Курсові та дипломні купляють тут

Diversity and Biological Balance

Презентація+доповідь

CONCEPTS OF POPULATION, HABITAT, ECOSYSTEM, ECOTONE

Презентація+доповідь

Сучасні культурні ландшафти

Презентація+доповідь

Ландшафтний рамковий план

Презентація+доповідь

Охорона здоров’я та техніка безпеки найманих працівників

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика охорони здоров’я та техніка безпеки найманих працівників 5 1.1. Сутність охорони здоров’я працівників 5 1.2. Характеристика техніки безпеки найманих працівників 10 РОЗДІЛ 2. Організація робочого місця та умови праці найманих працівників в умовах шкідливого виробництва 14 2.1. Вимоги до організації робочого місця 14 2.2. Умови праці в умовах […]

Історія взаємодії людини і природи.

Вступ 1. Стадії розвитку взаємодії людини і природи 2. Протистояння суспільства природі 3. Сучасний стан взаємодії людини і природи Висновки Список літератури

Контрольна робота з дисципліни "Охорона праці"

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.Оцінка діяльності підприємства, як джерела факторів небезпеки 2.Повноваження місцевих державних адміністрацій та рад народних депутатів у галузі охорони праці ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ЗАДАЧА 2 Розрахувати для харчової промисловості України сумарний річний збиток, нанесений в 1998р загальною Ха, грн., і виробничо зумовленою захворюваностями Хв, грн. Втрати робочого часу внаслідок загальної захворюваності склали Дз — 4322500днів, […]

Специфіка розвитку персоналу ДНЗ

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи розвитку персоналу дошкільного закладу 1.1. Суть розвитку персоналу та завдання управління ним 1.2. Особливості управління розвитком вихователів ДНЗ Розділ 2. Дослідження специфіки розвитку персоналу дошкільного закладу 2.1. Проблеми управління розвитком персоналу ДНЗ 2.2. Зарубіжний досвід розвитку персоналу дошкільних закладів Висновки Список літератури

Українська природа, людність, екологія взаємовпливи і взаємодія у процесі розвитку.

Вступ 1. Природне довкілля Української держави 2. Дослідження взаємовпливу української природи, людності та екології 3. Екологічна проблематика українознавства Висновки Список літератури

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

ВСТУП РОЗДІЛ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 1.1 Методологічні підходи та аналіз дослідження проблем державної екологічної політики у наукові літературі 1.2. Нормативно-правові засади сучасної державної екологічної політики 1.3. Зарубіжний досвід формування та реалізації екологічної політики Висновки до розділу РОЗДІЛ ІІ СУЧАСНА ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ 2.1. Сучасний екологічний стан […]