Курсові та дипломні купляють тут

Екологiчні проблеми чорноï та кольоровоï металургiï. Зони екологiчноï кризи в Украïні, що виникли внаслiдок надмiрноï концентрацiï металургi

ЗМІСТ Вступ 3 1. Екологічні проблеми чорноï та кольорової металургiï 4 2. Зони екологiчноï кризи в Україні, що виникли внаслiдок надмiрноï концентрацiï металургійного виробництва 8 Висновки 11 Список використаної літератури 12

Основи екології

Варіант №6 1(6).Ланцюги живлення (трофічні ланцюги). Продуценти, консументи, редуценти та їх роль в екосистемах. 2(16). Склад, структура і властивості ґрунту. Екологічне значення педосфери. Стан ґрунтового покриву України та Хмельницької області. Вплив антропогенної діяльності на родючість ґрунту.

Классификация природных ресурсов по критериям исчерпаемости, возобновимости, заменимости, формы собственности.

ОГЛАВЛЕНИЕ Введение 3 1. Сущность и классификация исчерпаемых и возобновляемых природных ресурсов 5 1.1 Характеристика классификации исчерпаемых природных ресурсов 5 1.2. Классификация возобновляемых природных ресурсов 15 2. Классификация критериев заменимости и форм собственности 21 2.1. Критерий заменимости 21 2.2. Формы собственности на природные ресурсы 22 Выводы 27 Список использованной литературы 29

Енергетична безпека та сталий розвиток

Вступ 1. Енергетична безпека України в контексті сталого розвитку 2. Головні складові енергетичної безпеки 3. Проблеми енергетичної безпеки Висновки Список літератури

Екологічний аспект сталого розвитку в Україні: регіональний вимір.

Вступ 1. Екологічна політика України та проблеми сталого розвитку 2. Екологічна стратегія сталого розвитку регіонів 3. Екологічний вимір сталого розвитку регіонів Висновки Список літератури

Основные концепции использования и охраны лесных ресурсов РФ

СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Глава I. Характеристики использования и охраны лесных ресурсов РФ 5 1.1. Понятие использования и охраны лесов 5 1.2. Концепция Лесного кодекса Российской Федерации 8 Глава II. Основные концепции и проблемы использования и охраны лесных ресурсов РФ 14 2.1. Концепция государственной политики в области природопользования и использования лесных ресурсов 14 2.2. Проблемы рационального […]

Цивільний захист

Задача 9 За умови виникнення непередбачених обставин природного або техногенного походження, на основі даних таблиці 3, розрахувати потрібну кількість, вартість наступних продуктів харчування (води, сухарів, круп, цукру, консервів м’ясних) та загальну суму необхідних коштів для забезпечення 12030 евакуйованих. Таблиця 3. Вид продукту харчування Орієнтовна норма потреби продукту на людину в день, гр.. Ціна, грн. Вода […]

Літосфера

Вступ 1. Сутність та значення (ресурсу або забруднення) 2. Сучасні технології (або використання ресурсу, або зменшення екологічного забруднення, наприклад свинцем) 3. Методи визначення обсягів і вартості (ресурсу) видобутку, отримання і використання (або заподіяння шкоди видом забруднення) Висновки Список використаних джерел

Атмосфера

Вступ 1. Сутність та значення (ресурсу або забруднення) 2. Сучасні технології (або використання ресурсу, або зменшення екологічного забруднення, наприклад свинцем) 3. Методи визначення обсягів і вартості (ресурсу) видобутку, отримання і використання (або заподіяння шкоди видом забруднення) Висновки Список використаних джерел

Вода і водні ресурси

Вступ 1. Сутність та значення (ресурсу або забруднення) 2. Сучасні технології (або використання ресурсу, або зменшення екологічного забруднення, наприклад свинцем) 3. Методи визначення обсягів і вартості (ресурсу) видобутку, отримання і використання (або заподіяння шкоди видом забруднення) Висновки Список використаних джерел

Нафта

Вступ 1. Сутність та значення (ресурсу або забруднення) 2. Сучасні технології (або використання ресурсу, або зменшення екологічного забруднення, наприклад свинцем) 3. Методи визначення обсягів і вартості (ресурсу) видобутку, отримання і використання (або заподіяння шкоди видом забруднення) Висновки Список використаних джерел

Лісові ресурси

Вступ 1. Сутність та значення (ресурсу або забруднення) 2. Сучасні технології (або використання ресурсу, або зменшення екологічного забруднення, наприклад свинцем) 3. Методи визначення обсягів і вартості (ресурсу) видобутку, отримання і використання (або заподіяння шкоди видом забруднення) Висновки Список використаних джерел