Курсові та дипломні купляють тут

Шляхи забезпечення населення міста києва якісною питною водою

1. Визначення проблеми для аналізу: 2. Підстави для державного втручання 3. Консультації 4. Моделювання проблеми 5. Альтернативні варіанти розв’язання проблеми

Злочини проти довкілля та їх попередження

Вступ 1. Сучасний екологічний стан України ІІ. Кримінологічна характеристика екологічних злочинів 2.1. Злочини проти екологічної безпеки 2.2. Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря 2.3. Злочини у сфері водних ресурсів 2.4. Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу ІІІ. Профілактика злочинів проти довкілля та їх попередженя ІV Основні напрями державної політики України […]

Аналіз стану атмосфери Черкаської області на локальному рівні

Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Забруднення атмосфери та його джерела 1.2 Екологічний стан атмосферного повітря України 1.3 Перетворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 1.3.1 Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері 1.3.2 Трансформація забруднень в атмосфері 1.3.2.1 Трансформація сполук вуглецю в атмосфері 1.3.2.2 Трансформація сполук сірки в тропосфері 1.3.2.3 Трансформація сполук азоту в тропосфері 1.4 Вплив […]

Чинники, що впливають на стан здоров’я: умови і спосіб життя.Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами.Забезпечення захисту насел

Зміст 1. Чинники, що впливають на стан здоров’я: умови і спосіб життя 3 2. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами 5 3. Забезпечення захисту населення від надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу: евакуація населення 8 Список використаної літератури 11

Антропогенний вплив на рослинний світ

План Втуп 1. Антропогенний вплив як екологічний фактор 2. Еволюція антропогенної діяльності та взаємовідносин людини з природою Європи 3. Антропогенний вплив на диференціацію рослинного покриву Європи Висновки Список використаної літератури

Біоценоз як основний елемент біосфери

План Вступ 1. Біоценоз як основний елемент біосфери 2. Біотичні чинники – категорія екологічних чинників 3. Форми біотичних зв‘язків в біоценозі 3.1 позитивні біотичні взаємозв‘язки 3.2 негативні біотичні взаємозв‘язки Висновки Список використаних джерел

1.Санітарно-гігієнічна паспортизація стану виробничих підприємств.2.Розроблення заходів від шкідливої дії електромагнітних, теплових, радіац

ЗМІСТ 1. Санітарно-гігієнічна паспортизація стану виробничих підприємств 3 2. Розроблення заходів від шкідливої дії електромагнітних, теплових, радіаційних та інших випромінювань 4 3. Види і порядок страхування небезпечних виробництв та об’єктів 5 Список використаної літератури 7

Проблеми раціонального використання лісових ресурсів

ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальна характеристика лісових ресурсів України 4 2. Проблеми раціонального використання лісових ресурсів 9 Висновки 17 Список використаної літератури 18

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин.Карадазький природний заповідник і його роль у збереженні унікальних та типових екосис

План 1. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин. Карадазький природний заповідник і його роль у збереженні унікальних та типових екосистем, біорізноманіття та генофонду видів. 2. Етапи створення територій природно-заповідного фонду України. Природний заповідник «Медобори» і його роль у збереженні унікальних та типових екосистем, біорізноманіття та генофонду видів. Категорії рослинних угруповань, що охороняються Зеленою книгою […]

Луганська конвенція про цивільну відповідальність за спричинення шкоди довкіллю.Природний заповідник «Єланецький степ» і його роль у збереже

План 1. Луганська конвенція про цивільну відповідальність за спричинення шкоди довкіллю 2. Природний заповідник «Єланецький степ» і його роль у збереженні унікальних та типових екосистем, біорізноманіття та генофонду видів 3. Дендрологічні парки, їх статус, завдання та вимоги щодо охорони Список використаної літератури

Стратегічне планування.Передумовні впровадження корпоративної системи екологічного управління. Стандартна модель, екологічного управління.

Організація управління План 1. Стратегічне планування 2. Передумови впровадження корпоративної системи екологічного управління 3. Стандартна модель, екологічного управління Використана література

Міжнародно-правові акти у галузі охорони довкілля за участю України

ЗМІСТ Вступ.  Міжнародно-правові акти у галузі охорони довкілля за участю України. Висновки. Список використаної літератури.