………………………………….13 1.5. Поводження з відходами у Дарницькому районі……………………16 РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНІ ОБЄКТИ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ 2.1 […]

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕСУРСІВ НЕДЕРЕВНОЇ РОСЛИННОСТІ В УКРАЇНІ

Глобалізація Причини формування глобалізаційних процесів: Pушійні сили глобалізації Характерні ознаки глобалізації: Перспективні моделі розвитку глобалізації:

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 1.1 Історичні передумови сучасних темпів енергоспоживання…………………………5 1.2 Загальна характеристика сучасних темпів енергоспоживання у світі…………6 1.3 Динаміка енергоспоживання в Україні……………………………………………………..7 РОЗДІЛ 2 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ 2.1 Енергоефективність як показник енергетичної безпеки держави………………..9 2.2 Впровадження енергоефективності за рахунок розвитку альтернативної енергетики […]

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА

ЗМІСТ 1. Загальна характеристика екологічного паспорту………………………………….3 2. Показники впливу підприємства на стан навколишнього середовища…..6 3. Зміст розділів екологічного паспорту підприємства……………………………..8 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИЗИК. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАНЕСЕННЯ ШКОДИ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ

ВСТУП 1. Мета, сутність суб’єкти та об’єкти екологічного страхування……………..4 2. Законодавча база, яка регулює сферу екологічного страхування в Україні………………………………………………………………………………………………..7 3. Характеристика видів екологічного страхування………………………………..10 4. Поняття страхового ризику………………………………………………………………..12 5. Робота страхових організацій з екологічного страхування в Україні…..15 6. Проблеми та перспективи у сфері екологічного страхування в Украї-ні………………………………………………………………………………………………………….17 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОДАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Загальна характеристика району………………………………………………………………3 2. Екологічний стан повітряного басейну……………………………………………………5 3. Екологічний стан водного басейну…………………………………………………………6 4. Екологічний стан ґрунтів………………………………………………………………………10 5. Висновки та рекомендації………………………………………………………………………12 Список використаних джерел…………………………………………………………………….15

Whitebox Geospatial Analysis Tools

Презентація